• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Al. Grunwaldzka. Deweloperzy chcą wieżowców, mieszkańcy zieleni i przejść

Krzysztof Koprowski
6 października 2023, godz. 15:30 
Opinie (367)
 • Koncepcja nowej zabudowy Manhattanu we Wrzeszczu w oparciu o wniosek inwestora.
 • Koncepcja nowej zabudowy Manhattanu we Wrzeszczu w oparciu o wniosek inwestora.
 • Koncepcja nowej zabudowy Manhattanu we Wrzeszczu w oparciu o wniosek inwestora.

Podwyższenie i intensyfikacja zabudowy przy al. Grunwaldzkiej oraz deklaracje uwzględnienia głosów mieszkańców w kwestii zmian w przestrzeni publicznej - tak wyglądają prace nad Studium Pasmo Alei Grunwaldzkiej. Jednocześnie władze miasta nie zgadzają się na nowe nasadzenia drzew i zmianę planu zagospodarowania we Wrzeszczu, na bardziej wymagający wobec deweloperów.Nowe wieżowce przy Grunwaldzkiej w centrum Wrzeszcza:

O powstaniu Studium Pasma Alei Grunwaldzkiej pisaliśmy już w kwietniu 2022 r. W założeniu przeprowadzenie konsultacji i analiz urbanistycznych miało służyć wypracowaniu wizji zmiany alei i jej bezpośredniego sąsiedztwa w przestrzeń, która będzie salonem miasta.

Założono, że planujący inwestycje właściciele nieruchomości położonych przy alei uszanują taką koncepcję i będą budować jak w obszarze śródmiejskim, a nie trójmiejskiej "przelotówce".

Po roku plac przedstawiono pierwsze wnioski. Niestety, wynika z nich zupełnie inna wizja: agresywnej, intensywnej zabudowy deweloperskiej oraz niemocy urzędników. Choć deklarują oni chęć przeprowadzenia rewolucji, to odrzucają dotychczasowe wnioski. Na tym etapie prac nad Studium nie znajdziemy też źródeł finansowania poza ewentualną współpracą z inwestorami.

Makieta potencjalnych zmian we Wrzeszczu w oparciu o wnioski inwestorów, obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego i pomysły mieszkańców. Makieta potencjalnych zmian we Wrzeszczu w oparciu o wnioski inwestorów, obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego i pomysły mieszkańców.

Cztery wieżowce mieszkalne zamiast centrum ManhattanW środę w Kunszcie WodnymMapka Biuro Architekta Miasta przeprowadziło warsztaty dotyczące odcinka nazwanego roboczo "Wrzeszcz Centrum", czyli obszaru rozciągającego się od rejonu Politechniki GdańskiejMapka po al. Wojska PolskiegoMapka.

Na wielkiej makiecie umieszczono planowane założenia deweloperskie, w tym budzącą najwięcej zainteresowania propozycję nowej zabudowy w miejsce obecnego centrum handlowego Manhattan.

Inwestor - spółka Futureal Investment, należąca do węgierskiej grupy Futureal (w jej skład wchodzi również deweloper Cordia, który z kolei przejął dewelopera Polnord) - zamierza zburzyć centrum handlowe i w jego miejsce wybudować cztery ponad 100-metrowe budynki mieszkalne.

Artykuł z 2021 r.: Nowy właściciel Manhattanu we Wrzeszczu Artykuł z 2021 r.: Nowy właściciel Manhattanu we Wrzeszczu

Deweloperzy chcą budować wysoko przy GrunwaldzkiejObecny na spotkaniu przedstawiciel inwestora podkreślał, że przedstawiony na makiecie kształt budynków nie do końca odpowiada założeniem m.in. w kwestii wysokości wieżowców, które mają być "wyrównane" od strony al. Grunwaldzkiej.

Jak tłumaczył, istniejące centrum handlowe "nie spina się finansowo", a jednocześnie konstrukcyjnie nie nadaje się do przebudowy na inną funkcję i formę urbanistyczną (zwłaszcza wieżowce).

Po sąsiedzku na makiecie umieszczono także planowany biurowiec, który miałby powstać w miejsce dawnego Domu Kupca, stojącego w narożniku al. Grunwaldzka - ul. Jaśkowa DolinaMapka.

Koncepcja budowy wieżowca w rejonie al. Grunwaldzkiej i ul. Jaśkowa Dolina (tzw. Dom Kupca) zaprezentowana w 2020 r. Koncepcja budowy wieżowca w rejonie al. Grunwaldzkiej i ul. Jaśkowa Dolina (tzw. Dom Kupca) zaprezentowana w 2020 r.
Na makiecie pojawiły się ponadto luźne koncepcje zmian na Wysepce (na ten moment całkowicie nierealne, choć grunt należy do miasta), wieżowca na pętli autobusowej przy dworcu Gd. Wrzeszcz (tu również szanse na realizację są minimalne) czy na terenie centrum handlowego City MebleMapka (wysoka zabudowa planowana przez dewelopera).

Artykuł z 2020 r.: Nowy wieżowiec we Wrzeszczu? Miasto niechętne Artykuł z 2020 r.: Nowy wieżowiec we Wrzeszczu? Miasto niechętne

Niezbędna wielka przebudowa układu komunikacyjnegoTak duże zwiększenie kubatury wzdłuż al. Grunwaldzkiej będzie wymagać istotnych zmian komunikacyjnych. Na potrzeby tej wizji zabudowy zaproponowano:

 • obsługę Pasma Alei Grunwaldzkiej koleją dalekobieżną (stacje Gd. Główny, Gd. Wrzeszcz oraz Gd. Przymorze zamiast Oliwy), regionalną oraz aglomeracyjną (w tym nowe przystanki Wyspiańskiego oraz Strzyża - Abrahama)
 • budowę dodatkowej pary torów na potrzeby PKM, od stacji Wrzeszcz do Gd. Głównego w śladzie Drogi Czerwonej (co oznacza wyburzenie kamienic wzdłuż ul. Białej)
 • budowę drogi rowerowej najwyższej kategorii (tzw. ekostrady) w śladzie Drogi Czerwonej
 • realizację trasy tramwajowej Grunwaldzka - przez ul. Klonową - dworzec we Wrzeszczu do al. Legionów i dalej do Letnicy; w ul. Kołobrzeskiej, a także korektę przebiegu w rejonie węzła Kliniczna i dopuszczenie torowiska w al. Grunwaldzkiej między Strzyżą a Oliwą


Gdańsk prezentuje nowy układ tras rowerowych. Dziewięć tras szybkiego ruchu Gdańsk prezentuje nowy układ tras rowerowych. Dziewięć tras szybkiego ruchu
Tramwaj do dworca we Wrzeszczu: początek rewolucji torowej na Dolnym Tarasie Tramwaj do dworca we Wrzeszczu: początek rewolucji torowej na Dolnym Tarasie

Największa kubatura przy przystankach kolejowychCałość zagospodarowania ma się odbywać zgodnie z modelem TOD (ang. Transit-Oriented Development). Oznacza to, że największa kubatura będzie realizowana w miejscach najlepiej skomunikowanych transportem zbiorowym, dzięki czemu zdecydowana większość przejazdów będzie odbywać się bez potrzeby korzystania z samochodu.

Ważnym elementem jest także założenie, że nowa zabudowa nie będzie wyłącznie biurowa czy handlowa, lecz pojawią się w niej również lokalne mieszkalne.

Mieszkańcy są niechętni planom budowy górujących nad dzielnicą wieżowców w miejsce Manhattanu. Mieszkańcy są niechętni planom budowy górujących nad dzielnicą wieżowców w miejsce Manhattanu.

Urzędnicy oczekują propozycji ze strony mieszkańcówJaki jest udział mieszkańców w procesie PAG? Urzędnicy oczekiwali dyskusji nad kształtem przyszłej al. Grunwaldzkiej oraz przyległej zabudowy - w obrębie odcinka "Wrzeszcz Centrum" głównie w zakresie Manhattanu oraz Galerii Bałtyckiej i tzw. Wysepki.

Wśród zgłoszonych przez mieszkańców postulatów pod względem zabudowy należy wymienić m.in.:
 • Brak zgody na proponowany kształt Manhattanu w zakresie jego wysokości dominującej nad całą dzielnicą. Domagano się zabudowy bardziej wkomponowanej w sąsiedztwo, z obligatoryjną pierzeją wzdłuż przyległych ulic i ogólnodostępnego dziedzińca wewnątrz. Postulowano także utrzymanie funkcji handlowo-usługowej, co najmniej w najniższych kondygnacjach
 • Zachowanie istniejącego Manhattanu jako świadectwa swoich czasów lub potraktowanie jego bryły jako punktu wyjścia do ewentualnej przebudowy, lecz w podobnej skali
 • Odstąpienie od rozbudowy Galerii Bałtyckiej jako galerii handlowej na rzecz zabudowy quasi-kwartałowej, otwartej na zewnątrz, z przejściem do dworca kolejowego oraz ogólnodostępnym placem/skwerem z elementem wody w nawiązaniu do Potoku Strzyży i zlikwidowanego Stawu Browarnego
 • Na wysokości Domu Kupca zachowanie istniejącej wysokości jako "otwarcia bramowego" al. Grunwaldzkiej na Śródmieście (podtrzymanie ustaleń urbanistycznych Grunwaldzkiej Dzielnicy Mieszkaniowej) lub jego niewielkie podwyższenie (zdecydowanie niżej niż Olimp)
 • Zabudowę terenu przy ul. Brackiej - ŁukasiewiczaMapka w modułach przedwojennych kamienic (luźna propozycja akademików Politechniki Gdańskiej)
 • Pogłębienie analizy ewentualnych zmian na Wysepce, jako obszarze wyjątkowo trudnym pod względem przebudowy i zachowania (bądź wyburzenia) jej zabudowy
 • Przeanalizowanie przekształcenia skweru WalentynowiczMapka jako miejsca pod zabudowę społeczną i kulturalną, w nawiązaniu do powojennej koncepcji Grunwaldzkiej Dzielnicy Mieszkaniowej z kinem i Domem Kultury w tym miejscu

Studenckie wizje zagospodarowania skweru Walentynowicz Studenckie wizje zagospodarowania skweru Walentynowicz
Wysokość budynku Domu Kupca (po prawej) jest zbliżona do przeciwnej strony al. Grunwaldzkiej, co jest zabiegiem celowym w powojennej odbudowie. Podwyższenie budynku niszczy tę koncepcję i perspektywę otwarcia w kierunku al. Zwycięstwa i Śródmieścia. Wysokość budynku Domu Kupca (po prawej) jest zbliżona do przeciwnej strony al. Grunwaldzkiej, co jest zabiegiem celowym w powojennej odbudowie. Podwyższenie budynku niszczy tę koncepcję i perspektywę otwarcia w kierunku al. Zwycięstwa i Śródmieścia.
Pod względem szeroko rozumianej przestrzeni publicznej:
 • Zadrzewienie i zazielenienie alei Grunwaldzkiej
 • Wprowadzenie na Grunwaldzkiej wydzielonej drogi rowerowej kosztem jednego pasa ruchu (tu nie wszyscy uczestnicy warsztatów byli zgodni)
 • Pozostawienie parkowania aut, ale z ich uporządkowaniem (w tym likwidacja parkowania skośnego)
 • Ukształtowanie układu drogowego w taki sposób, aby wymuszał on przestrzeganie limitu prędkości 50 km/h
 • W sytuacji budowy dodatkowej pary torów kolejowych, usytuowanie ich na estakadzie z lokalami handlowo-usługowymi w parterze, wzorem np. rozwiązania przy stacji Wrocław Główny

Pod względem wprowadzenia przejść dla pieszych przez aleję Grunwaldzką:
 • Na wysokości ul. Lendziona lub/i De Gaulle'a w układzie powiązania międzydzielnicowego: plac Wybickiego - dawny browar - dworzec (nowy tunel pod torami) - Partyzantów - park Jaśkowej Doliny
 • Na wysokości Manhattanu i dawnego rynku wrzeszczańskiego
 • Na wysokości skweru Walentynowicz w układzie powiązania osiowego: pl. Komorowskiego - skwer Walentynowicz - tzw. Wzgórze Telewizyjne (Zinglera) - park Jaśkowej Doliny
 • Na wysokości ul. Boh. Getta Warszawskiego w układzie powiązania osiowego wzdłuż Potoku Królewskiego: Park Królewskiej Doliny - Trasa Nowa Politechniczna zgodnie z koncepcją BAM - park Uphagena - zieleń przy ul. Wyspiańskiego (rezerwa Drogi Czerwonej) - akademiki PG - park Nad Strzyżą - al. Hallera
 • Na wysokości Teatru Miniatura (jako alternatywa lub dodatkowe względem Boh. Getta Warszawskiego)

Władze miasta odmówiły zmiany planu dla tzw. kwartału wstydu do czasu zakończenia prac nad Studium PAG, choć ten tylko jezdnią ul. Partyzantów wchodzi w skład opracowania. Władze miasta odmówiły zmiany planu dla tzw. kwartału wstydu do czasu zakończenia prac nad Studium PAG, choć ten tylko jezdnią ul. Partyzantów wchodzi w skład opracowania.

Władze miasta odrzucają jednocześnie postulaty zmianTe postulaty mieszkańców mają jednak niewielkie szanse na wdrożenie, czego dowodem mogą być negatywne rozstrzygnięcia władz miasta względem znacznie mniej kosztownych w realizacji postulatów zgłaszanych przez Radę Dzielnicy Wrzeszcz Górny.

W 2022 r. Rada Dzielnicy złożyła uchwałę o zmianę obowiązującego planu zagospodarowania dla tzw. kwartału wstydu w obrębie ulic Partyzantów - Matki Polki - Batorego - SosnowaMapka.

Zdaniem Rady ustalenia urbanistyczne sprzed 12 lat nie gwarantują odpowiedniej jakości zabudowy, a ponadto Rada zaproponowała model współpracy z potencjalnym deweloperem celem realizacji basenu dzielnicowego oraz dla szkoły podstawowej.

Odpowiedź miasta: negatywna, ponieważ obszar znajduje się w Studium PAG, które musi być wpierw zakończone. Podczas warsztatów okazało się jednak, że w PAG znajduje się tylko fragment ul. Partyzantów. Jednocześnie miasto wszczyna już procedurę sprzedaży atrakcyjnie zlokalizowanych gruntów pod zabudowę deweloperską.

Teren w centrum Wrzeszcza będzie wystawiony na licytację Teren w centrum Wrzeszcza będzie wystawiony na licytację

Urzędnicy preferują szerokie miejsca do parkowania skośnego zamiast drzew. Jaki jest zatem sens konsultacji społecznych, skoro takie wnioski już odrzucono dwukrotnie? Urzędnicy preferują szerokie miejsca do parkowania skośnego zamiast drzew. Jaki jest zatem sens konsultacji społecznych, skoro takie wnioski już odrzucono dwukrotnie?

Drzew nie będzie, bo miejsca parkingowe są ważniejszeW 2020 r. oraz czerwcu 2023 r. Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny w formie uchwały przyjęła wniosek o zmianę sposobu parkowania ze skośnego na równoległe na wysokości hotelu SzydłowskiMapka celem poszerzenia chodnika (dopuszczony jest tu również ruch rowerów) i wprowadzenia nasadzeń drzew.

Odpowiedź miasta: negatywna, ponieważ istnieje zapotrzebowanie na miejsca postojowe, a ponadto parkowanie równolegle ograniczałoby widoczność przy wyjeździe z zaplecza hotelu.

Trzy różne projekty ochrony miejskiej zieleni na jednej sesji Trzy różne projekty ochrony miejskiej zieleni na jednej sesji

Wielkie możliwości dla deweloperów i marzenia dla mieszkańcówPozostaje zatem postawić otwarte pytanie: czy dokument Studium Pasmo Alei Grunwaldzkiej odmieni aleję Grunwaldzką w Gdańsku? Wydaje się, że tak - ale z korzyścią dla deweloperów i nikłą lub żadną szansą na realizację postulatów zgłaszanych przez mieszkańców.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (367)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane