• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Mieszkańcy zaskoczeni nałożeniem wysokiej opłaty

Aleksandra Nietopiel
14 listopada 2023, godz. 21:00 
Opinie (319)
Informację o konieczności uiszczenia opłaty adiacenckiej otrzymali niedawno m.in. mieszkańcy domów przy ul. Wiłkomirskiego w Gdańsku. Informację o konieczności uiszczenia opłaty adiacenckiej otrzymali niedawno m.in. mieszkańcy domów przy ul. Wiłkomirskiego w Gdańsku.

Właściciele domów jednorodzinnych muszą zapłacić za to, że wartość ich domów wzrosła po podłączeniu do kanalizacji sanitarnej. Chodzi o tzw. opłatę adiacencką. - Czy budżet Gdańska jest już w tak fatalnym stanie, że urzędnicy decydują się na taki krok? - pytają mieszkańcy Klukowa. Takie opłaty nie są jednak niczym nowym. Miasto nakłada je od ponad 25 lat.
Opłata za wyższą wartość nieruchomości po podłączeniu kanalizacjiInformacje o poborze opłaty adiacenckiej dostali w ostatnim czasie mieszkańcy m.in. ul. Kazimierza WiłkomirskiegoMapkaul. Radarowej Mapka w Klukowie. I mocno się zdziwili. W zawiadomieniu napisano bowiem o "wszczęciu z urzędu postępowania w sprawach ustalenia i naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej".

- To nowy pomysł wyciągania dodatkowych pieniędzy do kasy miasta? Nigdy wcześniej ta opłata nie była praktykowana. Nie dość, że mieszkańcy Gdańska rozwijają dzielnice poprzez budowę domów, co prowadzi do rozwoju usług na danych terenie i skutkuje dodatkowymi wpływami do budżetu, to obecnie miasto ściąga dodatkowy haracz - napisał do nas jeden z mieszkańców.
Po serii kolizji potrzebne zmiany na Marynarki Polskiej Po serii kolizji potrzebne zmiany na Marynarki Polskiej

Płacą, ale nie wszyscy?Według wyliczeń taka opłata wynosi kilka tysięcy złotych. Jak twierdzą mieszkańcy Klukowa, w sąsiednich dzielnicach po wykonanej inwestycji przyłącza kanalizacji żaden właściciel nieruchomości nie musiał uiszczać żadnej opłaty, co ich zdaniem jest niesprawiedliwe.

- Często ponosimy dodatkowe koszty w postaci budowy dróg dojazdów bez opcji zwrotu z UM, ponieważ nie wszystkie drogi są własnością urzędu, co wyklucza wsparcie miasta. Budowa kanalizacji zapewne była dodatkowo wspierana przez dofinansowania UE, stąd też nałożenie tej opłaty jest dla nas niezrozumiałe. Czy budżet Gdańska jest już w tak fatalnym stanie, że urzędnicy decydują się na taki krok? - dopytuje jeden z mieszkańców.

Opłata adiacencka - co to jest?Opłata adiacencka dotyczy - w skrócie - wzrostu wartości działki po podłączeniu kanalizacji do jednorodzinnego domu, który na tej działce się znajduje.

- Opłata adiacencka to, zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami [z dnia 21 sierpnia 1997 r. - dop. red.], opłata ustalona w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi albo opłata ustalona w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości - wyjaśnia mec. Monika Gedkancelarii GEDLex. - Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi (art. 145 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Użyty przez ustawodawcę zwrot "może" oznacza, że nie w każdym przypadku, gdy wybudowane zostanie urządzenie infrastruktury technicznej z udziałem środków publicznych, powstaje obowiązek ustalenia opłaty adiacenckiej - dodaje.

Postępowanie w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej prowadzone jest z urzędu.
Nie ma obowiązku informowania o takiej opłacie przed przeprowadzeniem podłączenia.

Opłata adiacencka - stawkę procentową uchwala Rada MiastaUstalenie opłaty adiacenckiej następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawczy majątkowego, w której może on określić wzrost wartości nieruchomości.

- Wartość nieruchomości przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej i po ich wybudowaniu określa się według stanu i cen na dzień, w którym stworzono warunki do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo na dzień stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi - przekazuje Dariusz Wołodźko z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Do ustalenia opłaty adiacenckiej przyjmuje się stawkę procentową określoną w uchwale Rady Miasta.

- Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w przypadku nieruchomości w rejonie ulic. Wiłkomirskiego i Radarowej, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska z dnia 30 kwietnia 1998 r. nr LX/799/98, ustalona została na 30 proc. różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu - dodaje Wołodźko.
Ustalenie opłaty adiacenckiej następuje wyłącznie w stosunku do nieruchomości, których wartość wzrosła w wyniku inwestycji wybudowania infrastruktury technicznej, w tym wypadku: kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, prezydent miasta jest uprawniony do ustalenia w drodze decyzji opłaty adiacenckiej, po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi, jeżeli urządzenia infrastruktury technicznej zostały wybudowane z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Zgodnie ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, prezydent miasta jest uprawniony do ustalenia w drodze decyzji opłaty adiacenckiej, po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi, jeżeli urządzenia infrastruktury technicznej zostały wybudowane z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Rocznie ponad 70 postępowań w Gdańsku ws. opłaty adiacenskiejW tym roku w Gdańsku wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w przypadku 60 nieruchomości.

Średnio w ciągu roku wszczynanych jest ok. 75 postępowań w sprawie opłaty adiacenckiej w związku z wybudowaniem infrastruktury technicznej.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (319)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane