• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Jeszcze więcej biurowców w Oliwie. Nowy plan sprzyja deweloperom

Krzysztof Koprowski
19 marca 2018 (artykuł sprzed 6 lat) 
 • Wizualizacja potencjalnej formy nowej zabudowy (na niebiesko) zgodna z projektem planu - widok z wiaduktu PKM.
 • Wizualizacja potencjalnej formy nowej zabudowy (na niebiesko) zgodna z projektem planu - widok z terenów Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Wizualizacja potencjalnej formy nowej zabudowy (na niebiesko) zgodna z projektem planu.
 • Wizualizacja potencjalnej formy nowej zabudowy (na niebiesko) zgodna z projektem planu.
 • Wizualizacja potencjalnej formy nowej zabudowy (na niebiesko) zgodna z projektem planu - widok z Pachołka.

Plan zagospodarowania dla Oliwy zobacz na mapie Gdańska daje "wolną rękę" deweloperom kolejnych biurowców, nie gwarantując przy tym dobrej przestrzeni publicznej. Choć urbaniści chcą, by pracownicy dojeżdżali komunikacją miejską do pracy, zgadzają się na ponad dwukrotne zwiększenie liczby miejsc parkingowych. Projekt planu lekceważy też efekty konsultacji społecznych w zakresie zasad projektowania miasta.Ile miejsc parkingowych powinno powstać w nowych biurowcach?

O planie zagospodarowania dla pasa przykolejowego między biurowcami Alchemia zobacz na mapie Gdańskaul. (Nową) Abrahama zobacz na mapie Gdańska pisaliśmy ostatni raz w lipcu ubiegłego roku, kiedy był on na etapie Studium Lokalizacji Obiektów Wysokościowych. Obecnie dokument trafił po raz drugi do publicznego wyłożenia.

Działki w granicach planu posiada kilku graczy na rynku nieruchomości, którzy oczekują od miasta zmiany obowiązującego planu z 2005 r. na korzystniejszy dla nich pod względem liczby miejsc parkingowych.

W dotychczasowym planie mogło być ich 1340, co i tak było już znaczną liczbą, biorąc pod uwagę obecne zatłoczenie na al. Grunwaldzkiej. W nowym planie przewidziano ich aż 3200.

Granice planu obejmują obszar od rezerwy ul. Nowej Abrahama przy CH Oliwa (po prawej) po budynki kompleksu biurowego Alchemia. Granice planu obejmują obszar od rezerwy ul. Nowej Abrahama przy CH Oliwa (po prawej) po budynki kompleksu biurowego Alchemia.

3200 więcej aut wjedzie na al. Grunwaldzką- W projekcie planu opieraliśmy się o analizę ruchu wykonaną przy okazji planu dla terenu powyżej [gdzie stoją biurowce kompleksu Alchemia - dop. red.]. Analiza ta objęła na nasz wniosek odcinek aż po rezerwę ul. Nowej Abrahama. I ta liczba aut, która jest dopuszczona w tym planie, wynika właśnie z tej analizy - wyjaśniała podczas dyskusji publicznej Karolina Rospęk-Aszyk, kierownik Zespołu Transportu w Biurze Rozwoju Gdańska.
Czytaj też: Nowa Abrahama: tramwajem z Zaspy na Morenę

Urbaniści podkreślają jednocześnie, że dojazd do biurowców powinien odbywać się przede wszystkim transportem zbiorowym, który - w ich opinii - jest tutaj doskonale rozwinięty. Pracownicy będą mogli korzystać z autobusów (nie rezerwuje się miejsca pod budowę buspasów), pociągów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej lub tramwajów.

Mogło być jeszcze więcej miejsc parkingowych- Państwo piszą w projekcie uchwały o "minimalizowaniu transportochłonności układu przestrzennego i maksymalnym wykorzystaniu publicznego transportu zbiorowego". Patrząc na zapisy planu jest to jednak sprzeczność, absolutny absurd. Piszecie, że teren jest tak dobrze skomunikowany, że... chcecie w nim utworzyć jeszcze więcej miejsc parkingowych - ocenia plan Tomasz Strug, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Oliwa.
- W ramach planu mogłoby powstać jeszcze więcej miejsc postojowych, gdybyśmy rozliczali je w oparciu o wskaźniki zawarte w strefie parkingowej "C" studium Gdańska - odpiera zarzut Rospęk-Aszyk i jednocześnie przyznaje: - Najtrudniej będzie z tego terenu wyjechać, włączyć się w al. Grunwaldzką, szczególnie w godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego.
 • Urbaniści chcą wprowadzić obsługę transportowej nowej zabudowy z drogi serwisowej biegnącej wzdłuż al. Grunwaldzkiej.
 • W planie zezwala się również na tworzenie parkingów naziemnych przed drogą serwisową, jak tutaj przy salonie samochodowym.
 • Droga serwisowa na wysokości Alchemii komplikuje ruch pieszy, który prowadzony jest między jezdniami alei a "serwisówką", a dojście do biurowców wymaga pokonania schodów i świateł.
 • Szerokość chodnika bezpośrednio przy kompleksie Alchemia. Identyczne rozwiązanie dopuszczone jest w nowym planie zagospodarowania.
 • Droga serwisowa wzdłuż głównej drogi prowadzącej do Warszawy przez Łomianki.

Układ drogowy rodem z przedmieść aglomeracjiAby obsłużyć nowe biurowce, zostanie stworzony układ drogowy wzorowany na drogach na przedmieściach dużych miast, czyli składający się z tzw. jezdni serwisowej, biegnącej równolegle do głównej trasy (w tym przypadku al. Grunwaldzkiej).

Wjazd do biurowców bezpośrednio z alei nie wchodzi w grę ze względu na jej klasę drogi, ale drogę serwisową można było poprowadzić od strony torów kolejowych na wzór najnowszego biurowca Alchemii zobacz na mapie Gdańska przy ul. Kołobrzeskiej.

Przeciwni takiemu rozwiązaniu temu byli jednak deweloperzy, którzy nie chcą uszczuplić swoich gruntów i domagają się drogi serwisowej wzdłuż alei, która znajdowałaby się w przeważającej części na gruntach województwa.

 • Zamiast drogi serwisowej mógłby powstać szeroki chodnik, jak przed najnowszym biurowcem Alchemii.
 • Zamiast drogi serwisowej mógłby powstać szeroki chodnik, jak przed najnowszym biurowcem Alchemii.
 • Struktura własności gruntów. 002-KD80 to teren wydzielony drogi serwisowej, 003-KD83 to al. Grunwaldzka.

Deweloperzy domagają się drogi na gruntach państwa- Rozwiązanie z poprowadzeniem drogi na tyłach zabudowy [od strony torów - dop. red.] było analizowane już w poprzednim planie z 2005 r. i był duży opór właścicieli gruntów. Na mocy obowiązującego planu zrealizowana została Alchemia, dając początek obsługi transportowej z jezdni serwisowej [w przypadku dwóch pierwszych biurowców - dop. red.]. Próbowaliśmy w ramach planu wprowadzić połączenia poprzeczne, ale wiązały się z dużymi skutkami finansowymi dla miasta [wykup terenów - dop. red.]. Nie było też zgody właścicieli terenów na takie rozwiązanie i skończyło się tym, co widać - wyjaśnia kierownik Zespołu Transportu BRG.
Drogi serwisowe, które oznaczają degradację przestrzenną miasta z punktu widzenia pieszego i prowadzą ich wąskimi chodnikami po labiryncie przejść, oddalając sklepy w parterach, były krytykowane podczas konsultacji społecznych m.in. w ramach prac nad nowym studium, Strategii 2030 Plus czy Gdańskim Standardem Ulicy Miejskiej.

W granicach planu znajdują się tereny należące m.in. do Skanski, GetResponse oraz CH Oliwa. W granicach planu znajdują się tereny należące m.in. do Skanski, GetResponse oraz CH Oliwa.

Inwestorzy zdecydują, jak kształtować zabudowęSłów krytyki nie szczędzono też wobec budowy parkingów naziemnych przed budynkami zamiast na ich tyłach oraz luźne, często przypadkowe sytuowanie budynków na działkach, czyli rozwiązania, które także dopuszcza plan zagospodarowania dla Oliwy.

Dlaczego zatem wynik konsultacji społecznych ponownie nie ma przełożenia na nowe plany? Czy w biegnącym wzdłuż linii SKM tzw. Centralnym Paśmie Usługowym, obszarze o lokalizacji usług ponadlokalnych, jesteśmy skazani na "bylejakość" urbanistyczną?

- To, że opracujemy jakiś dokument nie oznacza, że nigdy w mieście nie pojawią się już jezdnie serwisowe. Będą takie miejsca, gdzie nie będzie innego sposobu na obsługę inwestycji - przekonuje Karolina Rospęk-Aszyk.
- Grunt jest na tyle cenny, że takie pomysły inwestorów [oddalania zabudowy - dop. red.] nie wchodzą w grę. Nie chciałabym, by w każdym planie ustalać pierzeje zabudowy, bo są różne miejsca w mieście i w różny sposób powinny się rozwijać. Tutaj mamy CPU, a nie zwartą historyczną zabudowę - argumentuje Edyta Damszel-Turek, dyrektor BRG. - Plan miejscowy służy temu, by wypracować kompromis, spróbować pogodzić różne interesy właścicieli prywatnych oraz interesy odnośnie kształtowania i zagospodarowania miasta.
BRG zwraca przy tym uwagę, że odrzuciło wnioski inwestorów, którzy chcieli jeszcze więcej miejsc parkingowych, a jednocześnie uwzględniło wniosek, by zawęzić drogę serwisową w północnej części planu, ponieważ właściciel terenu nie chciał, by powstały w niej ogólnodostępne miejsca parkingowe, które pomniejszyłyby jego teren inwestycyjny.

Sylweta potencjalnej formy nowej zabudowy (na niebiesko) na tle wzgórz morenowych (u góry) oraz w stronę Zatoki Gdańskiej (na dole). Sylweta potencjalnej formy nowej zabudowy (na niebiesko) na tle wzgórz morenowych (u góry) oraz w stronę Zatoki Gdańskiej (na dole).

55-metrowa ściana biurowców na tle terenów leśnychPod względem wysokości zabudowy nie zaszły żadne zmiany od 2017 r. Urbaniści nadal zgadzają się na jednolitą wysokościowo "ścianę" 55-metrowych budynków (ok. 16 pięter), która przesłoni widok na wzgórza morenowe z Przymorza. Z podobnego rozwiązania wycofali się na Siedlcach, więc dlaczego tutaj je podtrzymują?

- "Rozczłonkowanie" brył biurowców będzie wynikało z wielu różnych właścicieli na tym terenie. Jest mało prawdopodobne, by ktoś wykupił cały teren i realizował jedną inwestycję. Wysokość 55 metrów narzuca nam SLOW, a w planie obowiązującym nie było w tym zakresie żadnego ograniczenia - zwraca uwagę Krzysztof Krzemiński, projektant prowadzący plan.
W projekcie planu wymaga się dodatkowo od inwestorów wykonania elewacji nowych budynków od strony al. Grunwaldzkiej, torów kolejowych i projektowanej ul. Nowej Abrahama z wykorzystaniem lepszych materiałów wykończeniowych: szkła, tynku, kamienia, klinkieru, drewno itp.

Uwagi można składać do 13 kwietniaProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii" dostępny jest na stronie Biura Rozwoju Gdańska. Uwagi do niego oraz prognozy oddziaływania na środowisko można składać do 13 kwietnia.

Materiał archiwalny z października 2017 r.

Materiał archiwalny z września 2017 r.

Miejsca

Opinie (502) 7 zablokowanych

 • Budować!!! (35)

  Daleko nam do zachodu i musimy gonić, byle z głową i perspektywicznie.
  Na pewno cieszą się szczury korporacyjne: tyle nowych biurek....

  • 150 234

  • (21)

   Owszem budowac ale z glowa, a to co my tu mamy to dno. moze ziobro sie wkoncu wezmie za te mafie.

   • 23 26

   • Al. Grunwaldzka to jest droga przeloto a nie tylko dojazdowa do biurowcóc OBC czy Alchemii (8)

    urzędnicy o tym nie wiedzą?

    • 35 9

    • a ty za jaka kwotę uznalbys ze można budować? (3)

     100 000?

     • 9 3

     • agonia PO w Gdańsku (1)

      I kompletny obłęd !
      Mieszkańcy Oliwy zróbcie blokady społeczne to was poprzemy!

      • 23 10

      • Ktoś na ten Wasz socjal musi pracować.

       • 11 8

     • grunt i budynki Alchemii kupił obcy kapital jakiś Fundusz

      OBC tez sprzeda niedługo całość jakiemuś Funduszowi

      • 3 0

    • sześć świateł dodali

     Były dwa

     • 17 4

    • I to należy zmienić (2)

     Co za debil w ogóle wymyślił obwodnicę przez środek miasta...

     • 13 12

     • dokładnie! zakazać ruchu w mieście!

      po co komu jeździć z dzielnicy do dzielnicy? O dojeździe do innych miast nie wspomnę!

      • 10 6

     • no PO przecież rządzi w Gdańsku

      • 2 5

   • Jego Wysokość Budyń i wszystko jasne.

    • 13 8

   • POwstrzymajcie ten obłęd!!! (2)

    Kto jest zainteresowany zniszczeniem zabytkowej Oliwy?

    • 20 16

    • No, najlepiej wszystko olać w cholerę. (1)

     Zabytkowa Oliwa, zabytkowy kanał...proponuję biznesy przenieś za granicę a my będziemy mieli zabytki do oglądania. A może proponujesz firmy przenieść na Kaszuby? Z pewnością wszyscy chętnie tam będą śmigać. Pitolicie aż miło.

     • 13 19

     • tak?

      Przecież te inwestycje są juz w rekach obcego kapitału
      Budynki i grunt są na wieki w rekach nie Polakow
      Fundusze kupiły Alchemię i niedługo pewnie OBC
      I z czego się cieszysz istoto?

      • 2 4

   • co na to POmaska? (6)

    • 8 13

    • jest w odwiedzinach u chorej Ali (2)

     • 3 5

     • chyba Alego w Niemczech (1)

      • 0 6

      • Chyba tak

       • 2 0

    • (1)

     Może się tam znajdzie jakaś praca dla Jaworskiego tylko kto mu tam zapłaci 2 miliony za rok pracy :(

     • 8 2

     • Może bezdomny mu zapłaci

      • 1 3

    • chyba POrażka

     • 2 3

   • Tak ziobro sie weźmie za nich i zastąpi swoja mafią

    • 6 6

  • Budować w innych dzielnicach, a nie na tym końcu świata z fatalnym dojazdem i coraz większymi utrudnieniami.

   • 21 15

  • brakuje parkingu darmowego!!! (4)

   brakuje parkingu darmowego!!!

   • 11 24

   • (3)

    To kup grunt wybuduj parking i udostępnij za darmo. W czym problem

    • 33 6

    • To powinno zrobić miasto (2)

     I nie "za darmo" a z niewielką opłatą.
     Ale miasto poszło w ideologię i będzie teraz "wychowywać" mieszkańców w jedynie slusznym kierunku jeżdżenia komunikacją miejską, która jest w ofercie miasta (monopol) i wiadomo jak działa - komuna się kłania...

     • 16 18

     • dlaczego miasto powinno budować darmowe parkingi przy prywatnych firmach? (1)

      nie widzę powodu, dla którego podatnicy mieliby się na to zrzucać

      • 29 0

      • Dokładnie - parkingi pracownikom powinien zapewnić pracodawca. Niech się dogaduje z deweloperami albo wynajmuje miejsca pracy z odpowiednia ilością parkingów.

       Miasto winno zapewnić jedynie komunikacje miejską.

       • 28 0

  • Gonić to ty musisz swój rozum, bo ci gdzieś uciekł.

   Trzymaj swoje kompleksy wobec Zachodu dla siebie.

   • 12 4

  • budować,ale parki jak np w Singapurze czy Vancouver czy Park Centralny w Nowym Jorku.... (1)

   aaa,i sadzic drzewa,mnóstwo drzew-Dęby i nasze prasłowianskie Jawory!

   • 22 2

   • TPK w 3M jest lepsze niż CP w NYC ale TPK od rana rżną drewno.

    • 5 2

  • co te ciubaryki robią z naszym kochanym miastem

   • 14 4

  • mniej dyskusji, więcej efektów

   • 0 3

  • Gdzieś te knypy po śmiesznych studiach z pobliskiej uczelni muszą pracować ;)

   • 7 1

  • Zamilcz kmiotku. Czuć z kilometra, ze kaske wyweszyles.

   Takich jak wy powinno się eliminować z debaty publicznej.

   • 1 0

 • Niech Budyn dalej jako patron developerow i malej sycylii pada na kolana i daje im wolna reke. (5)

  Efekty jego polityki widac po Forum Gdansk i osiedlach naszego miasta.

  Beton, scisk i brak zieleni!!!!

  Ten pan ktory arogancja dorownal pisowi musi odejsc!

  • 383 80

  • W Gdańsku jest ścisk? Chyba nie wiele za granicę do dużych miast podróżujesz (1)

   • 15 24

   • Czyli najpierw zróbmy sobie takie samo szambo jak mają inni w dużych miastach, bo to takie światowe i europejskie, a potem lamentujmy, że ścisk, tłok, smog, brak zieleni i powodzie. Serio? O to chodzi?

    • 28 2

  • Ktoś wybrał tego Budynia. Zapewne tacy sami jak on.

   Niestety nie chodzicie na wybory, nie głosujecie na uczciwych kandydatów bo są dla was mało efektowni, a może sami nie jesteście uczciwymi ludźmi? Macie więc tutaj swojskie śmierdzące szambo. Uczciwi kandydaci już nawet odpuścili sobie Gdańsk, zostały same.....

   • 14 5

  • Drogi serwisowe i parkingi naziemne z przodu to głupota

   • 5 1

  • marzę, aby zobaczyć tą galaretę za kratkami.

   • 0 0

 • "Urbaniści podkreślają jednocześnie, że dojazd do biurowców powinien odbywać się przede wszystkim transportem zbiorowym, który (45)

  Co jest doskonale rozwinięte na wysokości CH Oliwa? W ogóle gdańska komunikacja zbiorowa jest doskonale rozwinięta? Tysiące ludzi do biurowców ma dowieźć SKM-ka, tramwaj czy autobus kursujące co 10-15 minut? Śmieszne.

  • 385 40

  • (23)

   400 m do SKM i 700 do PKM/tramwaju. 4 minuty lub 7 minut spacerem. Nosz k..*!@, pod drzwi ma podjechać?

   • 52 57

   • (9)

    Pojedź do Warszawy, zobacz jak tam działa komunikacja miejska. I porównaj z tym co mamy w Gdańsku.
    Bo nawet jednego biletu nie mamy.

    • 87 14

    • Niby jest miejsce ale go nie ma. (8)

     Szczególnie widać dojazdy do pracy w godzinach kiedy ludzie opuszczaja biurowce. Masakra. Pod tunelem Kołobrzeska Grunwaldzka trudno przejść. Jesli ma więc byc naprawde duzo biurowców i kumulacji ludzi to potrzebne sa dodatkowe przystanki SKM i autobusów. Jesli zaś idzie o drogę przy torach kolejowych to sama kolej ze swoimi torami odcina ruch pieszy a więc puszczenie przy torach kolejowych drogi nie zaszkodzi nikomu zas piesi idacy wzdłuz Grunwaldzkiej będa mieli moze nie tyle luźniej co sie nie zakorkują.

     • 14 4

     • (7)

      A może wystarczy zrobić dodatkowe wejście na peron SKM od strony Grunwaldzkiej?
      Może trzeba zmienić organizacje ruchu na Kołobrzeskiej i puścić tutaj tramwaj. (ale najpierw powinno się wybudować planowana w latach 50 czy 60 XXw. ulicę Nowa Abrahama.
      A może trzeba zbudować przejście pod torami kolejowymi na wysokości ulicy Śląskiej/Derdowskiego - kiedyś takie było.

      Możliwości jest wiele, ale przecież "jakoś to będzie" więc buduje się wyłącznie biurowce bez infrastruktury. A nie przepraszam, zbudowano chodnik od OBC do tramwaju.

      • 21 3

      • komentarze zza biurka... (3)

       Jest już przejście na SKM Przymorze od strony Grunwaldzkiej... wchodzi się praktycznie do biurowców.

       • 14 1

       • (2)

        Ale brakuje wejście od strony OBC/CH Familia.
        Patrząc na nowe biurowce o których tutaj mowa, powinno być jeszcze jedno wejście na peron na samym jego południowym końcu.

        Dalej - brakuje połączenia centrum biurowców z Zaspą - Nowa Abrahama

        • 14 3

       • Dokładnie! Oliwa i biurowce nie mają żadnego sensownego połączenia z Zaspą a to raptem około 5km. Darujcie sobie gadanie o SKM, bo nie wszyscy przy niej mieszkają. Zanim dojdziesz
        lub dojedziesz na skm autobusem (przeważnie 127, często jeżdżącym poza rozkładem) i złapiesz pociąg, to samochodem lub rowerem/motorem jesteś już w Oliwie od 15 minut, nawet w korkach.

        • 18 1

       • Rozsądniej byłoby puścić tramwaj wzdłuż Kołobrzeskiej i Bażyńskiego

        Tramwaj ma jeździć tam, gdzie jest potrzebny, a nie tam, gdzie jest miejsce.

        Podobnie parki - robi się w mieście. Nie muszą być wielkie, ale mają być integralną częścią miasta, a nie budowane tam, gdzie nikt nie chce iść, ale było wolne miejsce.

        • 13 0

      • Nowa Abrahama to tramwaj (2)

       Ale wiesz, ze ta Nowa Abrahama to właśnie lina tramwajowa. I głównie dla tego jest potrzebna?

       • 3 2

       • (1)

        Ale to był pomysł nim powstały wielkie centra biurowe - plany da się zmienić i zdecydowanie lepiej jest zrobić tam ulicę 2x2, a tramwaj wpuścić w Kołobrzeską zmieniać jej przekrój na 2x1.

        Jest jeszcze opcja, aby tramwaj faktycznie jechał Nową Abrahama z Zaspy, ale później zamiast w kierunku Wita Stwosza powinien jechać w kierunku Oliwy Grunwaldzką.

        • 3 3

       • Tramwaj wzdłuż Kołobrzeskiej

        Nowa Abrahama do likwidacji, a w miejscu, gdzie miała iść zbudować porządne osiedle w stylu Garnizonu z gęstą siecią zwykłych ulic (patrz Śródmieście Gdańska czy Gdyni).

        • 8 1

   • Teraz zobacz z jaką częstotliwością to jeździ, (9)

    a biorąc pod uwagę pojemność jednego tramwaju czy autobusu i biorąc pod uwagę ile łącznie tysięcy ludzi tam będzie pracowało odpowiiedz sobie sam na pytanie czy możliwe jest aby oni wszyscy komunikacją miejską tam dotarli w mniej więcej jednym czasie.

    • 50 13

    • Ja pier..... teraz ta komunikacja tam pusta jeździ (6)

     bo każdy słój musi tdikiem pod drzwi swojej korpo dziury zajechać.
     Jak będzie tłok i ścisk to trzeba wnioskować o zwiększenie częstotliwości kursowania i tyle.

     • 31 51

     • Skoro piszesz że jeździ pusta, to znaczy ze nie wiesz o czym piszesz. W tej okolicy od zawsze panował tłok bo studenci jakoś do UG muszą dojechać. A teraz doszli jeszcze pracownicy OBC i Alchemii

      A postulaty zmian w km są znane każdemu, tylko jakoś nie można doczekać się ich realizacji.

      • 49 4

     • te Twoje słoje z korpo nie jeżdżą tdi bo to jest passe, oni muszą w kredycie zakupić peżota albo kijankę

      poza tym komunikacja miejska jest pusta tylko w ciągu dnia i w nocy, w godzinach dojazdu i powrotu z pracy jest taki tłok, że nie ma gdzie szpilki wcisnąć

      • 17 8

     • W jakich godzinach pusta? (1)

      Kiedy jeździ pusta? Kiedy ostatni raz byłeś w pkm choćby o 14.30? Pojedź do Warszawy, Krakowa czy Wrocławia i zobacz jak wygląda komunikacja zbiorowa z prawdziwego zdarzenia !

      • 26 7

      • HAHAHAHA Wrocław ??? najgorsza komunikacja miejska z dużych miast, nie fantazjuj

       • 12 0

     • Tydzień temu 3 zepsute autobusy na trasie Jasień Gdańsk. (1)

      W tyle mam taką komunikację miejską. Zostawiam ją Budyniowi.

      • 16 4

      • Budyń zostawił ją Tobie. On z plebsem nie jeździ.

       • 3 1

    • tak

     bo na pewno samochodem 1 kierowca x 1 samochód nie ma żadnych szans na dojazd.

     • 3 1

    • Szybciej kominikacją niż samochodami

     • 3 1

   • Kolejny polski mordor (1)

    Z Gdyni do Oliwy trzeba jechac autobusem i skm. Z Poziomu Karwin, Kacka, Dabrowy to jest minimum 3x dłuższy dojazd niz autem. Autobusem bezpośrednio do Oliwy to w ogole nie ma co próbować, bo nic nie jedzie do Oliwy przez Sopot.

    • 12 4

    • Spokojnie. Jak zabuduje się cała Oliwa, to z Gdyni samochodem będzie się jechać 2h

     Miasto nie jest z gumy.

     Transport publiczny nie powstał dlatego, że ktoś lubi autobusy. Po prostu przy dużym zagęszczeniu ludności jest wydajniejszy (aby nie powiedzieć - jest jedynym możliwym sposobem jakiegokolwiek poruszania się setek tysięcy ludzi w wielkich miastach. Nie ma fizycznie możliwości realizacji zadań komunikacyjnych w dużym mieście w standardzie 1 człowiek - 1 samochód).

     • 16 0

   • do przystanku SKM i PKM jeszcze trzeba czymś dojechać...

    • 7 5

  • (4)

   SKM za czasów świetności kursowała co 6 minut i były plany na 5 minut.
   Było to za komuny.A dziś?

   • 62 3

   • (1)

    a ścisk był taki, ze jak ktoś głębiej odetchnął to drzwi się wypaczały :D

    • 20 3

    • W sumie ten ścisk pozostał....

     • 23 3

   • (1)

    Nawet nie komuny, mieszkałam w Gdyni GL i dojeżdżałam codzinnie do Gdańska głównego. To było 7-8 lat temu i kolejka nigdy nie odjechała z Gdyni spóźniona. Nigdy!!! Oczywiscie zdarzały sie awarie ale nie była to codzinnosc jak dziś!! To co ludzie wypisują na raporcie drogowym codzinnie to jakiś koszmar! Wcale sie nie dziwie ze ludzie wybierają auto... skandal

    • 24 2

    • Akurat w raporcie drogowym ja widzę codziennie jakąś stłuczkę na obwodnicy, wielki korek w mieście

     Rozwój transportu zbiorowego jest koniecznością.

     Chyba, że ludzie zaczną korzystać z pojazdów wielkości skutera. Wtedy można próbować oprzeć komunikację w mieście o transport indywidualny.

     • 6 3

  • (9)

   Dla urbanistów sama obecność torów SKM po jednej stronie i tramwajowych po drugiej równa się super możliwościom komunikacyjnym. Problem zaczyna się, gdy trzeba tą komunikacją dotrzeć na czas do pracy. Pomijam już kwestie codziennych awarii lekkich czy grubszych, bo one są niemal na porządku dziennym. Problemem jest także częstotliwość kursowania składów oraz ich przeładowanie w godzinach szczytu. To skutecznie obrzydza komunikację transportem publicznym. Wydawałoby się że logicznym jest zwiększenie częstotliwości składów w godzinach szczytu, ale tak nie jest. Wystarczy wyjść na przystanek czy peron w godzinach szczytu aby się przekonać jak niewydolny jest to system. Chyba ktoś z tego ma uciechę jak patrzy na ludzi upychających się do składu SKM czy tramwaju. Na tym "mordorowym" odcinku Grunwaldzkiej brakuje dobrej komunikacji autobusowej (+ buspasy!!!), są podobno jakieś autobusy widma, nie wiem, nigdy nie jechałem. O super połączeniu do PKM Strzyża już wypowiadać się nie będę, korzystam codziennie z tej biedy. Rozkład jazdy gorzej niż za PRL jak do szkoły jeździłem z nowego blokowiska (1 autobus). Synchronizacja słaba. Czasowo wychodzi jak odstanie swojego w samochodzie.

   Gdzież jest zatem ta super komunikacja? W obrębie Gdańska Głównego? Zaspy? Są jeszcze inne dzielnice Gdańska...

   • 68 11

   • Przecież masz aż dwie linie autobusowe w tej okolicy ;)

    A w sumie wystarczyłoby wydłużyć 139 do PKM Strzyża... i zrobić jeden bilet.

    • 10 16

   • Niewydajny powiadasz (7)

    Ciekawe, jak wydajny okazałby się samochód osobowy, gdyby zabrakło tego niewydajnego transportu szynowego.

    Transport szynowy JEST najwydajniejszą formą transportu w mieście. Może być źle zorganizowany, niedoinwestowany, czy źle eksploatowany. To są zupełnie inne kwestie i tu należy pracować nad poprawą.

    ALE sam z siebie jest ewidentnie najwydajniejszy. Kto twierdzi inaczej nie zasługuje na dalszą dyskusję. Tak jak na dyskusję nie zasługują antyszczepionkowcy i płaskoziemcy.

    • 8 3

    • (2)

     Jest najwydatniejszy, ale powinien być dostosowany do potrzeb pracowników ni się wybuduje centra biznesowe. Transport w Oliwie nie zmienił się od lat 70, a właściwie się pogorszył, bo komuś najwyraźniej przeszkadzała przepustowość ulicy Wita Stwosza i zbudował nikomu nie potrzebny pas rowerowy.

     • 9 4

     • Ale czy te pasy rowerowe pogorszyły warunki jazdy tramwajów? (1)

      • 5 3

      • pasy rowerowe nie pozwalają na rozłożenie ruchu samochodów. A nikt rowerem po tych pasach nie jeździ, wiec są totalna porażką.

       • 7 2

    • (3)

     jednak są miasta które postawiły na transport samochodowy i rozebrały linie kolejowe - czyli nie do końca to się sprawdza. Po za tym są miasta takie jak np Gdynia które uważają że trajtki w zupełności im wystarczą

     • 3 3

     • Mogę poprosić przykład miasta ~1mln mieszkańców (2)

      które rozebrało linie kolejowe i oparło transport na samochodzie indywidualnym (z sukcesem)?

      • 5 0

      • w Polsce tylko jedno miasto ma w przybliżeniu milion mieszkańców - Warszawa. Tym samym trudno dać Ci przykład. Po za tym w Europie nie rozbiera się linii kolejowych a raczej w nie inwestuje(wąskotorówka w Szwajcarii). Jastrzębie-Zdrój ma ok 90 tys mieszkańców i brak linii kolejowej

       • 2 3

      • los angeles.
       tylko nie wiem, czy to sukces:)

       • 1 1

  • W tej chwili tłoku w nich nie ma.

   • 5 6

  • a skąd są auta poustawiane na Słupskiej , Arkońskiej itd

   • 9 0

  • przecież dojazd jest w miarę dobry...

   • 1 2

  • To my mamy wogle urbanistow???

   • 2 3

  • (1)

   Tramwaj w godz szczytu jest praktycznie co 3 minuty

   • 4 1

   • Teoretycznie tak, ale są takie co się gonią po torowiskach, a później kilka (5-6) minut przerwy.
    No i efekt taki, że na odcinku z Wrzeszcza do UG ścisk jak za komuny

    • 3 0

 • Mała ilość miejsc to więcej aut w okolicy (14)

  Prawda taka że miejsc powinno być na 110% potencjalnie zatrudnionych. Czemu? Oprócz aut prywatnych trzeba liczyć na to że interesanci przyjadą własnym samochodem a również że będą tam auta służbowe. Więc nawet jeśli nie każdy pracownik ma auto to to miejsce i tak będzie zajęte.

  • 203 62

  • Zero miejsc i dygac komunikacja biurowe robole

   • 28 25

  • Taaa i jeszcze za darmo? Pytanie kto miałby za to zapłacić. Nic by nie powstało, byłoby to nieopłacalne.

   • 11 10

  • (7)

   Może być i 150% miejsc parkingowych. Tylko po co, skoro samochody zablokują okoliczne ulice. Podstawą komunikacji w mieście jest transport zbiorowy, a nie samochody. I to w cywilizowanych miastach jest oczywistością.

   • 39 13

   • (5)

    to rozwijać komunikację. A nie "nie budujmy miejsc parkingowych, ludzie pojadą tramwajem" - który psuje się co godzinę i jest naładowany w 150% już teraz.

    • 24 6

    • (4)

     Ale o czym się od lat pisze.
     Ale przecież ostatnie pomysły, czyli skuteczne wydłużanie czasu jazdy tramwajem - patrz pomysły przejść naziemnych czy budowy wolnego tramwaju na Piecki - przeczą nowoczesnej komunikacji miejskiej.
     A co ze zmarnowanym potencjałem PKM?
     A gdzie budowa P&R czy też ulic odkorkowujących Grunwaldzką?

     • 19 4

     • W tym roku powstaną dwa kolejne P&R przy PKM (3)

      Jazda komunikacją miejską to nie czas potrzebny na przejazd od przystanku A do przystanku Z.

      Ale to czas drzwi-drzwi. Wliczając to:
      - dojście do przystanku
      - CZAS OCZEKIWANIA na środek transportu (co z tego, że dojedziesz na lotnisko w 10 minut, jeśli pociąg byłby co 2h?)
      - liczba przesiadek (szczególnie zimą)
      - możliwość sprawnego poruszania się po całym mieście komunikacją, względnie niezależnie od godziny dnia / nocy
      - całe miasto: jeśli na przystanek masz 10 minut i musisz iść wzdłuż Podwala i przechodzić jakimiś tunelami to uznasz, że to daleko. Jak masz 10 minut np. po ul. Wajdeloty czy przez park to wydaje się to całkiem przyjemny spacer.

      Rozwój komunikacji publicznej nie polega na zbudowaniu jednego buspasa, czy jednej linii tramwajowej, ale na całościowym pomyśle na miasto.

      Tego mi w Gdańsku brakuje. Niby czasem coś się poprawia, ale nadal dużo pracy.

      • 9 1

      • (2)

       Znów to co piszesz to są oczywistości.
       Tyle że dziś stawia się bloki, biurowce bez żadnego pomysłu na komunikację miejską.
       W dodatku dalej chce się niszczyć komunikację miejską poprzez zamianę przejść bezkolizyjnych na te kolizyjne czy budowę bezsensownie wolnych linii tramwajowych (w obronie jakiegoś pseudo zabytku).

       Co gorsza, nadal nie zrealizowano założonych kiedyś planów, co daje np. brak koniecznego dziś połączenia Zaspy z centrum biznesowym - Nowa Abrahama.

       I tak, zbuduje się jakiś malutki P&R w Osowie, ale powodzenia aby dojechać od niego komunikacją miejską do pracy choćby w OBC.

       • 3 1

       • Sprawę przejść podziemnych poruszyłem w tym punkcie: (1)

        "- całe miasto: jeśli na przystanek masz 10 minut i musisz iść wzdłuż Podwala i przechodzić jakimiś tunelami to uznasz, że to daleko. Jak masz 10 minut np. po ul. Wajdeloty czy przez park to wydaje się to całkiem przyjemny spacer."

        Jeśli masz do przejścia całkowicie nieprzyjemny kilometr wąskiego, krzywego chodnika wzdłuż Podwala Przedmiejskiego, a potem jeszcze przez tunel. Do tego postać na mrozie 10 minut, bo tramwaj właśnie uciekł jak wchodziłeś po schodach to pewnie zdecydujesz się na własny samochód.

        To jest zagadnienie bardzo złożone. Jako człowiek, który codziennie korzysta z komunikacji publicznej uważam, że tunele w niektórych miejscach pomagają, w innych szkodzą. Zatem tak jednoznaczne określenie czy są dobre czy złe jest pewnym nadużyciem.

        • 1 1

       • Jaka jest różnica pomiędzy przejściem naziemny, a podziemnym skoro aby dojść do konkretnego przystanku i tak musisz przejść 10 minut?
        A punktu widzenia ruchu każde przejście naziemne wydłuża czas jazdy choćby tramwaju, czy autobusu.

        • 1 2

   • I tak zablokują jeśli będziemy tak kondensowali wieżowce w jednym miejscu.

    • 1 1

  • nie, jak nie bedzie miejsc a SM bedzie pracowac

   po zaledwie paru dniach kazdego Polaka mozna nauczyc korzystac z komunikacji miejskiej

   • 10 10

  • (1)

   skandalicznie zastawiane okoliczne ulice

   • 6 1

   • Odkąd zlikwidowali darmowe parkowanie jest spokój

    • 4 1

  • Popuieram

   Teraz na przymorzy samochody stawiają już pod centrum Alfa. Wszystko zawalone samochodami nawet mieszkańcy nie mają gdzie parkować.

   • 3 0

 • Budować do upadłego. (6)

  Później, jak już zatkane będzie miasto kompletnie, to coś się wymyśli.
  Teraz budujemy, potem myślimy.

  • 272 25

  • wszystko jest dawno zaplanowane, każdy komfortowo dojedzie do pracy

   metro w technologii hyperloop, piętrowe automatyczne i bezawaryjne tramwaje, autobusy lewitujące nad ulicami i punktualna czysta SKM..

   brzmi niemożliwie? racja, przesadziłem z tą punktualną i czystą skmką

   • 31 3

  • W tym miejscu akurat powinno budować się nowe budynki, i to jak najwyższe. (1)

   • 1 15

   • Po co? Żeby jeszcze bardziej zakorkować miasto? Ty myślisz w ogóle jak piszesz, czymś to argumentujesz czy piszesz żeby pisać?

    • 1 2

  • Miejsce reprezentacyjne

   Do (szybkiej) zabudowy pozostaje jeszcze róg ul.Kołobrzeska-Grunwaldzka i teren UG z halami.

   • 3 4

  • Janusz

   I to jest dobra koncepcja.

   • 1 2

  • Ja mam pomysł idealny

   Obciążyć developerów (wszystkich w Trójmieście) kosztem schowania SKM pod ziemię, a na ziemi w zamian torów, zrobić drogę 2x2 albo 3x3 pasy.
   Tyle, że nikt nie ma odwagi, żeby tak zrobić. Układ nie pozwoli. Szkoda, Władimir by tak zrobił.

   • 6 3

 • Metro (6)

  Miasto Się mocno rozwija i powinno rozpatrzyć metro. W dobie problemów z SKM dobrze aby była alternatywa.

  • 79 98

  • (1)

   Człowieku... tu PKM stanowi dla lokalnych geniuszy wyzwanie niczym budowa promu kosmicznego, a ty marzysz o metrze? Nie tutaj, nie z tymi umiejętnościami i możliwościami.

   + poprawić PKM/SKM, dokupić składy
   + dokupić tabor tramwajowy
   + dokupić autobusy i wykonać konieczne na tym odcinku Grunwaldzkiej - buspasy

   Katuje się komunikacją codziennie dojeżdżając do OBC... i tu niestety jest tak, że to ja się muszę dopasować do komunikacji, pomimo że to ja za nią płacę.

   • 62 10

   • to ja się muszę dopasować do komunikacji

    Ale tak jest wszędzie. Tym sie różni komunikacja miejska od własnego auta

    • 3 3

  • SKM jest jak metro, tyle że jedzie nad ziemią. (1)

   Poprawić funkcjonowanie SKM, dokupić składy, zagęścić rozkład i będzie ok.

   • 41 2

   • SKM jak metro, dobre sobie.
    Metro może przeciąć miasto w każdym kierunku, a przystanek mieć dokładnie na środku pod główną arterią. Jest o wiele dogodniejszym rozwiązaniem.

    • 7 8

  • Pamiętasz, co zostało z PKM-ki po porządnej ulewie? (1)

   To teraz wyobraź sobie metro...

   • 13 4

   • Merto jest zawsze zalewane.

    W takim NY gdyby nie pompy pracujące cały czas, metro zalane by było w 48 godzin. W razie ulew podkręcają pompy i po sprawie.

    • 5 0

 • (11)

  Banda mafijna zakorkuje miasto na amen

  • 216 36

  • a ciemny lud będzie głosował na budynia i mafię platformy (6)

   • 16 8

   • Nie -zaglosujemy na Pisowca.... (5)

    Ktory posadzi swoja dobra zmiane i rodzine w urzedzie...Jak wy dobrze chcecie dla Gdanska pokazala chec zaboru Lotosu przez Orlen..Co tu komentowac.

    • 15 12

    • No Ty nie komentuj. Za skarby świata nie komentuj bo bzdury piszesz. (1)

     • 8 5

     • to przełóż to na waszą "prawdę" w stylu TVP i jest ok

      • 6 7

    • "rodzinę" w urzędzie to już mamy ... (2)

     i właśnie z tym trzeba skończyć.
     Straszenie PiSem aby "wszystko zostało tak jak było" już nie działa.

     • 13 3

     • (1)

      Nie trzeba straszyć. Każdy widzi jak pisiorstwo rozkrada Polskę. Co kilka miesięcy nowy prezes w spółkach skarbu państwa, a stary pensja, nagrody, odprawy i odszkodowanie za zakaz konkurencji. Etnolog Jaworski 2mln z samego PZU tak wyrwał

      • 4 4

      • Jak wcześniej POwcy brali taką samą a nawet większą kasę to było cicho sza. Co nie zmienia faktu że jestem przeciwnikiem synekur a Jaworski to piąta kolumna PiSu, taki Giertych-bis.

       • 2 1

  • bandę mafijną masz w PZPR PiS. (3)

   to po ile te nagrody?

   • 5 9

   • Starczyło na tyle mieszkań,

    że nie mogę się doliczyć.

    • 10 3

   • (1)

    Jaworski w rok zarobił tyle co Adamowicz przez 2 kadencje

    • 5 9

    • fantazjuj dalej

     • 3 1

 • (15)

  Przybędzie 1800 miejsc parkingowych na kilka tysięcy nowych miejsc pracy. To chyba większość przyjedzie komunikacją?

  • 118 12

  • (1)

   No i? Co w tym niezwyklego

   • 9 8

   • A mogłoby być niezwykłe. Bo normalne to nie jest.

    • 2 3

  • (1)

   Nie, większość będzie szukać darmowych parkingów i tym sposobem SPP obejmie kolejne dzielnice.

   • 33 2

   • No i dobrze

    • 2 2

  • (1)

   Normalną praktyką przy biurowcach ale powtarzam normalną nie bandycką jak w 3 city jest to , że pierwsze dwa lub trzy lub nawet cztery pietra zajmuje parking ... Bastion Wałowa i mieszkania do 2 pietra to ... jakaś pomyłka - chciałbym zobaczyć tę osobę która kupi tam mieszkanie i móc jej głęboko współczuć ... masakra

   • 4 11

   • Hm, ciekawe...

    W centrum Londynu jakoś absolutnie nie dostrzegłem tej "normalności" (rodem z lat '70).

    Normalną sprawą jest to, że albo mieszkasz w mieście i masz blisko do pracy (Twój wybór, Twój zysk na czasie) i przychodzisz / przyjeżdżasz komunikacją.

    Albo wybierasz życie na końcu świata i koniecznie chcesz jechać samochodem. Twój wybór. Ale nie próbuj proszę definiować normalności.

    Jak widać rynek decyduje. Wynajęcie jednego piętra (choćby pod ziemią) daje dużo większe zyski niż wynajmowanie tego metrażu na parking. Stąd wniosek - ludziom nie zależy na parkingach, bo nie chcą za nie płacić.

    • 3 2

  • Większość zawali parkingi mieszkańcom i okolicznym sklepom. (1)

   Ale budyń nie ma tu mieszkania (chyba) więc nie ma problemu (chyba).

   • 10 2

   • Nie zawali bo zal im bedzie wydac 400 zl miesiecznie na parking

    • 2 0

  • joo parkingi których bogate korpo nie wykupią dla pracowników

   i te parkingi będą stały puste, ale k-wa będą co nie

   • 8 0

  • Wielbłądy (1)

   Według korupcjogennych urzędasów to wszyscy przyjadą z uśmiechem wspaniale kursującą MZK / SKM albo ewentualnie rowerem lub pieszo. A deweloperek przerzuci koszt zorganizowania parkingów dla tych nowych budynków na miasto. Bo tak robili poprzednicy. Czyli zapłacimy wszyscy, w podatkach i zniszczeniach, które powodują samochody zawalający każdy kawałek chodnika i zieleni w Oliwie, Zaspie i Wrzeszczu.
   A urząd nie zrobi nic, aby WYMUSIĆ na deweloperce odpowiedniej, REALNEJ liczby parkingów. Tak, 1800 miejsc dla pracowników naprawdę, w zupełności wystarczy, a ile powstanie nowych miejsc dla ewentualnych klientów nowych biur? Przyjadą na wielbłądach?

   • 8 2

   • Pasujący na trawnikach są regularnie ofholowywani. Jest ich coraz mniej

    • 1 1

  • parkingi pod zwykłą hurtownią są zapełnione przez pracowników (1)

   a wy chcecie aby ci z korpo jeździli SKM-ką

   • 2 1

   • Tak, bo raczej ludzie w biurze powinni być troche bardziej świadomi

    Jak i hurtownia rzadko jest położona przy 2 przystankach kolejowych i linii tramwajowej.

    Choć uważam, że Przymorze należałoby zdecydowanie poprawić w kwestii komunikacyjnej - tramwaj na Kołobrzeskiej i Bażyńskiego oraz specjalne linie autobusowe z "Moreny".

    • 3 1

  • No rejczel po co stac w tych korkach

   • 0 0

  • Nie. Bo zwykli pracownicy mieszkają na górnych tarasach, Południu i Szadółkach. Tak to wymyślił nasz Budyń. Stamtąd nie ma rozsądnwgo dojazdu innego niż autem.

   • 2 0

 • Drogi na gruntach miasta? (5)

  Ok, ale ograniczyc wysokosc budynkow do 4 pieter.
  Od razu zrobia droge na swoim

  • 178 18

  • (1)

   Grunwaldzka jeszcze spowolnić? Szczególnie w godzinach szczytu czyli od rana do wieczora?

   • 17 5

   • O tym samym mowie

    • 5 5

  • Ta ekipa mysli tylko o interesie deweloperow. Jakby byla ich rzecznikiem a nie przedstawicielem mieszkancow wybranym w wyborach.

   • 25 2

  • Gdańsk dba o mieszkańców (1)

   W Oliwie, gdzie jest najczystsze powietrze buduje się biurowce, a na Letnicy i Młodym Mieście (okolice Siarkopolu, zbiorników na paliwo, Port Service itp.) planuje się mieszkaniówkę.

   • 26 5

   • Mieszkaniówkę planuje się w wielu miejscach

    Biura powinno się budować tam, gdzie jest:
    1. najlepsza lokalizacja (w tym możliwości komunikacji zbiorowej)
    2. odpowiedni grunt na wysoką zabudowę

    • 4 4

 • Wincyj wincyj! (8)

  Zalejmy Oliwe Budyniem!

  • 211 39

  • FUJ!

   • 10 1

  • (2)

   Coś się grubo dzieje z gruntami W Gdańsku - miasto odbiera nawet tereny dzierżawione od 40 lat niektórym osobom , unieważnia akty notarialne z 1967 roku i traktuje jako nie obowiązujące - tym samy wywłaszcza z terenów należących już do kogoś - ku..wa druga Warszawka , mało im afer - chciwe ch..je i tyle , a pazerny podwójnie traci - coraz bardziej jestem za wsadzenie do pierdla mafioze budynia i jego wspólników z UM i innych państwowych instytujcji powiązanych z tym niecnym procederem !

   • 25 4

   • Wywłaszcza, czy kończy dzierżawę? (1)

    Bo różnica jest potężna

    • 5 0

    • wywłaszcza unieważniając wiekowe akty notarialne , traktrując je jako nie byłe albo na siłę dopatrując się w nich błędów a tym samym traktując je jako nie ważne lub kończy bezterminową dzierżawę lub taką która jest podpisana jeszcze na 20 kolejnych lat

     • 6 0

  • niee!Ja juz duszę sie pływając w tym sosie budyniowym,lejącym i klejącym z innymi syfami i brudami (3)

   i odpadami UM i skorumpowanymi ludzikami. Człowiek chce sie wydostac z tego klejącego budyniu,zaczerpnąc swieżego powietrza a tu znów budyniowa zupa wciąga cie w dól i dalej sie tam kotłujesz z innymi....

   • 10 3