Fakty i opinie

stat

Dyskusja o wizji Gdańska na najbliższe 30 lat

Gdańsk za 30 lat ma być silnym ośrodkiem gospodarczym z ponad pół milionem mieszkańców.
Gdańsk za 30 lat ma być silnym ośrodkiem gospodarczym z ponad pół milionem mieszkańców. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Powoli dobiegają końca prace nad nowym studium zagospodarowania Gdańska. We wtorek, o godz. 17 odbędzie się publiczna dyskusja w ECS, a projekt dokumentu wyłożony jest już do publicznego wglądu. W porównaniu do wersji z czerwca niewiele się zmieniło.Czy brałe(a)ś udział w dotychczasowych pracach nad nowym studium Gdańska?

tak, byłe(a)m na kilku spotkaniach i przekazałe(a)m swoje uwagi

4%

tak, ale nie miałe(a)m żadnych wniosków

0%

nie, lecz śledzę na bieżąco prace nad tym dokumentem

36%

nie, ponieważ mój głos i tak nie ma żadnego znaczenia

60%
Przypomnijmy, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, bo taką pełną nazwę nosi dokument, określa wizję rozwoju miasta na najbliższe trzy dekady.

Jest to dokument strategiczny, który ma przełożenie na tworzone plany zagospodarowania (muszą być one z nim zgodne) oraz działania inwestycyjne m.in. w zakresie sieci transportowej czy przeznaczenia gruntów.

Najnowsze i wciąż obowiązujące studium zostało uchwalone w 2007 roku. W ostatnich latach wiele jego zapisów stało się nieaktualnych, m.in. powstała Pomorska Kolej Metropolitalna (10 lat temu była traktowana tylko jako jeden z wariantów wykorzystania nasypu kolejowego), zmieniło się podejście do rozwiązań technicznych i przestrzennych niektórych dróg (np. Drogi Zielonej) czy zaproponowano dodatkowy przebieg tramwaju z Południa do Wrzeszcza przez Piecki-Migowo (tzw. Trasa GP-W lub Nowa Politechniczna).

W projekcie studium uwzględniono możliwość rozbudowy PKM w stronę Starej Piły oraz SKM w kierunku Pruszcza Gdańskiego i Tczewa.
W projekcie studium uwzględniono możliwość rozbudowy PKM w stronę Starej Piły oraz SKM w kierunku Pruszcza Gdańskiego i Tczewa. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl
- Od 2007 r. nastąpiły również zmiany w prawie, zostały skorygowane granice miasta, a także wpłynęły liczne szczegółowe wnioski dotyczące przeznaczenia terenu. Weryfikacja dokumentu okazała się konieczna tym bardziej, że przez 10 lat nie wprowadzono żadnej cząstkowej zmiany studium - mówi Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. - Prezentowany dokument jest efektem wspólnej pracy i kreacji projektantów BRG oraz mieszkańców, przy współudziale członków powołanej Rady Studium. W trakcie prac poszukiwano rozwiązań godzących indywidualne wnioski i interesy z dobrem wspólnym.
Czytaj też: Ile handlu i usług potrzebuje Gdańsk?

W ramach konsultacji społecznych nad dokumentem odbyły się aż 94 spotkania, poświęcone zagadnieniom lokalnym (m.in. rozmowy z radami dzielnic), jak i ogólnomiejskim. W efekcie udało się stworzyć dokument ze znacznie większym udziałem społeczeństwa niż przewiduje to ustawa. Same rozmowy toczyły się jeszcze przed wyłożeniem ostatecznego projektu studium do publicznego wglądu.

Czytaj też: Artykuł z 2016 r.: Znamy projekt nowego modelu rozwoju przestrzennego Gdańska

Zamierzeniem planistycznym na najbliższe 30 lat jest ograniczenie wykorzystania auta w codziennych podróżach. Jednocześnie przewidziano znaczną rozbudowę układu drogowego m.in. o tunel pod Pachołkiem oraz Drogę Zieloną i Czerwoną.
Zamierzeniem planistycznym na najbliższe 30 lat jest ograniczenie wykorzystania auta w codziennych podróżach. Jednocześnie przewidziano znaczną rozbudowę układu drogowego m.in. o tunel pod Pachołkiem oraz Drogę Zieloną i Czerwoną. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl
Przewidziana ustawą dyskusja publiczna odbędzie się we wtorek (7 listopada) o godz. 17 w audytorium Europejskiego Centrum Solidarności zobacz na mapie Gdańska. Uwagi do projektu, opublikowanego na stronie internetowej BRG składać można do 12 grudnia br.

Pierwszy pełny projekt studium poznaliśmy w czerwcu. Uwagi, które wówczas złożono, nie miały na celu wywrócić do góry nogami całego dokumentu. Dotyczyły głównie korekty zapisów oraz szerszego omówienia niektórych zagadnień.

Szczegółowe omówienie projektu studium w wersji z czerwca br.

Z ważniejszych postulatów, które zostały rozpatrzone pozytywnie, można wymienić: minimalizację negatywnego efektu barierowego Drogi Czerwonej, projektowania miejsc parkingowych w jezdni lub zatokach zamiast na chodnikach oraz prowadzenia infrastruktury technicznej pod chodnikami, a nie pasami zieleni celem możliwości wprowadzania nowych nasadzeń drzew.

Czytaj też: Studium Gdańska: nowy układ sieci tramwajowej i miejskie ulice

W studium uwzględniono rozwój sieci tramwajowej m.in. wzdłuż Nowej Politechnicznej, Nowej Świętokrzyskiej, Drogi Zielonej oraz Nowej Wałowej.
W studium uwzględniono rozwój sieci tramwajowej m.in. wzdłuż Nowej Politechnicznej, Nowej Świętokrzyskiej, Drogi Zielonej oraz Nowej Wałowej. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl
Bez zmian pozostała idea miasta policentrycznego (z kilkoma centrami) ze Śródmieściem, Wrzeszczem i Oliwą jako dzielnicami koncentracji usług rangi metropolitalnej, racjonalnego wykorzystania terenów już zurbanizowanych zamiast rozlewania się miasta "na zewnątrz", ochrony krajobrazu i funkcji rolniczej Żuław i południowej części Wyspy Sobieszewskiej oraz ograniczenia ruchu samochodowego w codziennych podróżach na rzecz transportu zbiorowego i rowerowego.

Czytaj też: Gdańszczanie chętniej podróżują autami i rowerami, rzadziej komunikacją

- Rozstrzygnięcia przestrzenne nowego studium stwarzają ramy dla rozwoju Gdańska jako półmilionowej [obecnie w Gdańsku mieszka ok. 463 tys. osób - dop. red.], policentrycznej, ukierunkowanej do wewnątrz centrum społecznego, gospodarczego i kulturowego metropolii. To będzie miasto o przestrzeniach publicznych wysokiej jakości, mieszkaniowych, usługowych i produkcyjnych, chroniące walory kulturowe i przyrodnicze, które stanowią o jego tożsamości, jednocześnie zapewniając wysoką jakość życia mieszkańców - uzupełnia dyrektor BRG.
Obszar Żuław oraz południowa część Wyspy Sobieszewskiej mają zachować charakter rolniczy.
Obszar Żuław oraz południowa część Wyspy Sobieszewskiej mają zachować charakter rolniczy. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl
Jeżeli dokument po wyłożeniu do publicznego wglądu oraz dyskusji publicznej w przedstawionej formie zyska aprobatę mieszkańców, będzie skierowany na sesję Rady Miasta Gdańska w przyszłym roku, kiedy zostanie poddany pod głosowanie.

Czyta też: Jak planowane są polskie miasta?

Opinie (198) 3 zablokowane

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.