• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Nowe oblicze terenów wzdłuż Nowej Politechnicznej. Start konsultacji

Krzysztof Koprowski
23 września 2022, godz. 07:00 
Opinie (160)
Konsultacje dotyczą rezerwy trasy komunikacyjnej Nowa Politechniczna, lecz nie samego przebiegu trasy tramwajowej. Konsultacje dotyczą rezerwy trasy komunikacyjnej Nowa Politechniczna, lecz nie samego przebiegu trasy tramwajowej.

Rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące przyszłości terenów wzdłuż planowanej trasy tramwajowej Nowa Politechniczna (GP-W) we Wrzeszczu. Chodzi o obszar wzdłuż ul. Do StudzienkiMapka. Przewiduje się urządzenie trzech placów, w tym dwóch przy nowych przystankach oraz wskazanie pożądanego kierunku zmian zagospodarowania terenów pomiędzy ul. FiszeraMapkaTrauguttaMapka.Która przestrzeń publiczna jest najważniejsza?

Konsultacje społeczne będą prowadzone na wniosek Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny, która pragnie wykorzystać budowę trasy tramwajowej do uporządkowania sytuacji planistycznej i nie dopuścić do tworzenia na kolejne dekady rezerwy terenowej na wzór ul. Białej i Drogi Czerwonej w sąsiednim Wrzeszczu Dolnym.

Nowa Politechniczna obecnie utożsamiana jest przede wszystkim z trasą tramwajową, lecz w dokumentach planistycznych pozostaje także szeroki pas drogowy, na którym zmieściłyby się dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. We Wrzeszczu rezerwa ta obejmuje przestrzeń ul. Do Studzienki aż pod płot Politechniki Gdańskiej oraz dom towarowy Jantar.

 • Planowany przebieg trasy tramwajowej Nowa Politechniczna (GP-W) oraz lokalizacji nowych przestrzeni publicznych wzdłuż ul. Do Studzienki
 • Pl. Grunwaldzki, czyli robocza nazwa dla nowej przestrzeni przed DT Jantar
 • Pl. Grunwaldzki, czyli robocza nazwa dla nowej przestrzeni przed DT Jantar

Sprzeciw wobec "miejskiej autostrady"Szanse na realizację takiego układu drogowego są minimalne. Na przeszkodzie stoi ogromny koszt, opór społeczny przeciwko rozcinaniu dzielnicy nową arterią oraz potencjalny spór z konserwatorem zabytków o liczne przedwojenne zabudowania.

Władze Gdańska zdecydowały się zaakceptować postulat Rady i przekazały realizację wniosku do powołanego w marcu 2021 r. Biura Architekta Miasta.

Obecność architekta miasta w tym procesie jest nieprzypadkowa. Jednostka ta dopuszcza odstąpienie od forsowania przez Biuro Rozwoju Gdańska nowego układu drogowego na newralgicznym odcinku wzdłuż ul. Do Studzienki na rzecz atrakcyjnej przestrzeni miasta.

- Naszą uchwałę w tej sprawie podjęliśmy już w czerwcu zeszłego roku. Z dotychczasowych rozmów z Biurem Rozwoju Gdańska wynikało, że rezerwa pod drogę Nową Politechniczną jest "nieusuwalna". Mamy jednak nadzieję, że ten pogląd ulegnie teraz zmianie. Nasza dzielnica potrzebuje dobrej jakości miejskich przestrzeni publicznych, a nie otoczenia rodem z obwodnicy czy autostrady - mówi Ewa Woźna, zastępca przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Górny.
 • Pl. Fiszera to robocza nazwa dla nowej przestrzeni przed gmachem WIMiO (dawne OiO) wraz z wejściem na kampus PG od strony skrzyżowania Do Studzienki - Fiszera - Matejki
 • Pl. Fiszera to robocza nazwa dla nowej przestrzeni przed gmachem WIMiO (dawne OiO) wraz z wejściem na kampus PG od strony skrzyżowania Do Studzienki - Fiszera - Matejki
 • Pl. Fiszera to robocza nazwa dla nowej przestrzeni przed gmachem WIMiO (dawne OiO) wraz z wejściem na kampus PG od strony skrzyżowania Do Studzienki - Fiszera - Matejki

Przestrzeń wzdłuż tramwaju, a nie jego przebiegCo ważne, konsultacje społeczne nie dotyczą samego przebiegu tramwaju - ta decyzja została już podjęta wcześniej na szczeblu władz miasta. Przedmiotem konsultacji jest natomiast przestrzeń wokół trasy tramwajowej.

- Celem konsultacji jest wypracowanie wspólnej dla mieszkańców, władz miasta oraz PG wizji ukształtowania przestrzeni pomiędzy ul. Do Studzienki oraz terenem kampusu, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru od ul. Traugutta do ul. Fiszera - tłumaczy prof. Piotr Lorens, architekt miasta Gdańska. - Mając na uwadze planowaną realizację trasy tramwajowej, już teraz chcemy zastanowić się nad przyszłością tego obszaru - obecnie bardzo zaniedbanego, zagospodarowanego w dużej mierze w sposób tymczasowy.
Profesor Lorens podkreśla, że ważne jest określenie przyszłości planowanych do zachowania budynków przy ul. Do Studzienki oraz sposobu ukształtowania ewentualnej nowej zabudowy - w tym placów towarzyszących przystankom tramwajowym.

- Tak określone założenia, wypracowane na bazie przygotowanego już opracowania projektowego dla trasy tramwajowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą pieszą i rowerową, mają posłużyć jako punkt wyjścia do zmiany obecnie obowiązujących zapisów planistycznych. Tym samym chcemy, aby przyszły plan dla rejonu ul. Do Studzienki bazował na szczegółowo opracowanych wytycznych urbanistycznych, uzgodnionych ze wszystkimi interesariuszami - pointuje Piotr Lorens.
Wstępnie wytypowano trzy przestrzenie, które są niezwykle ważne dla przyszłego kształtu ul. Do Studzienki po budowie tramwaju. Na potrzeby konsultacji społecznych nadano im robocze nazwy:
 • plac GrunwaldzkiMapka - plac przed domem towarowym Jantar, gdzie proponuje się różne warianty nowej zabudowy po zlikwidowaniu tymczasowego obiektu handlowego oraz nowego ukształtowania przestrzeni zieleni wraz z fontanną,
 • plac FiszeraMapka - plac przed gmachem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej (wcześniej Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa), gdzie powstanie przystanek tramwajowy, a w docelowym zagospodarowaniu niezwykle ważne jest powiązanie tej przestrzeni ze skrzyżowaniem Do Studzienki - Fiszera - Matejki jako nowym wejściem na teren kampusu PG,
 • plac TrauguttaMapka - plac przy planowanym przystanku od strony ul. Traugutta, gdzie również niezwykle ważne jest powiązanie z okolicznymi ulicami jako zupełnie nowym wejściem w obszar kampusu PG - zwłaszcza od strony akademików tej uczelni.

Ponadto w toku dyskusji będą omawiane różne warianty zagospodarowania przestrzeni wzdłuż ul. Do Studzienki na odcinku Fiszera - Traugutta, gdzie uda się zachować znaczną część historycznej zabudowy.

 • Pl. Traugutta to robocza nazwa dla nowej przestrzeni w rejonie istniejących warsztatów i magazynów wraz z wejściem na kampus PG od strony ul. Traugutta i Do Studzienki
 • Pl. Traugutta to robocza nazwa dla nowej przestrzeni w rejonie istniejących warsztatów i magazynów wraz z wejściem na kampus PG od strony ul. Traugutta i Do Studzienki
 • Pl. Traugutta to robocza nazwa dla nowej przestrzeni w rejonie istniejących warsztatów i magazynów wraz z wejściem na kampus PG od strony ul. Traugutta i Do Studzienki

Cztery spotkania otwarte dla wszystkich mieszkańcówWarsztaty będą prowadzone w formie otwartych spotkań dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców w auli gmachu Hydromechaniki Politechniki GdańskiejMapka. Nie jest wymagana żadna wcześniejsza rejestracja.

Pierwsze spotkanie o charakterze informacyjnym, wprowadzające do całej idei zmian, odbędzie się w czwartek, 29 września, o godz. 17:30.

Kolejne spotkania odbywać się będą również w gmachu Hydromechaniki o godz. 17:30:
 • 24 października - warsztaty w zakresie kompozycji i powiązań przestrzennych,
 • 7 listopada - warsztaty w zakresie placów, zabudowy i zieleni,
 • 21 listopada - prezentacja wyników i podsumowanie.

Quiz Komunikacja w Trójmieście Średni wynik 50%

Komunikacja w Trójmieście

Rozpocznij quiz

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (160)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane