• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Jak przebudować węzeł Kliniczna? Zmiany także koło opery

Krzysztof Koprowski
9 października 2023, godz. 10:00 
Opinie (387)
Węzeł Kliniczna zajmuje ogromny obszar, który można zagospodarować w zupełnie nowy sposób. Węzeł Kliniczna zajmuje ogromny obszar, który można zagospodarować w zupełnie nowy sposób.

Rozbiórka estakad węzła KlinicznaMapka otwiera drogę do nowego zagospodarowania terenów przy przystanku SKM Gdańsk Politechnika. W ramach Studium Pasma Alei Grunwaldzkiej zaprezentowano wstępną koncepcję przebudowanego układu komunikacyjnego z przystankiem tramwajowym tuż przy SKM. Dyskutowano także na temat zmian w obrębie al. ZwycięstwaMapka.Jaka zabudowa powinna pojawić się po przebudowie węzła Kliniczna?

Węzeł Kliniczna swoje lata świetności ma już dawno za sobą. Zdegradowany technicznie i zajmujący ogromne połacie terenu w atrakcyjnej lokalizacji z pewnością nie jest wizytówką Młynisk.

Kapitalny remont węzła (a właściwie rozbiórka i budowa od nowa) nie jest już brany pod uwagę. Prowadzone będą jedynie doraźne prace nad utrzymaniem estakad "przy życiu" do czasu całkowitej metamorfozy tego miejsca.

Jak może wyglądać Gdańsk bez węzła Kliniczna? Wstępną koncepcję przedstawiono w piątek w ramach prac nad Studium Pasma Alei Grunwaldzkiej koordynowanego przez Biura Architekta Miasta. Do Studium włączono również obszar węzła i fragment al. Zwycięstwa.

Aleja Grunwaldzka: deweloperzy chcą wieżowców, mieszkańcy zieleni i dodatkowych przejść Aleja Grunwaldzka: deweloperzy chcą wieżowców, mieszkańcy zieleni i dodatkowych przejść
Ważą się losy węzła Kliniczna. Najpierw wzmocnienie estakad, a potem rozbiórka? Ważą się losy węzła Kliniczna. Najpierw wzmocnienie estakad, a potem rozbiórka?

Wstępna koncepcja nowego układu komunikacyjnego w rejonie węzła Kliniczna na podkładzie satelitarnym. Wstępna koncepcja nowego układu komunikacyjnego w rejonie węzła Kliniczna na podkładzie satelitarnym.

Jednopoziomowe skrzyżowanie i tramwaj w nowym przebieguWstępna, robocza koncepcja (analiza techniczna), zakłada budowę jednopoziomowego skrzyżowania. Tramwaje nadal będą poruszać się ul. Marynarki Polskiej, Kliniczną i al. Hallera, ale największą zmianą jest poprowadzenie w nowym śladzie powiązania torowiska tramwajowego z al. Zwycięstwa (przy Operze Bałtyckiej).

Zamiast istniejącego torowiska w jezdni w al. Hallera, gdzie regularnie dochodzi do zrywania sieci trakcyjnej w obrębie wiaduktu kolejowego, tory zostaną ułożone niejako na wprost do ul. Klinicznej nowym, przeznaczonym wyłącznie dla tramwajów oraz pieszych i rowerzystów, przejazdem pod torami kolejowymi.

Na wysokości nowego wiaduktu przewiduje się usytuowanie peronów tramwajowych z bezpośrednim wejściem na peron Szybkiej Kolei Miejskiej, znajdujący się poziom wyżej.

Te węzły wymagają metamorfozy, a nie remontów Te węzły wymagają metamorfozy, a nie remontów
Wstępna koncepcja nowego układu komunikacyjnego w rejonie węzła Kliniczna Wstępna koncepcja nowego układu komunikacyjnego w rejonie węzła Kliniczna

Nowy, rozbudowany przystanek tramwajowy TwardaNastępnie na wysokości ul. Klinicznej tramwaje będą skręcać w al. Hallera i włączać się w dotychczasowy przebieg w kierunku Brzeźna lub skręcać w kierunku Letnicy/Śródmieścia.

W rejonie dzisiejszych estakad pojawi się nowy, znacznie odsunięty od zabudowy względem stanu obecnego, przystanek Twarda. Zostanie on rozszerzony o tzw. tory sortujące dla poszczególnych relacji (podobne rozwiązanie znajduje się w rejonie Opery BałtyckiejMapka lub skrzyżowania Havla - Nowa WarszawskaMapka).

Rozkłady komunikacji miejskiej w TrójmieścieKilkukrotne przecięcie układu drogowegoWarto zauważyć, że torowisko w kilku miejscach przecina układ jezdny wzorem al. AdamowiczaMapka, co w tym przypadku - jak przekonują urzędnicy - ma być lepszym rozwiązaniem pod względem czasów przejazdu tramwajów.

Tzw. układ asymetryczny torowiska może być natomiast problematyczny w zakresie zagospodarowania terenów przyległych, ze względu na potrzebę sytuowania dodatkowej drogi (dojazd służb pożarowych, obsługa posesji) wzdłuż budynków.

Koncepcja przebudowy węzła Kliniczna zakłada poprowadzenie torowiska tramwajowego poza jezdnią al. Hallera nowym wiaduktem pod torami kolejowymi. Koncepcja przebudowy węzła Kliniczna zakłada poprowadzenie torowiska tramwajowego poza jezdnią al. Hallera nowym wiaduktem pod torami kolejowymi.

Nowy układ pieszo-rowerowy, Hallera bez torowiskaCały układ komunikacyjny uzupełniony jest o skorygowany układ chodników, przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych w poziomie jezdni. Utrzymana zostaje także przyległa do torów kolejowychMapka kładka pieszo-rowerowa (nie należy mylić jej z kładką na wysokości przystanku tramwajowego Politechnika SKM d. Kliniczna Szpital, która zostanie rozebrana).

Istniejący przebiegu al. Hallera na odcinku Zwycięstwa-Kliniczna zostanie utrzymany dla ruchu samochodów, lecz pozbawiony torowiska tramwajowego.

W nowym układzie komunikacyjnym w oczy rzuca się dłuższy niż obecnie odcinek bez przejść dla pieszych przez ul. Marynarki Polskiej (w kierunku Letnicy)Mapka. Proponowany układ należy jednak traktować jako materiał wyjściowy do dalszej dyskusji - niewykluczone są jeszcze liczne korekty i zmiany.

Artykuł z 2022 r.: Ciężarówka utknęła pod wiaduktem na al. Hallera. Kierowca zapłaci 3 tys. zł Artykuł z 2022 r.: Ciężarówka utknęła pod wiaduktem na al. Hallera. Kierowca zapłaci 3 tys. zł
Przesuń aby
porównać

Jaka zabudowa w obrębie nowego węzła Kliniczna?Dyskusja w ramach Studium PAG skupiła się nad sposobem "wypełnienia" wolnej od estakad przestrzeni: przede wszystkim w sąsiedztwie przystanku SKM oraz w obrębie ul. OkrągMapka i przewidzianej do likwidacji nieeksploatowanej liniowo pętli tramwajowejMapka.

W tym zakresie ścierały się w dyskusji dwa scenariusze:
 • stworzenia ikonicznych, wysokich budynków (zwłaszcza przy przystanku SKM)
 • kreacji niższej zwartej miejskiej zabudowy

W toku dyskusji wielokrotnie zwracano uwagę na potrzebę wykreowania bezpiecznej przestrzeni, której obecnie brakuje "w cieniu" estakad węzła Kliniczna. Ponadto po stronie Młynisk wskazane jest wprowadzenie usług i handlu na poziomie lokalnym - codziennych zakupów mieszkańców.

Artykuł z 2018 r.: Plan dla nowej zabudowy Zielonego Trójkąta Artykuł z 2018 r.: Plan dla nowej zabudowy Zielonego Trójkąta
Węzeł Kliniczna jest przestrzenią "przechodnią", w której piesi po zmroku nie czują się bezpiecznie. Węzeł Kliniczna jest przestrzenią "przechodnią", w której piesi po zmroku nie czują się bezpiecznie.

Potrzebne miejsce do przebywania, a nie pokonywaniaIdeą nowego zagospodarowania powinno być wykreowanie miejsca do "przebywania", a nie wyłącznie "pokonywania". To oznacza dobrej jakości przestrzeń publiczną, w której wygodnie i przyjemnie będzie się spędzać czas (przede wszystkim na świeżym powietrzu).

W tym zakresie pojawiła się wątpliwość, czy wysoka zabudowa nie wywoła nadmiernych porywów wiatru (syndrom wieżowca Neptun we WrzeszczuMapka). Zwrócono też uwagę, że ikona niekoniecznie musi być wysoka, lecz może wyróżniać się niebanalną architekturą i ogólnodostępnym atrakcyjnie zagospodarowanym dziedzińcem z zielenią i małą architekturą.

Dzielnice - wizje przestrzeni. Metamorfoza Zielonego Trójkąta Dzielnice - wizje przestrzeni. Metamorfoza Zielonego Trójkąta
Podczas warsztatów wskazywano m.in. na potrzebę lepszego zagospodarowania terenów zieleni wzdłuż al. Zwycięstwa i budowę dodatkowego przejścia pod/nad torami kolejowymi. Podczas warsztatów wskazywano m.in. na potrzebę lepszego zagospodarowania terenów zieleni wzdłuż al. Zwycięstwa i budowę dodatkowego przejścia pod/nad torami kolejowymi.

Możliwe zmiany na al. Zwycięstwa i Trakcie KonnymW ramach dyskusji poruszono ponadto kwestię znajdującego się po drugiej stronie węzła Kliniczna układu drogowego alei Zwycięstwa i Traktu Konnego.

Tu pojawiły się dwa podejścia do potencjalnych przekształceń:
 1. traktowania układu drogowego Zwycięstwa - Trakt Konny jako elementu tranzytowego
 2. traktowania układu drogowego Zwycięstwa - Trakt Konny jako śródmiejskiej alei

Druga z opcji zyskała zdecydowanie większe poparcie uczestników warsztatów. Zgłoszono jednocześnie postulaty w zakresie m.in.
 • zwężenia pasów ruchu lub/i zmniejszenia liczby pasów ruchu
 • ograniczenia ruchu na Trakcie Konnym poprzez jego zwężenie lub/i ograniczenie ruchu (w tym likwidację na niektórych odcinkach lub/i wprowadzenie przestrzeni współdzielonej)
 • potrzeby uwzględnienia drogi rowerowej po stronie Traktu Konnego
 • poprawy zagospodarowania przyległych terenów dawnych cmentarzy i uwzględnienie w terenach parkowych obiektów gastronomii
 • poprowadzenia dodatkowego szlaku rowerowego przez tereny zieleni, bliżej torów kolejowych, jako alternatywy dla obecnej drogi rowerowej
 • budowy nowego przejścia nad/pod torami kolejowymi na wysokości TrauguttaMapka - Skłodowskiej-CurieMapka
 • potraktowania parku AkademickiegoMapka jako istotnego skrótu pieszo-rowerowego do terenów zlokalizowanych przy ul. Traugutta, Smoluchowskiego i dalej aż do Wroniej Górki i Bramy Oliwskiej (niezbędna poprawa/realizacja nowej infrastruktury pieszo-rowerowej)

Estakada na Elbląskiej zostanie zburzona. Długie Ogrody na nowo Estakada na Elbląskiej zostanie zburzona. Długie Ogrody na nowo

Brak wniosków i koncepcji ze strony deweloperówCo istotne, w przeciwieństwie do warsztatów Studium Pasma Alei Grunwaldzkiej dotyczącego odcinka "Wrzeszcz Centrum", w rejonie węzła Kliniczna właściciele gruntów i deweloperzy nie zgłosili (lub nie ujawnili) żadnych zamierzeń inwestycyjnych.

Należy przy tym zwrócić uwagę na potencjalne tereny inwestycyjne:

Obszar węzła w zakresie układu drogowo-tramwajowego znajduje się na gruntach należących do miasta oraz Skarbu Państwa.

Legalne graffiti na węźle Kliniczna Legalne graffiti na węźle Kliniczna

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (387)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane