• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Wycięto stuletnie drzewa przy al. Zwycięstwa w Gdańsku. Tłumaczenie dewelopera

Najnowszy artykuł na ten temat Sprawa wycinki w parku Steffensów umorzona

Zobacz, jak wygląda miejsce wycinki przy al. Zwycięstwa w Gdańsku

W parku przy al. ZwycięstwaMapka na Aniołkach, na terenie za pomnikiem-czołgiem, wycięto 10 blisko stuletnich drzew. Zdaniem wojewódzkiego konserwatora zabytków wycinka została przeprowadzona nielegalnie. - Teren dawnego parku Steffensów od połowy ubiegłego roku objęty jest procedurą wpisu do rejestru zabytków, a to z mocy prawa całkowicie wstrzymuje wszelkie prace - komentuje rzecznik prasowy konserwatora. Sprawa znajdzie swój finał w prokuraturze.Aktualizacja, poniedziałek, 15.03., godz. 10:55 Przedstawicielka spółki Silver Rock One, która zleciła wycinkę w związku z realizacją inwestycji, przesłała naszej redakcji oświadczenie.

- Spółka złożyła wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew do organu właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Przed wydaniem decyzji przeprowadzono oględziny, a następnie sporządzono szczegółową inwentaryzację i ocenę stanu wszystkich drzew, z których dwa były obumarłe, w wyniku czego na koniec lutego 2021 r. Urząd Miasta Gdańska wydał zezwolenie na usunięcie drzew. Spółka, zlecając wycinkę, działała w zaufaniu do organów administracyjnych i pozostawała w uzasadnionym przekonaniu, że procedura wydania zezwolenia uwzględniała fakt uprzedniego wszczęcia postępowania przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a tym samym, że jest ona dozwolona. W innym wypadku decyzja nie powinna zostać udzielona. Co istotne, po otrzymaniu zawiadomienia z PWKZ prace związane z wycinką zostały niezwłocznie wstrzymane. W uzasadnionej ocenie Spółki stała się ona obecnie ofiarą braku należytej wymiany informacji pomiędzy właściwymi organami administracji publicznej.

Wskazuję też, że właścicielem nieruchomości nie jest Silver Rock Investment sp. z o.o., a spółka Silver Rock One sp. z o.o. i podmioty te - pomimo że działają pod podobną nazwą - mają innych właścicieli.

Na marginesie pragnę wskazać, że postępowanie w przedmiocie wpisania nieruchomości do rejestru zabytków zostało wszczęte przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 6 czerwca 2020 r. i zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie szczególnie skomplikowanej powinno się zakończyć nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Pomimo upływu dziewięciu miesięcy procedura się nie zakończyła, a spółka nie otrzymała od Konserwatora nawet zawiadomienia o nowym terminie załatwienia sprawy, co jest wymagane zgodnie z art. 36 § 1 i 2 k.p.a. - informuje Paulina Osypiuk.

Aktualizacja, godz. 13:45 Policjanci informują, że sprawa wycinki została już zgłoszona przez nich do prokuratury. Podkreślają, że podczas interwencji zgromadzili obszerny materiał dowodowy.

- Na miejscu mundurowi wylegitymowali osoby prowadzące prace przy wycince. Funkcjonariusze z grupy dochodzeniowo-śledczej wykonali oględziny, policyjny technik zabezpieczył ślady oraz sporządził dokumentację fotograficzną. O zdarzeniu poinformowano prokuratura - komentuje asp. sztab. Mariusz Chrzanowski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Czy spacerujesz po parkach wzdłuż al. Zwycięstwa w Gdańsku?

Zobacz wyniki (2034)
Przypomnijmy: w listopadzie 2017 r. sprzedano miejską działkę na Aniołkach, zlokalizowaną tuż za pomnikiem-czołgiem. Została ona zakupiona przez dewelopera o amerykańskim kapitale, który zamierza zbudować na niej prywatny akademik i niewielki biurowiec.

Czytaj więcej: Akademik i biurowiec w parku za Pomnikiem Czołgistów

W trakcie przygotowań do realizacji inwestycji do incydentu, który zakończył się interwencją Igora Strzoka, Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


Procedura wpisu do rejestru zabytkówW sobotę, ok. południa, dotarła do niego informacja, że na wspomnianej działce jest przeprowadzana wycinka drzew. Sęk w tym, że jego zdaniem była ona niezgodna z prawem. Konserwator wezwał na miejsce policję, aby wstrzymać dalsze prace. Niestety, do tej chwili zostało już ściętych 10 drzew, a każde z nich miało blisko sto lat.

- Teren dawnego parku Steffensów od połowy ubiegłego roku objęty jest procedurą wpisu do rejestru zabytków, a to z mocy prawa całkowicie wstrzymuje wszelkie prace, także budowlane, ziemne i związane z przekształceniami zieleni na obszarze objętym wpisem. Oznacza to także, że wszelkie wcześniejsze zezwolenia budowlane nie mogą podlegać realizacji, aż do czasu gdy decyzja wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawie wpisu do rejestru - albo też odstąpienia od niego, jeśli okazałoby się, że przesłanki wynikające z badań na to nie pozwalają - zostanie podjęta - informuje Marcin Tymiński, rzecznik prasowy Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Powiadomienie o wszczęciu proceduryWspomniana procedura została wszczęta latem ubiegłego roku. Jak zapewnia rzecznik konserwatora, właściciele wszystkich działek, w tym władze miasta, miały zostać skutecznie powiadomione o tym fakcie i wynikających z tego konsekwencjach.

Czytaj więcej: Park Steffensów trafi do rejestru zabytków

- Pomimo tego - a może właśnie dlatego, że z powodu ograniczeń i opóźnień pandemicznych nadal nie jest wykonana konserwatorska inwentaryzacja zieleni - prywatna firma rozpoczęła wycinkę blisko stuletnich drzew. Już sam fakt rozpoczęcia takich prac w sobotę wydaje się konserwatorowi mocno podejrzany, ponieważ w tym dniu jakakolwiek reakcja administracji państwowej jest w oczywisty sposób utrudniona - kontynuuje Tymiński.

Konserwator zawiadomi prokuraturęWarto wspomnieć, że policjanci musieli dwukrotnie interweniować w sprawie wycinki. Pierwsza interwencja nie przyniosła skutku, gdyż usuwający drzewa mieli powołać się na dokument, który w ich opinii uprawniał do kontynuowania prac. Rzecznik konserwatora zapowiada, że w poniedziałek jego mocodawca skieruje do prokuratury wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie złamania prawa.

- Interweniującym policjantom robotnicy odpowiedzieli, że mają "zezwolenie prezydenta Gdańska na wycinkę". Nie zaprzestali prac i nadal ścinali drzewa. Konserwator ponownie zażądał wysłania patrolu i powtórzył, jaka jest podstawa prawna czyniąca prace nielegalnymi i przestępczymi de facto od samego początku. Dopiero druga interwencja zakończyła się wstrzymaniem prac. Niestety, zniszczono historyczny szpaler starodrzewu na granicy pomiędzy parkiem a cmentarzami - uzupełnia Tymiński.
Quiz Jak dobrze znasz trójmiejskie parki? Średni wynik 55%

Jak dobrze znasz trójmiejskie parki?

Rozpocznij quiz

Opinie wybrane


wszystkie opinie (884)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »