• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Zmiany wokół Ergo Areny zatwierdzone. Przyjęto nowy plan zagospodarowania przestrzennego

Krzysztof Koprowski
29 listopada 2022, godz. 07:00 
Opinie (86)
Wizualizacja potencjalnej nowej zabudowy wokół Ergo Areny w oparciu o zapisy planu. Obecnie przyjęto plan w granicach Gdańska, Sopot jest na etapie uzgodnień konserwatorskich. Wizualizacja potencjalnej nowej zabudowy wokół Ergo Areny w oparciu o zapisy planu. Obecnie przyjęto plan w granicach Gdańska, Sopot jest na etapie uzgodnień konserwatorskich.

Bez głosu sprzeciwu przyjęto plan zagospodarowania dla okolic Ergo Areny na granicy Gdańska i SopotuMapka. Pozwala on na budowę obiektów sportowo-rekreacyjnych, hoteli oraz parkingów wielopoziomowych.Najpilniejsza inwestycja w obrębie Ergo Areny to:

Na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu hali widowiskowo-sportowej Ergo Arena pisaliśmy szczegółowo pod koniec września. Przypomnijmy zatem tylko najważniejsze ustalenia:
 • w granicach planu dopuszcza się nową zabudowę usługową i sportową o wysokości do 30 m bezpośrednio przy hali oraz do 20 m po stronie parkingu naziemnego,
 • zamiast parkingów naziemnych przewiduje się wielokondygnacyjne parkingi kubaturowe oraz nowe miejsca postojowe po stronie Sopotu - łącznie ok. 1750 miejsc postojowych (obecnie jest ich ok. 1 tys.),
 • od strony osiedla Wejhera powstanie plac miejski z zespołem boisk, wokół którego będą skupione usługi w parterach nowych budynków,
 • dojazd do nowej zabudowy będzie odbywał się drogą równoległą do Drogi Zielonej, wzdłuż tej drogi zarezerwowano teren pod zieleń, stanowiący naturalny bufor między zabudową mieszkaniową os. Wejhera.

 • Główne założenia kompozycyjne zawarte w projektach planów w sąsiedztwie Ergo Areny.
 • Głównie ustalenia projektu planu w granicach Gdańska.
 • Zapisy dotyczące zieleni i wody w projekcie planu w granicach Gdańska.
 • Struktura własności gruntu w granicach planu w Gdańsku.

Sopot jeszcze bez nowego planu, w Gdańsku bez emocjiPlan zagospodarowania powstaje w ścisłej współpracy z Sopotem. Pierwotnie oba miasta zamierzały przyjąć nowe ustalenia urbanistyczne jednocześnie, jednak sopocki dokument wciąż pozostaje na etapie uzgodnień konserwatorskich.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Gdańska projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wzbudził większych emocji. Pytania radnych dotyczyły m.in.:
 • rozwiązań parkingowych - powstaną parkingi kubaturowe jw.,
 • sposobie wykorzystania istniejącej przestrzeni Ergo Areny - obłożenie jest bardzo duże,
 • szans na realizację nowej zabudowy w oparciu o nowe ustalenia urbanistyczne - brany jest pod uwagę model partnerstwa publiczno-prywatnego.

 • Uwagi złożone do projektu planu zagospodarowania.
 • Uwagi złożone do projektu planu zagospodarowania.
 • Stanowisko RD Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia w trakcie procedowania planu zagospodarowania.

Uwagi mieszkańców odrzucone, częściowo niezasadneNa etapie procedowania dokumentu wpłynęły cztery pisma z 12 uwagami (jedno pismo było podpisane przez 51 osób). Dotyczyły m.in. dopuszczenia instalacji wiatrowych na Ergo Arenie, przebiegu ciągów pieszych i układu drogowego, wysokości zabudowy, lokalizacji boisk na terenie otwartym oraz dojazdu do hali (poza granicami planu).

Wszystkie uwagi zostały odrzucone. Ponadto część z nich wykraczała poza ustawowe możliwości regulacji zapisami planu oraz poza granice obszaru objętego planem. Zatem z punktu widzenia prawa były niezasadne i nie mogły zostać rozpatrzone pozytywnie.

Nowa zabudowa powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie Ergo Areny oraz na terenie naziemnych parkingów, które będą przeniesione do obiektów kubaturowych. Nowa zabudowa powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie Ergo Areny oraz na terenie naziemnych parkingów, które będą przeniesione do obiektów kubaturowych.

Rada dzielnicy wnioskuje o boisko, które będzie w innym planieRada Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia na etapie po przystąpieniu do sporządzenia planu złożyła wniosek o uwzględnienie w dokumencie funkcji usługowej sportowo-rekreacyjnej, w szczególności boiska lekkoatletycznego.

- W granicach planu przy Ergo Arenie nie ma miejsca na realizację takiego boiska, ale boisko o zbliżonej wielkości jest dopuszczone w procedowanym planie zagospodarowania dla rejonu ul. Subisława, więc wniosek ten zyskał akceptację, choć w nieco innej lokalizacji - tłumaczyła na sesji Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.
Wynik głosowania na sesji RMG nad przyjęciem planu zagospodarowania w rejonie Ergo Areny. Wynik głosowania na sesji RMG nad przyjęciem planu zagospodarowania w rejonie Ergo Areny.

Radni poparli nowe ustalenia urbanistyczne wokół Ergo ArenyOstatecznie za przyjęciem planu zagospodarowania głosowało 23 radnych. Nikt nie był przeciwny, od głosu wstrzymało 11 radnych.

Przypomnijmy, że plan zagospodarowania zgodnie z polskim prawem nie określa żadnych terminów powstania nowej zabudowy - to od inwestora (i jego zdolności finansowej) zależy, kiedy i w jakim zakresie będzie chciał dokonać zmian istniejącego stanu zagospodarowania w oparciu o nowe parametry urbanistyczne.

Tramwaje dojadą do przystanku SKM na Żabiance Tramwaje dojadą do przystanku SKM na Żabiance

Nowe plany przystąpienia do sporządzenia planówPlan zagospodarowania dla Ujeściska reguluje m.in. rozbudowę osiedli miejskich TBS-ów. Plan zagospodarowania dla Ujeściska reguluje m.in. rozbudowę osiedli miejskich TBS-ów.
Podczas sesji Rady Miasta Gdańska w czwartek (24 listopada) radni uchwalili również nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
 • Ujeścisko - rejon ulic Piotrkowskiej i Wieżyckiej - plan ten umożliwia rozbudowę osiedli miejskich spółek TBS oraz uwzględnia we fragmentach planowany park Południowy,
 • Krakowiec - Górki Zachodnie w rejonie ulic Łowickiej i Łęczyckiej - plan ten reguluje zasady wprowadzenia nowej zabudowy oraz ustala realizację zieleni urządzonej ogólnodostępnej.

Ponadto przyjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzenia nowych planów zagospodarowania:
 • Łostowice - rejon Potoku Kowalskiego - głównym celem planu jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz wprowadzenie terenów zieleni,
 • Letnica - rejon ul. Żaglowej i Narwickiej - celem planu jest dopuszczenie realizacji tymczasowego zagospodarowania w sytuacjach kryzysowych oraz zmiana przeznaczenia fragmentu terenu o funkcji kolejowej na przemysłowo-usługową.

Kalendarz imprez w Ergo ArenieMiejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (86)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane