• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Kamienice przy Jana z Kolna zburzono, droga na razie nie powstanie

Krzysztof Koprowski
11 lutego 2013 (artykuł sprzed 9 lat) 
Najnowszy artykuł na ten temat Młode Miasto. Nowe otwarcie w Stoczni Cesarskiej?
Kamienice na rogu ul. Jana z Kolna i Nowomiejskiej we wrześniu 2008 r. Miesiąc później podpisano umowę, która sprawiała, że te budynki wyburzono. Wciąż nie wiadomo, kiedy w ich miejsce powstanie droga. Kamienice na rogu ul. Jana z Kolna i Nowomiejskiej we wrześniu 2008 r. Miesiąc później podpisano umowę, która sprawiała, że te budynki wyburzono. Wciąż nie wiadomo, kiedy w ich miejsce powstanie droga.

6,8 mln zł z budżetu Gdańska kosztowało przesiedlenie kilkudziesięciu rodzin i rozbiórka kamienic przy ul. Jana z Kolna i Nowomiejskiej zobacz na mapie Gdańska. W ich miejsce miało powstać połączenie ul. Nowej Wałowej z ul. Jana z Kolna. Ustaliliśmy, że gdy rozbierano kamienice, urzędnicy już wiedzieli, że ta droga nie powstanie w dającej się przewidzieć przyszłości.Rozbiórka kamienic przy ul. Jana z Kolna nr 19, 20 i 21 i przy ul. Nowomiejskiej nr 8, 9 i 10 oficjalnie była częścią "przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Budowa ul. Nowa Wałowa z adaptacją wiaduktu kratowego" (nazwa zaczerpnięta z tytułu przetargu na rozbiórkę kamienic).

Okazuje się jednak, że nie miało to żadnego związku z budową głównej ulicy Młodego Miasta.

BPTO: nie nalegaliśmy na rozbiórkę tych kamienic

- Nikomu nie narzucaliśmy wyburzeń kamienic przy ul. Jana z Kolna. Ich rozbiórka nie miała dla nas żadnego znaczenia, gdyż projekt tzw. "małej pętli" realizowany nakładem finansowym BPTO ich po prostu nie obejmował i nie dotyczył - tłumaczy Dagmara Rozkwitalska z firmy BPTO Infra, która jest właścicielem kilkudziesięciu hektarów dawnych terenów stoczniowych i która buduje ul. Nową Wałową.

Tzw. mała pętla to nazwa odcinka ul. Nowej Wałowej od ul. Rybaki Górne zobacz na mapie Gdańska do ul. Nowomiejskiej. To ona właśnie miała zostać "przesunięta" w miejsce wyburzonych kamienic, aby ewentualnie móc stworzyć jedno wspólne skrzyżowanie z ul. Gdyńskich Kosynierów zobacz na mapie Gdańska.

Urzędnicy: Nie mamy pieniędzy na budowę tej ulicy

Na budowę nowej ulicy Nowomiejskej zrzucić się miał partner prywatny i miasto. Firma BPTO miała zbudować odcinek od ul. Nowej Wałowej do ECS, zaś miasto fragment od ECS do ul. Jana z Kolna (zobacz na pierwszej mapce po prawej stronie).

BPTO swój odcinek wybuduje do końca przyszłego roku. Miasto - nie wiadomo, czy i kiedy.

- Miasto planowało realizację przebudowy ul. Jana z Kolna wraz z fragmentem ul. Nowomiejskiej w tym samym czasie, co budowa ul. Nowej Wałowej przez partnera prywatnego, ale ze względu na brak środków miejskich synchroniczna przebudowa całego układu została podzielona na etapy - przyznaje Magdalena Kuczyńska z biura prasowego Urzędu Miasta Gdańska. - Niemniej jednak konieczność dokonania rozbiórek musiała nastąpić zgodnie z harmonogramem wynikającym z projektu partnerskiego, co jest zawarte w porozumieniu z BPTO.

Co jest w porozumieniu? To tajemnica

Porozumienie w tej sprawie między BPTO oraz miastem zostało zawarte w 2008 roku, a potem było jeszcze aneksowane. Co jest w jego ostatecznej wersji? Tego nie wiemy, bo urzędnicy odmawiają ujawnienia tego dokumentu. Tłumaczą to ochroną dostępu do informacji publicznej ze względu na interes prywatnego inwestora, czyli w identyczny sposób, jak przy nieudanym zagospodarowaniu wraz z Polnordem północnej części Wyspy Spichrzów zobacz na mapie Gdańska.

W odpowiedzi na nasze pytania dotyczące zmian w porozumieniu oraz dat ich zawarcia, otrzymaliśmy następująco brzmiące oświadczenie:

"Informujemy, iż musimy odmówić udzielenia odpowiedzi. Dostęp do informacji publicznej zgodnie z art. 5 ust. 2 może zostać ograniczony ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa, która została zdefiniowana w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Umowa wraz z aneksami zawiera w swej treści dane organizacyjne, techniczne, finansowe podmiotów prywatnych. Wskazany został udział finansowy przedsiębiorstw w projekcie, szczegółowe zobowiązania stron w zakresie jego realizacji oraz odpowiedzialność majątkowa podmiotów. Załączniki stanowiące integralną część umowy zawierają dane osobowe, chronione odrębnymi przepisami prawa. Powyższe dane wypełniają definicję tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji."

Droga tylko do ECS-u

Wiadomo, że porozumienie z miastem zakładało - oprócz wyburzenia istniejącej zabudowy - przygotowanie przez BPTO własnym nakładem finansowym niezbędnej dokumentacji dla ul. Nowej Wałowej oraz "miejskiego" odcinka ul. Nowomiejskiej.

- BPTO, jako właściciel terenów postoczniowych, przygotował projekt budowy ul. Nowej Wałowej, w tym ul. Nowomiejskiej. Uzgodnienia z miastem przewidywały, że BPTO zbuduje odcinek od ul. Nowej Wałowej do rejonu Europejskiego Centrum Solidarności, a dalsza część będzie leżeć w gestii miasta - dodaje Rozkwitalska.

Teraz okazuje się, że jedynym dojazdem do ECS-u będzie ten fragment ul. Nowomiejskiej, który wybuduje BPTO. Z kolei budująca ECS Gdańska Infrastruktura Komunalna zbuduje tylko krótki, tymczasowy odcinek.

Czy kamienice przy ul. Jana z Kolna i Nowomiejskiej słusznie zburzono?

- W ramach budowy ECS-u wykonany będzie fragment ulicy o długości 30 metrów z jej włączeniem do istniejącego parkingu przy ul. Jana z Kolna zobacz na mapie Gdańska. Droga będzie miała nawierzchnię tymczasową z kostki granitowej, umożliwiającej wykonanie docelowej infrastruktury podziemnej - informuje Magdalena Skorupka-Kaczmarek, rzecznik Gdańskich Inwestycji Komunalnych, odpowiedzialnych za budowę ECS-u.

Prawie 7 mln na wyburzenia i wysiedlenia

Od czasu, gdy po raz pierwszy wspomniano o konieczności budowy ul. Nowej Wałowej, parokrotnie zmieniała się koncepcja jej finansowania. Ostatecznie firma BPTO przejęła na siebie budowę odcinka od Bramy Oliwskiej zobacz na mapie Gdańska do ul. Nowomiejskiej, choć pierwotnie planowano, że koszt jego budowy pokryje miasto. Dzięki temu od razu na Młode Miasto wjedziemy także w rejonie kamienic przy ul. Robotniczej zobacz na mapie Gdańska.

Taki zakres budowy nie wymagał jednak wyburzenia budynków przy ul. Jana z Kolna, a zaledwie jednej kamienicy sąsiadującej bezpośrednio z tzw. żółtym wiaduktem zobacz na mapie Gdańska. Miasto jednak wykwaterowało wszystkie 43 rodziny, zamieszkujące zarówno w lokalach komunalnych przy ul. Jana z Kolna, jak i przy żółtym wiadukcie. Dodatkowo wypłacono rekompensatę dla 15 właścicieli lokali kolidujących z realizowaną w pełnym zakresie drogą.

Mieszkańcy wysiedleni z Jana z Kolna i Nowomiejskiej trafili na Chełm, Ujeścisko, do Wrzeszcza, Brzeźna i na Orunię. Cześć została w Śródmieściu Gdańska.

- Koszt pozyskania mieszkań na wykwaterowania osób zamieszkujących w lokalach komunalnych kształtował się na poziomie ok. 6,8 mln zł (bez mieszkań pozyskanych w ramach istniejącego zasobu gminy - tzw. "mieszkania z odzysku"). Wykwaterowania najemców lokali komunalnych realizowane były do lokali, które zostały zakupione na wolnym rynku (18), do lokali wybudowanych przez Gdańską Infrastrukturę Społeczną (9), do TBS-ów (2) oraz do lokali z zasobu gminy (14) - informuje Magdalena Kuczyńska z biura prasowego Urzędu Miejskiego.

Teraz czekamy na pieniądze z Unii

Gdy burzono kamienice, było wiadomo, że nic w ich miejsce w najbliższym czasie nie powstanie. Dopiero teraz miasto ma nadzieję, że być może uda się zdobyć środki z funduszy europejskich na lata 2014-20.

- Obecny projekt budowlany dla ul. Nowomiejskiej i Jana z Kolna nie posiada pozwolenia na budowę, a większość uzgodnień dokonanych na etapie projektowania traci ważność w tym roku. Obecnie nie jest planowana aktualizacja dokumentacji i realizacja tego zadania ze względu na brak środków na ten cel. Miasto będzie starało się uzyskać dofinansowanie na przebudowę ul. Jana z Kolna na zwężonym odcinku (od kładki nad torami i drogą do ul. Łagiewniki) wraz z fragmentem ul. Nowomiejskiej, w kolejnym okresie programowania projektów unijnych, czyli do roku 2020 - mówi Kuczyńska.

Gest Rejtana

Gdy we wrześniu 2011 r. rozpoczęto rozbiórkę historycznej pierzei ul. Jana z Kolna, protestowało m.in. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, które walczyło do ostatnich chwil o zachowanie najbardziej cennej pod względem architektury kamienicy przy ul. Jana z Kolna 21.

Andrzej Duch, dyrektor wydziału urbanistyki, architektury i ochrony zabytków nazwał wówczas te działania "gestem Rejtana", gdyż wszystkie decyzje zapadły na etapie tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego z roku 2004. Tyle tylko, że plany zagospodarowania to często koncert życzeń, bo na ich realizację przez lata nie ma pieniędzy. Nikt nie burzy przecież kamienic we Wrzeszczu, w miejsce których ma docelowo powstać Droga Czerwona lub poszerzona ul. Do Studzienki (Nowa Politechniczna)

Budowa już trwa

Budowa Nowej Wałowej trwa od 24 października ubiegłego roku, kiedy to plac budowy przekazano firmie Budimex. Kosztem 58,5 mln zł zbuduje ona jedną dwupasmową jezdnię, częściowo biegnącą na nasypie, częściowo na estakadzie oraz na nowym wiadukcie nad torami kolejowymi, będącym połączeniem ul. Rybaki Górne z Bramą Oliwską. Prace mają się zakończyć w kwietniu 2014 roku.

Dyskusja na temat ul. Nowej Wałowej

W poniedziałek 11 lutego, o godz. 16 w budynku Instytutu Sztuki Wyspa zobacz na mapie Gdańska odbędzie się otwarte dla wszystkich posiedzenie komisji rewitalizacji i rozwoju przestrzennego Rady Miasta Gdańska. W spotkaniu wezmą udział Wiesław Bielawski (zastępca prezydenta miasta ds. polityki przestrzennej), Andrzej Duch (dyrektor wydziału urbanistyki, architektury i ochrony zabytków), Marek Piskorski (dyrektor Biura Rozwoju Gdańska), Łukasz Pancewicz (architekt-urbanista z Wydziału Architektury PG, członek Towarzystwa Urbanistów Polskich i międzynarodowego zrzeszenia planistów ISOCARP) Maciej Berendt (specjalista ds. komunikacji), architekci - Jacek Dominiczak, Dorota Kochanowska, Jacek Friedrich oraz przedstawiciele firm BPTO i Drewnica Development, czyli właściciele terenów postoczniowych.

Opinie (229) 9 zablokowanych

 • Ludzka głupota sięga granic... (13)

  ,,,za przyzwoleniem włodarzy miasta i ekipy z W-wy.

  • 249 23

  • akurat Gdańsk cierpi na nadwyżkę lokali komunalnych... no poprostu gorzej niż w Egipcie (1)

   • 28 4

   • przestańcie się czepiać!
    w Egipcie mają ciepło i mogą spać pod gołym niebem :)

    • 0 1

  • Nie gospodarność środkami jak nic, a my tu podwyżki wody,ciepła, energii (1)

   • 33 6

   • nie podoba się? to wynocha hoł.oto!

    wy jesteście od tego,żeby płakać i płacić, a JA od tego by w ciepłym foteliku moją tłustą du.pę grzać, zajadać z mojego koryta i... 20te mieszkanie sobie kupić pod wynajem! a co!!! sie kombinuje to sie ma!!
    i guzik możecie MI zrobić barany! :))))

    • 2 0

  • ECS potrzebny jak świni kwiatek. (1)

   Tak to jest, gdy rozsądek zastępuje potrzeba polityczna.

   • 63 3

   • nie wiem czy to potrzeba polityczna, czy potrzeba wystawienia sobie laurki.

    • 19 1

  • Ludzka głupota nie ma granic

   A budynki te szpeciły nowe cudowne dziecko pana Adama Owicza. Wyburzyć wszystko dookoła razem z nikomu już niepotrzebnymi dźwigami i "żółtym mostem" i dawną dyrekcją kolei.
   Szczęśliwy uśmiech na twarzy włodarzy niech nam zawsze gości.
   Dziś już wszyscy godzimy się na utrzymywanie Przepięknych i jasnych domów przyszłości takich jak ECS, bardzo potrzebnego (w tym miejscu) "Teatru Szekspirowskiego" no i naszej dumy prawie narodowej naszej "Areny" brakuje nam tylko IGRZYSK.
   Dzisiaj jestem dumny z działalności naszych włodarzo-mędrców, którzy to śmieci potrafią zamienić na pieniądze utrzymujące to nasze bogactwo narodowe. Dziś dla naszych wielkich alchemików zamiana śmieci w złoto to sztuka przednia.

   • 32 4

  • Ot co (2)

   Tak to jest jak się żyje za cudze i to w dodatku bez żadnych konsekwencji!

   • 18 1

   • (1)

    A porozumienia miedzy przedsiębiorstwami objęte są tajemnicą.

    • 0 1

    • i dobrze! za dużo chciałbyś wiedzieć!

     a ciekawość to pierwszy stopień do piekła!!!
     jeszcze za dużo byście wywąchali i te drobne parę złociszy by mi do kieszonki nie wpadło i takiego fajnego mieszkanka na wzgórzu F. bym nie miał!

     • 0 1

  • Ale za to na śmieciach się wzbogacą.

   Przetransferują to bogactwo w fakturach i umowach kosztowych...

   • 11 0

  • Gdańszczanie ! (1)

   Do zobaczenia przy urnach !

   • 8 0

   • chyba tych cmentarnych

    ....

    • 0 0

 • Tak Gdańsk dba o swoje zabytki i mieszkańców,masakra! (5)

  Najważniejsze ECS i inne pierdoły...by"kolesiom żyło się lepiej".

  • 361 24

  • ECS _JEST_ _WAŻNY_! Gdzie budyń znajdzie ciepłą posadkę, na której, podobnie jest teraz, nic nie będzie musiał robić a kasa będzie lecieć jak z rury!? Przecież tego palanta nikt nie zatrudni, bo wstyd.

   • 44 2

  • Jeszcze kilka, trza wyburzyć

   Aby wielcy tego miasta, mogli oglądać ECS z wiaduktu i masa ludzka podróżująca SKM.

   • 14 1

  • Nie kolesiom tylko Budyniowi i jego watasze

   dzieki ECS zdobeda dodatkowe glosy umarlakow!

   • 5 3

  • kupa kasy poszła w las

   a mieszkańcy z centrum poszli na Ujeścisko i Orunię, czad!
   Nie ma kasy na budowę drogi, ale na bezsensowne burzenie mieszkań jest?

   • 16 3

  • a co to jest centrum handlowe stocznia?

   • 0 0

 • Oj tam Oj tam (4)

  przecież to tylko było trochę cegieł, kamieni i cementu.
  A kto miał to zarobił.
  I żyje się lepiej.

  Pozdrowienia i miłego dnia dla wszystkich, którzy nie czują się szczególnie związani z mlecznymi deserami ;).

  • 94 34

  • Ty też nadajesz sie do wyburzenia ,przecież składasz sie tylko troche z wody skóry i szkieletu.A po twoim, wpisie zycze ci jak najmniej klijentów.

   • 4 8

  • Nawet mleczne desery człowiekowi obrzydzą...

   • 4 1

  • TYPOWE MYŚLENIE DLA GENERACJI "NIC"

   • 2 3

  • co ty nie powiesz

   • 0 0

 • Bardzo dobrze ze wyburzyli te slamsy. Po czym tu płakać? Chcielibyście w tym mieszkać? (6)

  • 71 162

  • (2)

   Dokładnie. Same ruiny. Łatwo się krytykuje siedząc w milutkim, ogrzewanym mieszkanku.

   • 10 28

   • ruiny można odnowić

    • 23 8

   • Hmmm

    Sadze ze przy zamkniętym oknie :) Zapaszek niemiły jak wieje wiatr :)

    • 3 2

  • za 7 baniek, zrobiłbyś tam Wersal

   jw.

   • 31 6

  • Tak - chcielibyśmy (1)

   bardzo ładne kamienice

   • 25 2

   • to trzeba było tam zamieszkać

    z tym plebsem !!! zaorać i po sprawie. Park tam zrobić a nie ulice !@!!!!!!!

    • 2 8

 • Szkoda tylko (7)

  Mnie tylko trochę szkoda piekarni od tzw. "BUCZKA" Smaczne pieczywo tam było, a reszta to była wielka ruina. Ale jeżeli nie było w kasie miasta środków na budowę tej drogi to mogli się wstrzymać spokojnie te 5 lat do dnia dzisiejszego.Choć planowanie w ostatnich czasach nie najlepszą stroną naszych włodarzy.

  • 49 12

  • (4)

   Dlaczego takie rzeczy nie zdarzają się w Gdyni?

   • 1 3

   • W Gdyni (3)

    nie ma takich budynków:)

    • 10 0

    • Miasto Gdynia nie ma nawet 100 lat. (2)

     • 6 0

     • Wies rybacka (1)

      • 4 0

      • No i co z tego że wieś rybacka.Gdynia to piękne miasto .Mieszkam w Gdańsku .

       • 1 0

  • piekarnia Buczka

   nie istnieje już od kilkudziesięciu lat:)

   • 3 2

  • Chleb był jak z kleju

   dziwne, że komuś smakował.

   • 2 1

 • Ale po co komu ta Nowa Wałowa ? (6)

  Stara nie jest zła.

  • 76 18

  • Nowa Wałowa będzie miała sens, kiedy będzie częścią tzw Małej Obwodnicy Gdańska - połączenie z Trasą Sucharskiego. Ale to już po popaprańcach.

   • 17 2

  • Bo od MOSTU lub TUNELU przecinającego MOTŁAWĘ powinni zacząć (1)

   I spiąć to z obecną Wałową.

   • 23 1

   • Prędzej tunelu,bo jak zrobią most,to znów zacznie się baidolenie o żaglówki ;)

    • 3 0

  • raczej przewał a nie Nowa Wałowa

   • 7 0

  • Nowa Wałowa (1)

   to inaczej Nowy wałek na miejskim budżecie.
   Jej sens polega na tym, że kolesie z developerki od Lisickiego, za pieniądze z kasy gminnej budują sobie wjazd na osiedle. Szkopuł w tym, że trzyma się w szachu poprzez mpzp rozbudowę czy zmianę charakteru miejsca. Innymi słowy, sens jest na rozbudowę tylko wtedy gdy Nowa Wałowa połączy się z ul. Wiesława i dalej z wyjazdem na Warszawę. Ponieważ jest realizowany tunel przez Wisłę Martwą na wys. Letnicy, za lat góra 10 może być robiona podobna realizacja.
   Ponieważ grunt ma to do siebie że wszystko zniesie, więc o tu spokojnie sobie czeka na realizację, tym bardziej że teren się kilka razy sprzeda jako nieinwestycyjny i z strata (coby podatku nie płacić) a potem nagle stanie się centrum realizacji najbardziej trafnych koncepcji. Warto by tu w artykule dać wpis jak ten tren widzi Biuro Rozwoju Miasta Gdańska z Piekarniczej i jak ten teren jest zawoalowany w formie mzpz. Pisanie jak artykule bez ww odnośników jest pozbawione sensu.

   • 6 0

   • No proszę, zawsze ktoś mądry,doinformowany, napisze i wyjaśni, co tak naprawdę mieści się pod tym przysłowiowym tortem.

    • 3 0

 • czy to głupota ludzka czy inny czynnik , niech CBA łaskawie zainteresuje się sprawą (10)

  • 103 10

  • (8)

   Ciekawe czy chciałbyś mieszkać w tych ruinach?

   • 5 18

   • Ja z wielką przyjemnością (7)

    pod warunkiem, że tę onegdaj piękną kamienicę włodarze miasta by odrestaurowali. Tak by zrobiono w normalnym mieście normalnego kraju, ale nie w Budyniolandzie, gdzie między najpiękniejsze zabytki wpycha się szkarady szklano-aluminiowe

    • 18 3

    • ale dlaczego władze miasta? (6)

     Chcesz mieszkać godnie - wyremontuj sam. Czemu wszyscy mają się składać na Twoje mieszkanie?

     • 6 13

     • za co minusy? (4)

      To może jeszcze poproszę, aby miasto wyremontowało i moje mieszkanie.

      Fajnie też byłoby, jakby przy okazji samochód zrobili, bo coś w silniku stuka.

      Operacja plastyczna piersi żony - też da radę?

      Narzekacie na wysokie podatki, ale oczekujecie, że państwo wszystko da Wam za darmo. Nie da się tak. te pieniądze skądś się muszą wziąć. Jeśli państwo "daje" Ci 100 zł, to najpierw musiało 150zł komuś zabrać. Często właśnie Tobie.

      • 6 7

      • (2)

       Wiesz, skoro były tam lokale komunalne, tzn. "wynajmowali" lokal od miasta. Czynsz płacili do miasta, więc i zapewne w czynszu była zawarta składka "fundusz remontowy", którą pobierało miasto. Rozumiem, że Ty masz własnościówke, płacisz czynsz do spółdzielni i wszelkie remonty (nie mówię o remontach w mieszkaniu tylko zewnętrzne) robisz sam z własnej kasy a nie z kasy z funduszu remontowego spółdzielni.

       • 5 2

       • A skąd wiesz, że płacili?

        • 1 1

       • W komunalnym się płaci "fundusz remontowy" OD KIEDY???

        Fundusz remontowy opłacają właściciele. W lokalach komunalnych właścicielem jest Miasto i ono PŁACI I ODPOWIADA za remonty. Lokatorom nic do tego,poza tzw. normalną eksploatacją (ale już nie remontami generalnymi i broń Matko Boska - części wspólnych nieruchomości)

        • 2 0

      • Współczuję jak nie masz się czym u żony pobawić;)

       • 2 0

     • PROSTE: BO TAM BYŁY MIESZKANIA KWATERUNKOW

      Budyniopodobni nauczyli się, że czynsz jest najwyższy w Europie (w porównaniu do zarobków), a najemcapowinien wszystko w takim wypadku zrobić we własnym zakresie.I wielkie zdumienie urzędowego przydu..sa, że lokator ma na ten temat inne zdanie

      • 4 1

  • ok, zapisałem

   • 3 0

 • Urzednicy tlumacza odmowa dostepu do informacji publicznych?? (2)

  Publiczne, czyli budzetowe, czyli spoleczenstwa!!

  Urzedasy i ich bezczelnosc, zniszcze was wszystkich. Poki co jestem na etapie niedouczonych urzedasow z Pruszcza Gdanskiego, ale po kolei pewnie dojde i do Gdanska.

  • 118 4

  • Dostep do informacji publicznycznych - Pruszcz Gd (1)

   Potwierdzam, ze w Pruszczu Gd tez maja problem z
   informacjami publicznymi. Dotyczyło to operatów
   szacunkowych. UM twierdził telefonicznie, że
   ich operaty nie są informacją publiczną i w
   WSA przegrali - sygn. akt II SAB/Gd 85/12 -
   orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/82552C68A2

   • 8 0

   • Dodaj sobie w takim razie:

    Pania kierownik GOPS w Cieplewie, ktora nie posiada podstawowej wiedzy, jaka posiadac powinna, jako osoba wydajaca decyzje oraz uzywa wyrazow, ktorych znaczenia nie zna i w sposob razacy narusza prawo (np. nie zna tresci ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentow!! skandal!!)
    - uwaza, ze jej rozmyslania i stwierdzenia sa wazniejsze od podstaw prawnych
    - i wiele wiele innych zarzutow

    oraz

    Pania wojt Pruszcza Gd., ktora uwaza, ze nic sie nie stalo.

    Sytuacja opisana w mega skrocie.
    Sprawa zajelam sie powaznie, zglosilam rowniez do Rzecznika Praw Dziecka, znajomosc prawa, ustaw - poziom ekspert na chwile obecna ;)Gdy bede miala oficjalna pozytywna decyzje podam kierownik GOPS do sadu o odszkodowanie, jest ustawa dzieki ktorej moge to zrobic. Poza tym wyciagne wszystkie mozliwe konsekwencje od kierownik GOPS i pani wojt. Nie odpuszcze, poniewaz jest to skandal i bezczelnosc.

    • 6 0

 • rozwalić łatwo, (1)

  ale potem coś zbudować to już praktycznie niemożliwe w naszych warunkach.

  • 70 5

  • żal...

   w ten sposób ginie na naszych oczach Orunia...

   • 1 0

 • tak se myśle (3)

  zamiast tych urzędasów można by zatrudnić szympansy. też podejmowałyby decyzje randomowo, nie ponosili za nie żadnej odpowiedzialności a pensja to skrzynka bananów a nie pare tyś zł + wszelkie dodatki, premie i bonusy. odrazu jakie oszczędności będą.

  • 168 3

  • może nawet by miały większe sukcesy, bo nie działałyby celowo na szkodę, byleby mieć z tego profity...

   • 21 1

  • istnieje ustawa wprowadzona w zycie w 2011 r. wg ktorej urzednik odpowiada finansowo za zle wydana decyzje

   tylko ze ludzie nie sa tak zawzieci jak ja, nie szukaja, nie dzialaja...

   • 7 0

  • ty nie obrazaj szympansów

   one czasami potrafia zaskoczyc obserwatorów swoją elokwencją

   • 6 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

Najczęściej czytane