• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Lepsza jakość gdańskich ulic od 2019 roku

Kamil Gołębiowski
25 stycznia 2018 (artykuł sprzed 5 lat) 
Trzy typy sąsiedztw, ta sama przykładowa ulica zbiorcza: A-sąsiedztwo silnie zurbanizowane, pierzeje; B-zurbanizowane luźniej; C-słabo zurbanizowane lub np. przemysłowe. Trzy typy sąsiedztw, ta sama przykładowa ulica zbiorcza: A-sąsiedztwo silnie zurbanizowane, pierzeje; B-zurbanizowane luźniej; C-słabo zurbanizowane lub np. przemysłowe.

Wiele inwestycji ulicznych ostatnich lat spotkało się z krytyką mieszkańców. Skrzyżowania zajmujące zbyt dużo terenu, za szeroki pas dzielący jezdnie, brak małej architektury i zieleni, wąskie chodniki, niedobór przejść dla pieszych, szpetne ekrany akustyczne, bariery energochłonne, mury oporowe. Dlatego Biuro Rozwoju Gdańska chce opracować tzw. Standard Ulicy Miejskiej. Rozpoczęły się konsultacje z Radnymi Miasta i Dzielnic oraz organizacjami społecznymi. Jak zmienią się ulice Gdańska? Przyjrzeliśmy się proponowanym zmianom.Z niezadowoleniem części gdańszczan spotkały się niedawno zrealizowane al. Havla, dolny odcinek al. Żołnierzy Wyklętych oraz al. Macieja Płażyńskiego, czyli odcinek tzw. Drogi Zielonej od ul. Marynarki Polskiej do al. Generała Józefa Hallera. Do niedawno konsultowanego Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Przestrzennego (SUiKZP) zostało zgłoszonych sporo wniosków, które były zbyt szczegółowe. Aby jednak te uwagi wykorzystać, postanowiono opracować Standard Ulicy Miejskiej jako osobny dokument.

Lista planowanych inwestycji drogowych 2018

Po co nam Standard Ulicy Miejskiej?

Współczesna ulica miejska musi zaspokajać różnorodne potrzeby: przestrzeń publiczna, estetyka, mobilność, infrastruktura podziemna, spójność z charakterem sąsiedztwa. Wszystko to na ograniczonym przekroju. Specjaliści, organizacje społeczne i mieszkańcy zastanawiali się wspólnie, jak najlepiej pogodzić te wymagania. Aby dyskusji o kształcie ulicy nie prowadzić za każdym razem zupełnie od początku, pojawił się pomysł, aby wypracować dobry standard jako punkt odniesienia i rozwiązanie domyślne dla planowanych inwestycji.

- Gdański Standard Ulicy Miejskiej to propozycja ujęcia w jednym opracowaniu wytycznych dla budowy i przebudowy ulic. To odpowiedź na wnioski mieszkańców do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska. Jak najlepiej zagospodarować przekrój ulicy, aby stanowił atrakcyjną przestrzeń publiczną? Na to pytanie próbujemy jako BRG odpowiedzieć we współpracy z GZDiZ, innymi jednostkami i mieszkańcami - mówi Edyta Damszel-Turek, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Gdyby wszystkim dać osobne pasy ruchu, to nie starczyłoby na ulicy dla wszystkich miejsca. Tu potrzebna jest kreatywność lub kompromis, żeby się zmieścić. Gdyby wszystkim dać osobne pasy ruchu, to nie starczyłoby na ulicy dla wszystkich miejsca. Tu potrzebna jest kreatywność lub kompromis, żeby się zmieścić.

Zieleń, ruch, spoczynek. Lista potrzebnych i typowych elementów organizacji przestrzeni ulicy, które pojawiły się w czasie warsztatów:

 • Zieleń miejska: wysoka, średnia i niska
 • Ruch pieszy: chodnik
 • Ruch rowerowy: droga dla rowerów,
 • Ruch zmotoryzowany zbiorowy: buspas, torowisko tramwajowe,
 • Ruch zmotoryzowany indywidualny: jezdnia dla samochodów
 • Spoczynek pieszy: Ogródki, ławki
 • Spoczynek rowerowy: miejsca postojowe dla rowerów
 • Spoczynek zmotoryzowany: miejsca postojowe dla samochodów


Jak ułożyć hierarchię priorytetów przy planowaniu ulic?Jeśli ulica ma pasować do otoczenia i dobrze spełniać swoją rolę, to w zależności od rodzaju Sąsiedztwa, potrzebna jest inna hierarchia priorytetów - przekonywał prowadzący warsztaty Adam Rodziewicz z Biura Rozwoju Gdańska.

BRG proponuje podział Gdańska na cztery rodzaje Sąsiedztw w zależności od charakteru:

 • 0 - Śródmieście, czyli Główne i Stare Miasto (wąskie ulice, historyczna zabudowa, pierzeje)
 • A - Zabudowa tworzy wyraźne krawędzie wnętrz ulic, partery handlowo - usługowe
 • B - Tereny zagospodarowania miejskiego, zabudowa przerywana, bez ciągłości pierzei
 • C - Tereny nisko zurbanizowane bez gęstej zabudowy


Dokładna hierarchia priorytetów jest dopiero przedmiotem konsultacji. Wiadomo, że odmiennie chcemy kształtować ulice w strefie historycznej, inaczej na terenach osiedlowych, jeszcze inaczej na terenach słabo zurbanizowanych, o niskiej i rozproszonej zabudowie lub jej braku. W zamyśle SUM ma zawierać przekroje modelowe jako standard domyślny, a odstępstwa od nich powinny być za każdym razem uzasadnione.


Aby wypracować modelowy przekrój uczestnicy warsztatów mieli do dyspozycji przygotowane przez BRG pomoce w postaci kart symbolizujących typowe elementy przekroju ulicy, jak lampy, ławki, drzewa, chodniki, drogę rowerową, pas rowerowy, miejsca postojowe lub infrastrukturę podziemną. Te karty potrzebowali zaaranżować tak, aby zaprojektować ulicę zgraną z warunkami otoczenia. Bardzo szybko okazało się, że aby pomieścić wszystkich osobno, ulica musiałaby być bardzo szeroka. Konieczne były kompromisy i kreatywność. Poniżej kilka przykładów:

 • Aby zapewnić priorytet dla transportu zbiorowego i zaoszczędzić miejsce, pojawił się ze strony uczestników pomysł, aby umieścić autobusy na wydzielonym pasie, ale wspólnie z tramwajami, taksówkami, przewozem osób, taksówkami, car-sharingiem, ewentualnie udostępnić go dla samochodów osobowych przewożących kilka osób naraz.
 • Bardzo kosztowne przestrzennie okazały się prawo- i lewoskręty dla samochodów, pojawiła się zatem propozycja, by ich nie wydzielać.
 • Dla al. Grunwaldzkiej jedna z grup uczestników zaproponowała budowę tunelu, aby główny ruch samochodowy ukryć pod ziemią, a na powierzchni pozostawić tylko drogę serwisową. Ciekawym pomysłem było dopuszczenie podcieni na powierzchni ruchu pieszego oraz utworzenie widokowej drogi spacerowej na poziomie wyższych kondygnacji budynków mieszkalnych.
 • Nie zaczynać projektowania ulic od determinowania ich tzw. klasy technicznej. Pod tym niewinnym z pozoru określeniem kryje się narzucenie z góry ilości pasów samochodowych jako najwyższego priorytetu, dookoła którego próbuje się potem jakoś wcisnąć resztę. Uczestnicy zaproponowali, aby albo całkowicie odejść od tego, dotychczas stosowanego w planowaniu systemu, alternatywnie obniżyć projektowe klasy techniczne dróg głównych.


W czasie pracy okazało się, że ulice mające więcej, niż po jednym pasie ruchu zmotoryzowanego budują znaczną barierę poprzeczną dla mieszkańców pieszych i rowerowych. Wtedy obie strony ulicy są od siebie oddalone na tyle, że potrzebują być praktycznie samowystarczalne, mając każda dwukierunkową drogę dla rowerów, szeroki chodnik dla ruchu pieszych w obie strony, własną zieleń i przestrzeń spoczynku. To zaś praktycznie eksploduje potrzebny przekrój ulicy do nierzadko pięćdziesięciu-siedemdziesięciu metrów.

Bardziej sensownym podejściem mogłoby być zastosowanie tzw. odwróconej piramidy priorytetów mobilności, w której najpierw determinuje się "klasę techniczną" potrzeb pieszych i rowerowych, inwestuje w zieleń, komunikację zbiorową, a w dalszej kolejności zaspokaja indywidualne potrzeby samochodowe.

A to tylko jedna strona ulicy. Gdyby tak urządzić obie, to szybko zrobi się ciasno. A to tylko jedna strona ulicy. Gdyby tak urządzić obie, to szybko zrobi się ciasno.

Pracownicy BRG służyli uczestnikom pomocą, objaśniając np. szerokości i odstępy wymagane w myśl przepisów. Ciekawym wyzwaniem okazało się wyznaczenie miejsca na infrastrukturę podziemną, która musi być umiejscowiona tak, aby jak najmniejszym kosztem móc dokonywać jej bieżącego utrzymania i napraw.

Interesującym rozwiązaniem dla infrastruktury podziemnej jest zaproponowana przez BRG alternatywa w postaci kanału zbiorczego. To rodzaj betonowego koryta, w którym można podziemne rury i kable umieścić tak, aby częściowo były jedne nad drugimi, analogicznie do regałów sklepowych. To rozwiązanie droższe w budowie, za to o wiele tańsze w serwisowaniu i wymaga zaledwie 3 m szerokości w porównaniu do 4,80 m-5,80 m dla umieszczania infrastruktury podziemnej bezpośrednio w gruncie.

Kiedy Standard Ulicy Miejskiej może wejść w życie i jakie kroki (konsultacje) będą prowadzone jeszcze w dalszym toku prac?

- Obecnie jesteśmy w trakcie dedykowanych spotkań warsztatowych dotyczących weryfikacji założeń do dokumentu. Zaczęliśmy od Radnych Miejskich i Dzielnicowych oraz osób aktywnie uczestniczących w planowaniu miasta. Przewidujemy też zorganizowanie dyskusji w grupie profesjonalistów związanych z transportem. Na podstawie tak uzyskanych wytycznych zostanie sformułowany projekt dokumentu, który zostanie zaopiniowany przez jednostki miejskie oraz przyjęty przez Prezydenta. Dokument również zostanie przedstawiony mieszkańcom Gdańska. Prace nad nim planuje się zrealizować do końca 2018 r. Dokument będzie podstawą do zarządzenia Prezydenta miasta Gdańska - mówi Edyta Damszel-Turek, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.
Od momentu wejścia w życie Standard Ulicy Miejskiej byłby dołączany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), co znaczy, że zarówno dokumentacja projektowa inwestycji drogowych, jak i realizacja będą musiały być z nim zgodne.

Proces inwestycji drogowych w Gdańsku opisywaliśmy niedawno na naszych stronach: Skąd biorą się drogi rowerowe? Rozmowa z inżynierem ruchu.

Gdańsk polskim pionierem opracowania standardu ulic miejskich?

- W Polsce nie ma dokumentu zbierającego całość tego typu problemów na takim poziomie i w skali całego miasta. Szereg miast ma, tak jak już i Gdańsk, standardy dotyczące wyłącznie jednej grupy użytkowników ulic, np. standardy rowerowe czy piesze. Na świecie jest już kilka tego typu opracowań, jednak trudno je porównywać z racji innych uwarunkowań np. przepisów.

Gdańsk rozwija się dynamicznie i potrzebuje budowy nowych ulic oraz modernizacji istniejących. Standard ma ułatwić realizację inwestycji wskazując docelowy sposób zagospodarowania. Standard będzie zawierał propozycje modelowe w skali całego miasta. Te rozwiązania modelowe będą punktem wyjścia do wypracowania na poziomie projektu wykonawczego charakteru i wyglądu konkretnej ulic - przekonuje Edyta Damszel-Turek, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.

Nie wiemy, jak szczegółowe byłyby standardy ulic i choć na razie nie ma takich planów, to być może w przyszłości warto będzie ująć je wspólnie na przykład ze standardami pieszymi i rowerowymi w jednym dokumencie. Do tego standardy muszą być regularnie, co kilka lat, aktualizowane, aby odzwierciedlać zmieniające się preferencje społeczne i rozwój techniki.

O problemach z jakością wykonania chodników pisaliśmy niedawno:
Potrzebne są standardy ulic, również standardy piesze.

0 (czerwony)- Śródmieście, czyli Główne i Stare Miasto (wąskie ulice, historyczna zabudowa, pierzeje)
A (czerwony) - Zabudowa tworzy wyraźne krawędzie wnętrz ulic, partery handlowo - usługowe
B (żółty) - Tereny zagospodarowania miejskiego, zabudowa przerywana, bez ciągłości pierzei
C (szary) - Tereny nisko zurbanizowane bez gęstej zabudowy 0 (czerwony)- Śródmieście, czyli Główne i Stare Miasto (wąskie ulice, historyczna zabudowa, pierzeje)
A (czerwony) - Zabudowa tworzy wyraźne krawędzie wnętrz ulic, partery handlowo - usługowe
B (żółty) - Tereny zagospodarowania miejskiego, zabudowa przerywana, bez ciągłości pierzei
C (szary) - Tereny nisko zurbanizowane bez gęstej zabudowy

Opinie (187) 5 zablokowanych

 • Ciekawe, musi być przyjaźnie dla ludzi i rowerów (5)

  Gdańsk zmienia buduje a u nas się tylko planuje.

  • 37 20

  • Od czegoś trzeba zacząć. Bez dobrego planu (2)

   i słabo improwizując wychodzą dziwne rzeczy. A w dodatku jeszcze taki się nie urodził co by wszystkim dogodził.

   • 6 2

   • 2019 rok wyborów do sejmu i senatu!!!

    a co na wybory w roku 2018?

    • 3 2

   • to zaczynanie trwa już 25 lat

    • 3 3

  • tak, bez planu, na hurra, wszyscy lecą i kopią doły gdzie popadnie

   plan = pomysł
   bez planu = bezmyślnie

   dlaczego proponujesz bezmyślność
   i chaos?

   • 5 1

  • Kogo chcecie mamić? To miasto gdzie w standardzie wielu istn.ulic nie ma nawet chodników

   • 4 3

 • Ulica nie 3,5 a 4,5 (12)

  I sciezka dla rowerow nie obok chodnika tylko przy krawedzi jezdni.

  I tak nie jezdza sciezkami tylko po ulicy...

  • 64 39

  • 4,5? (2)

   Samochodem jeździ się na trzeźwo.

   • 24 6

   • problemy z czytaniem i rozumieniem (1)

    W TYM pas rowerowy, dlatego tak szeroka ulica (jezdnia).

    • 7 6

    • wracaj dziecko do lekcji lepiej

     bo tu się tylko kompromitujesz

     • 3 7

  • (5)

   ulica 3m a nie 3.5 aby kierowcy nie mieli odwagi jechac szybciej niz 50km/h

   • 24 16

   • (2)

    Z autobusem na 3 m bywa problem. Sami sprobujcie jak się to prowadzi.

    • 12 5

    • buspas niech ma 3,5 m (1)

     Pas ogólnodostępny położony obok buspasa powinien mieć 3 m, natomiast obok miejsca postojowego 3,5 m.
     Jeśli na pasie ogólnodostępnym będą poruszać się jedynie osobówki + dostawczaki, ewentualnie sam. ciężarowe to 3 m wystarczą (autobusy na buspasie, a TIRy z zakazem na miejskich ulicach)

     • 16 5

     • bus pas jeśli ma 4,2 metra szerokości

      umożliwia pokojowe współistnienie rowerzystów i autobusów na tej samej jezdni.

      Jeśli ma 3,5 m szerokości, problemem może być wyprzedzanie rowerzysty, który wyprzedził autobus wtedy, gdy ten ostatni zatrzymał się na przystanku.

      • 0 0

   • A jak sie wyminiesz?

    • 5 2

   • sami specjaliści na forum

    tylko żaden pracy nie ma,

    ot ciekawostka,
    wnioski?

    • 5 6

  • popieram, niech się przejadą do Kopenchagi i zobaczą jak to wygląda

   • 5 6

  • Sciezka obok jezdni (1)

   a nie drzewa. No chyba, ze chcemy przetrzebic populacje kierowcow, gdzie kazdy pozlizg zakonczy sie dzwonem w drzewo i zgonem kierowcy.

   • 1 3

   • Jedź wolniej. Wystarczy tyle i aż tyle.

    • 1 0

 • Kiełbasa wyborcza (11)

  • 99 24

  • 500+ (1)

   to działa

   • 6 7

   • a działa działa!

    Pokaz mi POpapranca levaku, co +500 nie bierze! Taki honorowy???
    Hahaha!!! :):):)

    • 1 1

  • Może zwijają asfalt z lotniska?? (3)

   ;)

   • 3 4

   • może tropią spiski i pancerne mgły? (2)

    a może siedzą na szkoleniach w petersburgu,
    dawno Kaczyńskiego nie widziałem

    • 6 11

    • (1)

     Brakuje ci go co? Dlatego te brednie wymyślasz? Brakuje Kaczyńskiego i już tworzycie spiski.

     • 2 1

     • a gdzie on się ukrywa i czemu to maskujesz?

      przypadek?

      a może coś więcej?

      • 2 0

  • Obiecanki, cacanki przed wyborami !

   .... obiecuje władza cuda ,wianki, bo wyborów czas.... my 'mali' gdańszczanie widzieliśmy już takie plany, że o ho! ho! a po wyborach zawsze brak było kasy, czasu i 'wielcy obcy' mieli lepszą siłę przebicia -patrz- historia dzielnic Gdańska , bogaci 'patrycjusze' mieli kamienice w centrum a 'pospólstwo' na opłotkach jakoś sobie musiało radzić. Widoczki na planach architektów to tylko obrazki pobożnych życzeń.

   • 12 3

  • Artykuł sponsorowany

   • 5 3

  • prawdziwy standard gdańskich ulic to trasa Sandomierska-Równa (1)

   potężne dziury i wyrwy, brak chodnika

   • 6 3

   • orunia dln to

    Standardem nawet do republiki bananowej sie nie zbliża,
    ale piczekajcie Janem budyn jak wezme sie za wyzucaniwe z B.górki ludzi na bruk to szybciutko zrobię wszystkie tam ulice w okolicy?

    • 2 1

  • obiecanki budyniaki!

   • 3 0

 • Tia... Może za 10 lat? (11)

  Remonty są koniecznie już dziś. Wg statystyk Gdańsk ma jedne z najgorzej utrzymanych dróg w Polsce. Na 500+ wydają pieniądze i na drogi brakuje.

  • 71 39

  • podaj źródło! (3)

   • 14 6

   • Źrodło: WZBP. *

    *Wyssane z brudnego palca

    • 10 9

   • wychyl nos z Gdańska (1)

    • 8 2

    • przecież go w piwnicy w kaftanie trzymają

     i karmią szpadlem

     • 4 2

  • (5)

   Gdzie można o tym przeczytać?
   Czy może regularnie komentujący Edzio znowu coś wymyślił?

   • 6 2

   • Pewnie zmyśla z tymi statystykami (4)

    Jednak z obserwacji własnych, jakość ulic jest tragiczna, porównywalna do innych malutkich miast powiatowych. Buduje się nowe ulice, ale zapomina o remontach starych. A jeśli już gdzieś się remontuje, to dlatego, że w okolicy powstaje jakaś inwestycja. Ale żeby tak sami z siebie poprawili komfort mieszkańcom, to nie da rady. Nie będę porównywać do wspaniałej (jak na polskie warunki) jakości ulic w Warszawie, bo to nie ta liga, aczkolwiek powinno się uczyć od najlepszych.

    • 10 3

    • Pisałem juz o tym kilkukrotnie. Stan nawierzchni wielu ulic jest fatalny! (2)

     Zapadnięte studzienki ,muldy ,dziury..
     Nie brakuje ulic na których kostka brukowa przeplata sie z płytami drogowymi i asfaltem . Jest tragedia jednym słowem !

     Ja sie pytam : Gdzie sa pieniądze ,które my kierowcy płacimy w rożnych składkach na utrzymanie dróg ?

     • 11 5

     • edzio, znów wątki generujesz i sam sobie odpowiadasz?

      niezł tragedię i ruinę masz w głowie

      • 4 7

     • pieniądze z podatków nałożonych na samochody / paliwo NIE trafiają do budżetu miasta

      idą do budżetu centralnego.

      • 4 2

    • edzio kapusto, wszyscy widzą, że to ty

     pajacu na wodę z bagna

     • 2 3

  • Nie na temat

   • 0 1

 • tylko rowerek! rowery to przyszłość! (3)

  Musi być obowiązek budowy drogi dla rowerów!

  • 50 67

  • lepiej woonerfy i strefy zamieszkania oraz ulice rowerowo-parkingowe

   wtedy nie ma potrzeby tworzenia specjalnego pasa dla rowerów

   • 2 2

  • (1)

   A co z wózkami? Chodnik musi być tak szeroki by można było swobodnie wyminąć dwie albo trzy matki idące obok siebie.

   • 6 0

   • kazda z wozkiem na blizniaki!

    • 1 2

 • Wybory (4)

  Uwaga! Wybory nadchodzą! Obiecanki cacanki czas zacząć.

  • 88 25

  • Nie opowiadaj głupot. W Gdańsku jest dużo inwestycji non stop. (2)

   I nie są to tylko obiecanki.

   • 12 13

   • Jak na tak duze miasto to nie imponuje.

    • 9 12

   • edzio, kilka wątków stworzyłeś i sam ze sobą gadasz?

    od 6 rano sam ze sobą gadasz?

    a o której ci tabletki dają?

    • 2 2

  • Więcej muzeów

   • 2 2

 • wystarczy tylko ( aż tylko) dziury załatać w 80% ulic Gdańska i juz będzie OK! (3)

  • 85 17

  • w glowie masz dziury edzio (2)

   • 4 11

   • (1)

    To są uszy i nos,ale jesteś widzę tak tępy,że nawet nie nauczyłeś się anatomii człowieka.

    • 4 2

    • oho, znów zabrakło arumentów i zaczęły się wyzwiska

     cały PiS,

     no ale czego więcej spodziewać się po ludziach,
     kórzy w szkołę rzucają cegłami
     a książkami w piecu palą

     • 2 2

 • Im to sie chyba nudzi (3)

  Bez kitu.

  • 57 22

  • edzio, jeszcze 7 nie ma a ty sam na forum 100 postów natrzaskałeś

   czyżby rubel potaniał i w panice na wódkę zbierasz?

   • 3 3

  • poniższe pomysły (1)

   "budowa tunelu, aby główny ruch samochodowy ukryć pod ziemią na al. Grunwaldzkiej"

   "dopuszczenie podcieni na powierzchni ruchu pieszego oraz utworzenie widokowej drogi spacerowej na poziomie wyższych kondygnacji budynków mieszkalnych"

   to chyba są żarty, a w najlepszym przypadku, mrzonki? czy oni serio myślą, że dałoby przerobić grunwaldzką na tunel a w innych częściach miasta zrobić piętrowe chodniki?

   • 5 3

   • Tunel pod Grunwaldzka na wysokości Manhattanutanu też oni zaprojektowali

    Nawet udawali, dosyć krotko, że Manhattan nie zostanie otwarty bez tego tunelu :))) Ale z litości nad umilowanym ludem gdańskim zgodzili sie na warunkowe uzytkowanie Manhattanu. Tunel miał byc zbudowany niezwłocznie. Czy ktoś pamięta kiedy to było? Nawet projektanci tego tunelu pewnie nie pamiętają ile wzięli za projekt i na co wydali pieniądze.

    • 5 2

 • Nie dało się o tym wszystkim opowiedzieć prościej i krócej? (3)

  • 47 13

  • (1)

   Pewnie dało ale chyba Pan dziennikarz wstawił do tego własne filozofie.

   • 2 4

   • Spocileś się przy czytaniu?

    • 9 2

  • A po co?

   Po wynikach ankiety widać, że do większości i tak nie trafi bo poza czubkiem własnego nosa nie widzą nic więcej.

   • 0 1

 • A remonty ? (4)

  Powinno się zacząć od standardów przeprowadzanych remontów. Nawet te niewielkie np. łatanie dziur jest przeprowadzane średniowiecznymi metodami. A gdzie walec ? Wszędzie w miejscu kół samochodowych studzienki, które od naporu zapadają się. W Czechach jadąc połataną ulicą nie czuje się uskoków.

  • 76 6

  • edzio kapusto, wszyscy widzą, że to ty

   bezrobotny specjalisto od dziur w głowie,

   chlać przestań
   to może przestaniesz dziury widzieć przed oczami

   • 1 11

  • Proponuję utowrzyć specjalny fundusz drogowy i przy rozliczeniu PITu żeby można było zaznaczyć tą opcję. Wtedy cały podatek

   Oczywiście kosztem innych głupot, na co urzędasy przeznaczają pieniądze.

   • 4 2

  • w Małej Sycyli (1)

   Albo wszystko POukładzie, albo u klad gdański?

   • 1 1

   • albo w ogole

    mieszkanka rozdarcie,to może zrobimy???
    Spokojnie po wyborach ,będziemy weryfikować!
    Trzeba zbierać materiały ludziska

    • 1 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane