• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Dojazd do cmentarzy. Trudny, ale możliwy

Patsz, MKo
31 października 2023, godz. 20:00 
Opinie (119)
Najnowszy artykuł na ten temat Na cmentarz chodzę nie tylko od święta
Kierowcy przyjeżdżający na Cmentarz Łostowicki najczęściej auta parkują na pasie rozdziału na Armii Krajowej. Kierowcy przyjeżdżający na Cmentarz Łostowicki najczęściej auta parkują na pasie rozdziału na Armii Krajowej.

Jak dojechać autem do największych cmentarzy w Gdyni, Sopocie i Gdańsku w okresie Wszystkich Świętych? Łatwo nie będzie, ale jest to możliwe. Poniżej informacje na temat objazdów, parkingów i zmian w ruchu.GdyniaCmentarz Witomiński1 listopada na cmentarze docieram najczęściej:

1 listopada na ul. Witomińskiej będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu - od skrzyżowania z ulicami Zielną i Bursztynową do skrzyżowania z ul. Warszawską.

Od strony ul. Warszawskiej na ul. Witomińską będą mogły wjechać jedynie autobusy komunikacji miejskiej oraz pojazdy służb miejskich i rowerzyści. Pozostali uczestnicy ruchu, w tym taksówki, będą mogli dostać się w rejon cmentarza tylko od ul. Kieleckiej.

Z ul. Śląskiej w lewo w ul. Warszawską będą mogły skręcić jedynie autobusy komunikacji miejskiej oraz pojazdy służb miejskich. Przez skrzyżowanie ul. Śląskiej z al. Marsz. Piłsudskiego (węzeł im. Franciszki Cegielskiej) w kierunku Chyloni będzie można przejechać jedynie wiaduktem przebiegającym nad jezdnią al. Marsz. Piłsudskiego. Nie będzie możliwości wyjazdu z ul. Zjazdowej na ul. Witomińską.

Na skrzyżowaniu ulic Kieleckiej, Rolniczej, Witomińskiej i Konwaliowej nie będzie można skręcić w lewo z ul. Kieleckiej w ul. Konwaliową, a z ul. Witomińskiej będzie można pojechać tylko w prawo w ul. Rolniczą. Na ul. Kieleckiej zostaną wprowadzone dwa pasy ruchu w kierunku ul. Witomińskiej.

Zmiany w komunikacji miejskiej na Wszystkich Świętych Zmiany w komunikacji miejskiej na Wszystkich Świętych

Podobnie jak w ubiegłych latach, auto będzie można zaparkować na pasie ruchu ul. Witomińskiej, pomiędzy ul. Zielną a główną bramą cmentarza (po stronie cmentarza). Na końcu tego odcinka zostanie wyznaczony tymczasowy postój taksówek.

Natomiast postój znajdujący się naprzeciwko budynku Zarządu Cmentarzy Komunalnych zostanie zawieszony. Parking przy cmentarzu będzie w całości przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami. Na odcinku ul. Witomińskiej, pomiędzy główną bramą cmentarza a ul. Warszawską, będzie obowiązywać zakaz zatrzymywania się. Na parkingu przy bramie cmentarza będzie pętla autobusowa.Cmentarz komunalny przy ul. Spokojnej w GdyniMiędzy 31 października a 1 listopada po obu stronach ul. Spokojnej - od skrzyżowania z ul. Wielkopolską do drogi dojazdowej do cmentarza, jak i na tej drodze - będzie obowiązywać zakaz zatrzymywania.

Z ul. Spokojnej na skrzyżowaniu z ul. Wielkopolską będzie można skręcić tylko w prawo. Kierowcy będą mogli skorzystać z parkingu przy ul. Spokojnej za drogą dojazdową do cmentarza.

Cmentarz Marynarki Wojennej przy ul. Antoniego MuchowskiegoDo 1 listopada na ulicach Miegonia oraz Muchowskiego zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu - od ul. Dickmana do ul. Arciszewskich.

Cmentarz komunalny w KosakowieZmiany w organizacji ruchu obowiązują 1 listopada. Tego dnia zostaje wprowadzony:

 • objazd do cmentarza komunalnego przy ul. Rzemieślniczej przez wieś Pierwoszyno prowadzi ulicami Żeromskiego - Kaszubską - Rumską - Rzemieślniczą;
 • zakaz zatrzymywania się po stronie cmentarza na ul. Rzemieślniczej - nie dotyczy pojazdów komunikacji miejskiej;
 • zakaz zatrzymywania się po lewej stronie ul. Żeromskiego - na odcinku od ronda do ul. Kaszubskiej - nie dotyczy pojazdów komunikacji miejskiej;
 • zakaz zatrzymywania się po obu stronach ul. Leśnej - na odcinku od ul. Rumskiej do ul. Brzozowej;
 • ruch jednokierunkowy na ul. Rzemieślniczej - w kierunku ul. Rumskiej - do ul. Chrzanowskiego
.

SopotZmiany obowiązywać będą od godz. 7, 1 listopada do ok. godz. 20.

Na odcinku ul. Malczewskiego pomiędzy Aleją Niepodległości a ul. Kolberga obowiązywać będzie jeden kierunek ruchu. By usprawnić funkcjonowanie komunikacji miejskiej, na odcinku ul. Malczewskiego, od ul. Chodowieckiego do wysokości Kościoła, na prawym pasie jezdni, wyznaczony zostanie buspas.

Wygrodzone pobocza dróg, blokady na źle parkujących samochodach. Cmentarz w Sopocie. 31.10.2023Na ulicach przyległych wprowadzona zostanie następująca organizacja ruchu:

 • ul. Księżycowa - jeden kierunek ruchu od ul. Malczewskiego do ul. 23 Marca,
 • ul. Okrężna - jeden kierunek ruchu w stronę ul. 23 Marca,
 • ul. Słoneczna - jeden kierunek ruchu w stronę ul. Okrężnej.


Gdańsk- Zmiany w organizacji ruchu będą analogiczne do tych z ubiegłych lat. Pierwsze zmiany wejdą już w sobotę 28 października. Można spodziewać się zakazu wjazdu na cmentarze, który potrwa do 2 listopada. Ponadto ograniczeniu wjazdu podlegać będą już jezdnie serwisowe bezpośrednio w miejscach prowadzenia handlu przy cmentarzu Srebrzysko i przy cmentarzu Łostowickim - mówi Agata Lewandowska, Miejski Inżynier Ruchu. - Proszę zwracać uwagę na znaki drogowe pojawiające się w obszarze cmentarzy. Służby, zarówno policja, jak i straż miejska będą patrolowały i kontrolowały obszar wokół cmentarzy. Prosimy o niewjeżdżanie na tereny zielone, tereny te są grząskie. Pasy rozdziału są miejscami, na których parkować i zatrzymywać się nie wolno. Będą one dodatkowo wygrodzone.
Na ulicach znajdujących się w rejonie cmentarzy zaplanowano uruchomienie specjalnych cykli zmiany programów sygnalizacji świetlnej, w celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i przepustowości w newralgicznych kierunkach. W zależności od miejsca i potrzeb cykle sygnalizacji będą wydłużone bądź skrócone. Kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na komunikaty wyświetlane na tablicach zmiennej treści.

Cmentarz Łostowicki1 listopada ul. Łostowicka będzie zamknięta dla ruchu z wyłączeniem: komunikacji miejskiej, taksówek, pojazdów przewożących osoby z niepełnosprawnościami posiadające aktualną niebieską kartę parkingową oraz mieszkańców, osób prowadzących w rejonie cmentarza działalność gospodarczą i zaopatrzenia przycmentarnego handlu. Dla komunikacji miejskiej ruch na ul. Łostowickiej będzie dwukierunkowy, dla pozostałych uprawnionych jednokierunkowy w relacji od ul. Kartuskiej do al. Armii Krajowej.

Identyfikatory dla mieszkańców i osób prowadzących stałą działalność gospodarczą przy ul. Łostowickiej. Wydawane będą od 25 do 31 października (środa-wtorek) w godzinach od 7 do 15 w siedzibie GZDiZ przy ul. Wyspiańskiego 9a. Identyfikatory wydawane będą przez Dział Inżynierii Ruchu w pokoju nr 131.

Zamknięte całkowicie będą wjazdy na ul Łostowicką z: ul. Wojskiego i al. Armii Krajowej. Dojazd do osiedla Wzgórze Mickiewicza będzie przebiegał ulicami: Kościelną, Malczewskiego i Pobiedzisko - wjazd ul. Pana Tadeusza.

Od soboty 28 października zamknięta dla ruchu będzie jezdnia serwisowa ul. Łostowickiej przy punktach handlowych. Tego dnia ustawione zostaną również wygrodzenia na al. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łostowicką w stronę ul. Jabłoniowej. Od 28 października wprowadzone zostanie również ograniczenie prędkości na al. Armii Krajowej do 50 km/h.

Obszary postojowe wokół cmentarza Łostowickiego:

 • parking dla osób niepełnosprawnych wyznaczony będzie przy bocznej bramie cmentarza - poniżej bramy głównej (ok. 200 miejsc postojowych),
 • postój taxi wyznaczony będzie na prawym pasie jezdni ul. Łostowickiej, w relacji do al. Armii Krajowej, poniżej wjazdu na parking,
 • 3 parkingi ogólnodostępne: pierwszy na prawym pasie ruchu ul. Nowolipie,
 • od ul. Szuberta do skrzyżowania z ul. Kartuską, w relacji do ul. Kartuskiej (ok. 90 miejsc postojowych), drugi przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego (ok. 90 miejsc postojowych), trzeci za wiaduktem na lewym pasie ul. Cedrowej, która 1 listopada będzie jednokierunkowa w relacji do ul. Nowa Olchowa (ok. 200 miejsc postojowych). Jednocześnie zwracamy się z prośbą o prawidłowe parkowanie pojazdów, ponieważ względem ubiegłych lat na ul. Cedrowej będzie odbywał się także ruchu pojazdów komunikacji miejskiej.
 • W celu uniknięcia tłoku na ciągach komunikacyjnych cmentarza zwracamy się z prośbą do osób odwiedzających nekropolię o korzystanie nie tylko z bramy głównej, ale także z wejść bocznych, znajdujących się jak najbliżej poszczególnych kwater. Na Cmentarzu Łostowickim otwartych będzie łącznie 11 bram - brama główna, cztery wejścia w rejonie parkingu przy ul. Łostowickiej, 4 wejścia od strony ul. Cedrowej oraz dwa wejścia od strony al. Armii Krajowej.


W dniach od 27 października od godz. 15 do 2 listopada włącznie wjazd na teren Cmentarza Łostowickiego będzie zabroniony. Zakaz dotyczyć będzie także osób powyżej 65. roku życia oraz osób niepełnosprawnych ruchowo. W pozostałe dni wjazd na teren cmentarza możliwy będzie zgodnie z regulaminem korzystania z cmentarzy komunalnych w Gdańsku.

Cmentarz SrebrzyskoDojazd do Cmentarza Centralnego "Srebrzysko" odbywał się będzie jedną jezdnią al. Żołnierzy Wyklętych. Ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie w relacji do ul. Potokowej. Druga jezdnia będzie dwukierunkowa dla autobusów, taksówek i osób niepełnosprawnych posiadających aktualną kartę inwalidzką oraz mieszkańców, osób prowadzących w rejonie cmentarza działalność gospodarczą i zaopatrzenie przycmentarnego handlu.

Identyfikatory dla mieszkańców i osób prowadzących stałą działalność gospodarczą przy ul. Łostowickiej. Wydawane będą od 25 do 31 października (środa-wtorek) w godzinach od 7 do 15 w siedzibie GZDiZ przy ul. Wyspiańskiego 9a. Identyfikatory wydawane będą przez Dział Inżynierii Ruchu w pokoju nr 131.

Wyłączony zostanie dla ruchu ogólnego wjazd w al. Żołnierzy Wyklętych z Ronda de la Salle'a. Objazd wyznaczony będzie ulicami: Potokową, Rakoczego, Jaśkowa Dolina i Grunwaldzką.

Tymczasowe przystanki w relacji do ul. Potokowej wyznaczone zostaną na jezdni: jeden na wysokości skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego, a drugi na wysokości skrzyżowania z ul. Srebrniki.

Zamknięte dla ruchu ogólnego będą ul. Srebrniki i ul. Róży Ostrowskiej. Ul. Róży Ostrowskiej będzie jednokierunkowa dla pojazdów taxi w relacji do al. Żołnierzy Wyklętych, gdzie wyznaczony zostanie postój taxi. Na ul. Ogrodowej obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Potokowej.

Dojazd dla mieszkańców ul. Róży Ostrowskiej odbywać się będzie od ul. Zabytkowej.

Od soboty 28 października na ul. Słowackiego obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Chrzanowskiego na odcinku od ul. Trawki do ul. Chrzanowskiego. Tego dnia wprowadzony zostanie również jeden kierunek ruchu na ul. Srebrniki na odcinku od wjazdu na teren osiedla mieszkaniowego do wiaduktu PKM. Ponadto 28 października zamknięta dla ruchu zostanie jezdnia przy bramie głównej cmentarza.

Tymczasowe parkingi wyznaczone zostały na ul. Słowackiego od wyjazdu ze stacji paliw w stronę ul. Reymonta i ul. Chrzanowskiego (ok. 70 miejsc postojowych) oraz na ul. Róży Ostrowskiej (ok. 40 miejsc postojowych).

- W celu uniknięcia tłoku na ciągach komunikacyjnych cmentarza zwracamy się z prośbą do osób odwiedzających nekropolię o korzystanie nie tylko z bramy głównej, ale także z wejść bocznych, znajdujących się jak najbliżej poszczególnych kwater. Wejście na Cmentarz Centralny "Srebrzysko" możliwe będzie bramą główną, jak również 14 wejściami bocznymi, prowadzącymi od strony ul. Podleśnej, ul. Leśny Stok, Jaśkowej Doliny oraz ul. Ogrodowej - apelują urzędnicy.
W dniach od 27 października od godz. 15 do 2 listopada włącznie wjazd na teren wjazd na teren Cmentarza Centralnego "Srebrzysko" będzie zabroniony. Zakaz dotyczyć będzie także osób powyżej 65. roku życia oraz osób niepełnosprawnych ruchowo. W pozostałe dni wjazd na cmentarz możliwy będzie zgodnie z regulaminem korzystania z cmentarzy komunalnych w Gdańsku.

Cmentarz OliwskiDo cmentarza w Oliwie dojazd prowadzić będzie ul. Opacką, która w dniu 1 listopada będzie jednokierunkowa od al. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowym fragmentem ul. Opackiej od ul. Spacerowej.

Na ul. Czyżewskiego będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu w relacji do Sopotu.

Miejsca postojowe wyznaczono: na parkingu przy ul. Cystersów (ok. 40 miejsc postojowych), na placu u zbiegu ul. Tatrzańskiej i ul. Czyżewskiego (ok. 40 miejsc postojowych) oraz po prawej stronie ul. Czyżewskiego (ok. 200 miejsc postojowych) za bramą na cmentarz.

Na ul. Opackiej i ul. Czyżewskiego, poza miejscami do tego wyznaczonymi obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania się.

W celu uniknięcia tłoku na ciągach komunikacyjnych cmentarza zwracamy się z prośbą do osób odwiedzających nekropolię o korzystanie nie tylko z bramy głównej, ale także z wejść bocznych, znajdujących się jak najbliżej poszczególnych kwater. Wejście na Cmentarz Oliwski możliwe będzie bramą główną przy ul. Opackiej, jak również siedmioma wejściami bocznymi. Cztery wejścia zlokalizowane są wzdłuż ul. Czyżewskiego, natomiast trzy wejścia znajdują się od strony siedziby Telewizji Polskiej.

Cmentarz Salvator NowyDojazd do Cmentarza Salvator Nowy na Chełmie odbywał się będzie jednokierunkową ul. Stoczniowców, w relacji do ul. Hirszfelda. Dla drugiego kierunku objazd będzie przebiegał ulicami Odrzańską, Worcella i Cienistą.

Cmentarz garnizonowyRuch na ul. Dąbrowskiego odbywał się będzie dwukierunkowo. Po obu stronach jezdni obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania. Zaparkować będzie można na terenie Placu Zebrań Ludowych. Postój taxi będzie przy ul. 3 go Maja poniżej Dworca PKS.

W sobotę 28 października wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się na ul. Dąbrowskiego oraz 3 Maja.

Cmentarz św. FranciszkaDojazd do Cmentarza Św. Franciszka na Siedlcach możliwy będzie od ul. Kartuskiej, od ul. Nowolipie do ul. Zielony Stok. Miejsca postojowe dla odwiedzających tę nekropolię wyznaczono na jezdni ul. Nowolipie, w relacji Schuberta - Kartuska.

Cmentarz św. IgnacegoDo Cmentarza Św. Ignacego na Oruni dojechać będzie można jednokierunkowym wjazdem od ul. Trakt Św. Wojciecha przez most (na wysokości posesji nr 37). Wyjazd jednokierunkowym fragmentem ul. Brzegi (od mostu do ul. Cienistej).

Odcinek ul. Brzegi od ul. Podmiejskiej do mostu będzie wyłączony z ruchu. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną na jednokierunkowym odcinku wzdłuż ul. Brzegi (ok. 80 miejsc parkingowych).

Ul. Stoczniowców będzie jednokierunkowa.

Cmentarz św. JadwigiDojazd w rejon Cmentarza Św. Jadwigi w Nowym Porcie możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia. Ul. Ks. Góreckiego zostanie wyłączona z ruchu ogólnego z wyjątkiem taxi z wjazdem od strony ul. Marynarki Polskiej przy Morskim Domu Kultury.

Miejsca postojowe wyznaczone będą na parkingu Morskiego Domu Kultury.

Cmentarz sobieszewskiNie przewidziano wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.
Patsz, MKo

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (119)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane