• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Kontrowersyjna wizja dla Starego i Młodego Miasta

Krzysztof Koprowski
23 sierpnia 2016 (artykuł sprzed 7 lat) 
Przesuń aby
porównać

W nowych planach dla terenów na granicy Starego i Młodego Miasta zarezerwowano miejsca na duże miejskie place i czteropasową drogę dojazdową do ul. Nowej Wałowej, zaś deweloperom dano znaczną swobodę w sposobie sytuowania nowych budynków.Biuro Rozwoju Gdańska wyłożyło właśnie do wglądu dwa plany zagospodarowania, które obejmują tereny na granicy Starego i Młodego Miasta, a konkretnie powstające już osiedle Brabank zobacz na mapie Gdańska oraz obszar zlokalizowany na północ od niego zobacz na mapie Gdańska.

- Powodem rozpoczęcia prac nad nowymi planami była decyzja, że ul. Nowa Wałowa przejdzie przez Motławę nie mostem, ale tunelem. To zmienia układ komunikacyjny w obowiązujących planach zagospodarowania - wyjaśniała podczas dyskusji publicznej Maria Kowalska, projektant prowadząca oba plany z BRG.
Czytaj też: Będzie kolejny tunel, tym razem pod Motławą

Nowy plan pozwoli Invest Komfortowi realizować kolejne etapy swojego osiedla o parametrach zbliżonych do pierwszych trzech budynków. Nowy plan pozwoli Invest Komfortowi realizować kolejne etapy swojego osiedla o parametrach zbliżonych do pierwszych trzech budynków.
Plan także dla dewelopera

Na nowych zapisach projektu planu "Stare Miasto - Brabank" skorzysta także deweloper Invest Komfort, który obecnie nie może kontynuować budowy tytułowego osiedla Brabank w dotychczasowych parametrach planistycznych.

Plan zagospodarowania, w oparciu o który zrealizowano pierwsze trzy budynki, został unieważniony wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dokument ten obejmował oprócz osiedla Brabank także teren Muzeum II Wojny Światowej zobacz na mapie Gdańska, dla którego nie ustalono m.in. maksymalnej wysokości.

Czytaj też: Artykuł z 2010 r.: Spór o Muzeum II Wojny Światowej oraz 40-metrową wieżę Muzeum II Wojny widać z zaskakujących miejsc w Gdańsku

W efekcie postanowienia NSA, obowiązującym planem jest dokument z 2002 r., który pozwala na niższą o 5 metrów wysokość zabudowy oraz nieco mniejsze pokrycie zabudową działki.

 • Konkursowa wizja z 2009 r.
 • Konkursowa wizja z 2009 r.
 • Konkursowa wizja z 2009 r.
 • Konkursowa wizja z 2009 r.
 • Konkursowa wizja z 2009 r.
Plan w oparciu o konkurs

Unieważniony dokument oraz nowy, wyłożony właśnie do wglądu, został przygotowany w oparciu o międzynarodowy konkurs architektoniczny z 2009 r., który wygrała pracownia Kwadrat z Gdyni. Zawarto w nim parametry zabudowy zbliżone do trzech gotowych budynków osiedla.

W najnowszy projekcie planu uwzględniono ponadto uwagi zgłoszone przez samego dewelopera.

- Wnioski do planu zostały złożone przez inwestora w 2015 r., zaraz po przystąpieniu do sporządzania projektu planu. Realizuje on osiedle zgodnie z konkursową koncepcją - zapewnia Kowalska.
Widok na możliwą nową zabudowę z lotu ptaka. Widok na możliwą nową zabudowę z lotu ptaka.
40-metrowa dominanta

Zarówno koncepcja wyłoniona w międzynarodowym konkursie, jak i kolejne dwa plany zagospodarowania dopuszczają realizację w ramach osiedla Brabank dominanty wysokościowej.

W unieważnionym planie miała mieć ona 60 metrów wysokości (ok. 16-17 pięter), zaś w obecnym projekcie planu została obniżona do 40 metrów wysokości (ok. 10-11 pięter).

- Z ul. Grodzkiej zobacz na mapie Gdańska dominanta [o wysokości 40 metrów - dop. red.] będzie przesłaniana przez budynek usytuowany przed nią, ale z Mostu Wapienniczego zobacz na mapie Gdańska na pewno będzie widoczna. Dominanta nie powinna być widoczna z Zielonego Mostu zobacz na mapie Gdańska - mówi Jacek Droszcz, architekt z pracowni Kwadrat, która projektuje osiedle Brabank i jednocześnie zaprojektowała Muzeum II Wojny Światowej.
Brak osi wodnej

Nie wszystkie zapisy z międzynarodowego konkursu udało się przenieść do projektu planu. Przede wszystkim chodzi o tzw. oś wodną, która miała powstać na przedłużeniu ul. Wałowej zobacz na mapie Gdańska (w jej historycznym dalszym przebiegu w stronę Motławy). Na takie rozwiązanie miał się nie zgodzić konserwator zabytków.

- Żałujemy, że zostało wyeliminowano to założenie wodne. Plan dopuszcza tutaj tylko przestrzeń pieszo-rowerową [obsadzoną lipą drobnolistną - dop. red.]. Była to jedna z głównych cech wyróżniających naszą pracę od innych. Wprowadziliśmy wodę do wnętrza kwartału, by wzmocnić front wodny w jego wnętrzach - dodaje Droszcz.
Po lewej nowy plac, po prawej szeroki bulwar nad Motławą, a z tyłu plac na dachu Muzeum II Wojny Światowej. To zdaniem BRG wciąż za mało. Po lewej nowy plac, po prawej szeroki bulwar nad Motławą, a z tyłu plac na dachu Muzeum II Wojny Światowej. To zdaniem BRG wciąż za mało.
Kilka placów obok siebie

Urbaniści z Biura Rozwoju Gdańska w projekcie obu planów nie szczędzili miejsca pod tzw. przestrzenie publiczne, czyli ogólnodostępne miejsca, wokół których koncentrują się lokale handlowo-usługowe w parterach budynków.

Już teraz niemal gotowy jest pierwszy fragment tej wizji, czyli szeroki bulwar nad Motławą. Jego szerokość jest podyktowana w znacznym stopniu przedwojennym układem przestrzennym.

Kolejny plac, będący na ukończeniu robót budowlanych, znajduje się zaraz przy Moście Wapienniczym. Docelowo wejdziemy przez niego na kolejny plac, ale tym razem już we wnętrzu zabudowy osiedla Brabank.

Plac przewidziany nad tunelem wraz z nabrzeżem Motławy jest wielkości płyty parkingu na Targu Węglowym i przypuszczalnie będzie on taką samą nieciekawą przestrzenią w centrum miasta. Plac przewidziany nad tunelem wraz z nabrzeżem Motławy jest wielkości płyty parkingu na Targu Węglowym i przypuszczalnie będzie on taką samą nieciekawą przestrzenią w centrum miasta.
Jeszcze jedną przestrzeń otwartą przewidziano nad wjazdem do tunelu pod Motławą. Łącząc jego wymiary z bulwarem wzdłuż Motławy, otrzymujemy plac o wielkości parking na Targu Węglowym zobacz na mapie Gdańska.

Skoro w centrum Gdańska nie udało się ożywić tej przestrzeni, to czy uda się to na obrzeżach Śródmieścia?

- Po raz pierwszy słyszę, że władzom i projektantom zarzuca się rozrzutność w projektowaniu przestrzeni publicznych - dziwiła się podczas dyskusji publicznej Barbara Pujdak, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gdańska.
- W parterach dużą część zajmą kawiarnie i restauracje, duża część tych przestrzeni będzie zajęta przez ogródki gastronomiczne. Wystarczy zobaczyć, co się dzieje bliżej Targu Rybnego, przez który trudno przejść. Nie czyniłbym z tego zarzutu, ale pochwalił, że wreszcie projektowane są przestrzenie publiczne - przekonywał Piotr Lorens, prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich.
- Front wodny w tym miejscu pełni inną funkcję. Długie Pobrzeże jest ciągiem komunikacyjnym. Tutaj będzie można przyjść i odpocząć - dodawał Jacek Droszcz.
Przestrzenie publiczne oraz miejsca lokalizacji obligatoryjnych usług w parterach. Plac nad tunelem ul. Nowej Wałowej oznaczono jako 005-KX. Oznaczenie "006-KD82" to kontynuacja placu w przebiegu otwartym. Ulicę Stara Stocznia oznaczono jako 003-KD80. Przestrzenie publiczne oraz miejsca lokalizacji obligatoryjnych usług w parterach. Plac nad tunelem ul. Nowej Wałowej oznaczono jako 005-KX. Oznaczenie "006-KD82" to kontynuacja placu w przebiegu otwartym. Ulicę Stara Stocznia oznaczono jako 003-KD80.
Poza granicami obu planów, dodatkowy plac pojawi się na "dachu" pobliskiego Muzeum II Wojny Światowej, które w przeważającej części zagłębione jest pod ziemią.

Place w mieście są ważne i potrzebne, o ile jest pomysł na ich wykorzystanie i utrzymanie. A z tym w Gdańsku jest problem: wiele miejsc publicznych porastają chwasty, które kosi się dopiero po interwencjach mediów.

Zobacz: Chaszcze na tarasie widokowym ECS-u
Po naszym artykule skosili chwasty na Łąkowej
Chaszcze i chwasty przy Trasie Słowackiego

Dodajmy, że duży plac bez zabudowy, za to z widokiem na punktowce, przewidziano także nad wodami Starej Motławy w planie dla dworca Kłodno.

Bieżące utrzymanie nowego nabrzeża Motławy na wysokości ul. Wiosny Ludów. Bieżące utrzymanie nowego nabrzeża Motławy na wysokości ul. Wiosny Ludów.
Błąd projektowy

Choć planiści szafują pustymi przestrzeniami publicznymi, zapominają o ich ochronie przed nieprzemyślanymi inwestycjami deweloperskimi. W projekcie planu "Młode Miasto - Gazownia II" w żaden sposób nie zabezpieczono bulwaru wzdłuż Motławy przed budową od tej strony drogi dla samochodów.

- To przeoczenie. Miał być tutaj zapis o zakazie dróg serwisowych od strony przestrzeni publicznych - przyznaje projektant prowadząca plan.
Zbliżenie na potencjalną zabudowę osiedla Brabank w sąsiedztwie Muzeum II Wojny Światowej. W drugiej linii zabudowy 40-metrowa dominanta. Zbliżenie na potencjalną zabudowę osiedla Brabank w sąsiedztwie Muzeum II Wojny Światowej. W drugiej linii zabudowy 40-metrowa dominanta.
Dowolność w kształtowaniu zabudowy

Mimo dopuszczenia do budowy osiedla wieżowców Bastion Wałowa, którego kształt został skrytykowany przez bardzo różne środowiska w Gdańsku, miejscy urbaniści nadal nie starają się kreować zwartej zabudowy w planach zagospodarowania.

Tzw. linie obowiązujące, czyli miejsca, gdzie musi znaleźć się ściana budynku, przewidziano tylko od strony placu przy Moście Wapienniczym oraz na fragmentach wewnątrz osiedla Brabank.

W przypadku osiedla Invest Komfortu sytuację ratuje koncepcja architektów z pracowni Kwadrat, którzy proponują od strony ul. Stara Stocznia zwarte partery z usługami (choć plan im tego nie narzuca). Wyższe kondygnacje będą jednak sytuowane w poprzek ulicy, na wzór biurowców przy al. Grunwaldzkiej w Oliwie zobacz na mapie Gdańska.

Przykładowe rozwiązania komunikacyjne dla ul. Nowej Wałowej, wykonane na potrzeby projektów planów. Przykładowe rozwiązania komunikacyjne dla ul. Nowej Wałowej, wykonane na potrzeby projektów planów.
Nowa Wałowa dyktuje warunki

Gorzej sytuacja planistyczna przedstawia się z obszarami, gdzie na razie nie pojawiły się żadne wizje rychłej zabudowy. Tutaj nie nakazano pierzejowej zabudowy od strony Motławy, ani od ul. Nowej Wałowej. Co więcej, nakazano odsunięcie zabudowy od ul. Nowej Wałowej co najmniej o 10 metrów, czyli typową szerokość ulicy osiedlowej.

- Zabudowa jest odsunięta w miejscu, gdzie zaczyna się tunel, ponieważ nie wiemy, w jakiej technologii będzie on budowany. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa dla zabudowy, która ma szansę powstać tutaj szybciej niż sam tunel - wyjaśnia Maria Kowalska.
Przebieg ul. Nowej Wałowej. Przebieg ul. Nowej Wałowej.
Miasto szerokich dróg

Oprócz optycznego powiększenia ul. Nowej Wałowej brakiem zwartej zabudowy i wielkim placem nad jej podziemną częścią, przewiduje się budowę aż czteropasowego łącznika ul. Nowej Wałowej z rejonem ul. Wałowej i Stara Stocznia zobacz na mapie Gdańska.

- Przewidujemy tutaj dwa pasy ruchu w każdym z kierunków, pełniące funkcję lewo- i prawoskrętów, aby nie tamować ruchu. Jeżeli ma to już funkcjonować, to niech funkcjonuje dobrze - przekonuje Łukasz Szynaka z Biura Rozwoju Gdańska.
Czytaj też: Nowa Wałowa wizytówką dzielnicy dla samochodów

Uwagi można zgłaszać do 13 września

Uwagi do obu projektów planów oraz prognozy oddziaływania ich na środowisko można przekazywać w terminie do 13 września do Biura Rozwoju Gdańska. Można je składać na piśmie lub drogą elektroniczną z bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres brg@brg.gda.pl

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dostępne są na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska.

Młode Miasto w Gdańsku. Laboratorium miejskich procesów rozwojowych

W czerwcu wydana została wielostronicowa publikacja poświęcona tematyce gdańskich terenów postoczniowych autorstwa Janusza Lipińskiego oraz Piotra Lorensa. Autorzy poruszają w niej ich historię, ale także problemy przekształceń przestrzennych.

Bezpłatną publikację pobrać można tutaj (format pdf).


Miejsca

Opinie (149) 2 zablokowane

 • Szkieletor (7)

  Cytuję: "To przeoczenie. Miał być tutaj zapis o zakazie dróg serwisowych od strony przestrzeni publicznych - przyznaje projektant prowadząca plan."

  Takich "przeoczeń' są tysiące, byleby zyło się lepiej ... u koryta!

  • 136 9

  • Sio do Śledziowa (6)

   NIedobry ty trolu, a fe !

   • 3 20

   • Wierzmy w Gdańsk, (4)

    Wierzmy w rozwój.

    Mieszkańcy są na tak. a malkontentom nigdy nie dogodzi nawet najlepszy Włodarz Nasz :-)
    Chcemy nowoczesnosci, która widac w Gdańsku na kazdym kroku.
    W tym roku na Jarmarku było 6,5 mln ludzi turystów. Można ?
    Można.
    Dziękujemy Gdańsk !!!

    • 9 14

    • Szkieletor

     Tyle to odwiedza Gdańsk w ciągu całego roku. Jakim sposobem, w tym roku udało się taką liczbę osiągnąć w jeden miesiąc? :O

     • 14 2

    • Invest Komfort niech najpierw usunie smrody, które składuje przy ul. Toruńsiej (1)

     cała hałda toksycznej (wydobytej) ziemi zalega i roznosi fetor po całym Przedmieściu i Dolnym Mieście od ponad pół roku. I mimo monitów mieszkańców - nic!!!
     To jest ciągłe liczenie się ze społeczeństwem w stylu odchodzącej w niebyt PO.

     • 9 2

     • kto dał pozwolenie???

      Toksyczne ziemia nie moze być składowana w centrum przy budynkach mieszkalnych- zgłoś cie to do WIOS

      • 1 2

    • Nie wiem kim jesteś ale takich bzdur dawno nie czytałam

     • 0 0

   • to nowa nazwa banku brabank? Ale Motława grzeszy swą brzydotą bleh

    • 0 2

 • (11)

  Zarówno Stare jak i Młode Miasto już umiera. Jak Detroit. Przyczyną tego są ulice, które potwornymi sznytami przecięły tkankę miejską i utworzyły getta. Zarówno ludzie jak i mieszkańcy przestali uśmiechać się do siebie.

  • 150 70

  • To wina szczucia i dzielenia Polaków przez nowe władze (2)

   tak obecne na forach internetowych i w TV

   • 22 25

   • bzdura (1)

    Polacy sami się dali podzielić - jedni nie używają mózgów (KODziarze), drudzy używają, ale niestety to była zmiana z deszczu pod rynnę.

    • 18 30

    • czyli kodziarze glupi, a reszta madra

     tylko, ze podejmuje glupie decyzje... Hm, ciekawe :)

     • 20 4

  • zapomniałeś dziś tabletki

   • 11 2

  • O! Już przyleźli domorośli łonabi "urbaniści"

   I dureń jeden z drugim będzie porównywać Gdańsk do miast w USA.
   Detroit!
   Jezu, skąd się biorą takie jełopy...

   • 30 18

  • a co to za mądrala?

   Masło maślane. Skoro sznyt, to i cięcie. Po co więc pisać dwa razy o tym samym?

   • 8 1

  • Zgadzam się w 1000%

   • 3 0

  • (2)

   Kolejny raz wracasz do tego samego. Detroit umiera bo przestał tam funkcjonować przemysł. Jest praca, są ludzie. Nie ma pracy, ludzie uciekają, miasto umiera. Tak to działa w cywilizowanym świecie. Ulice nic do tego nie mają.

   • 16 9

   • Ulice dużo do tego mają, bo przy przelotówce nie otworzysz żadnego sklepu ani nikt nie będzie chciał zamieszkać, z czego wynika brak miejsc i chętnych do pracy.

    • 5 3

   • Stocznia Gdańska też przestała funkcjonować bo ją zaniedbali.

    • 2 3

  • uwaga na trolla kradnącego nicki

   kłamie nawet wtedy, gdy mówi prawdę.

   To stary, doświadczony prowokator

   • 0 0

 • za mało parków i terenów wspólnych, terenów zielonych. będzie to wyglądać jak Gdynia. (14)

  • 128 25

  • (3)

   Chwastowisk znaczy się.

   • 10 10

   • Gdansk (2)

    To nadzieja dla każdego.
    Nowoczesność, tchnienie, TRISTAR, nowe drogi, najwieksze scieżki rowerowe w Europie. Zachód zazdrosci - takie nagłówki w gazetach na zachodzie piszą...
    Londyn, Berlin, Barcelona - wszystkie te stolice zazdraszczaja i tyle powiem.
    Czytam, widze, obserwuje..
    Tylko Gdańsk.
    Nowe parkingi.

    • 8 8

    • nie zapomnij zatkac nosa w tym Gdansku (1)

     inaczej smrod z Szadolek sprowadzi cie na ziemie....

     • 7 5

     • hiehe

      jak nam scisnie zadek to mozemy wspomniec o szadolkach hiehe

      • 3 2

  • Park Regana (5)

   Najwiekszy Park w Polsce to mało ???
   Ogarnij sie czlowieku.
   Tyle parków co w Gdańsku to w Całej PL nie ma.
   Pomorski Park Krajobrazowy drugi najwiekszy park, tez z Gdańska...

   • 10 21

   • Park powinien byc integralna czescia miasta

    Nie jakims odleglym wielkim terenem zielonym.

    Przyklady bardzo ciekawie zagospodarowanych terenow na parki:
    - park Kuzniczki
    - park nad Strzyza

    Sa to parki, bardzo male, ale blisko ludzi. Bedace czesto po drodze. Codziennie korzystaja z nich setki ludzi bez konkretnego planu "dzis ide do parku". Ten prak tam po prostu jest.

    I tak nalezy planowac parki. A nie na zasadzie - mamy tu duzy teren, z ktorym nie wiemy co zrobic... Hm, zrobmy park!

    • 25 2

   • Człowieku masz coś z głową?? ktoś z centrum i okolic jak będzie chciał się przejść to ma jechać do parku Regana??? (3)

    w pozostałych miejscach mają być blokowiska???

    • 26 0

    • (2)

     No skoro na zaspie są? :-) i mogą...

     • 2 4

     • bzdura (1)

      nowe osiedla budowane na tereanch zielonych osiedla Zaspa kompletnie rujnuja zalozenie urbanistyczne, Doprowadzaja do salenstwa mieszkancow, ktorzy kipili miezskania z widokiem na zielen, a nagle im ktos wstawia 12-sto pietrowe paskudztwa pod domem!

      • 8 1

      • moze przed zakupem warto bylo spojrzec na plany zagospodarowania

       Nie mowie o ludziach z lat 70 i 80, ale ci ktorzy kupili przez ostatnie 10 lat niezbyt moga narzekac...

       • 2 0

  • wyglada jak muzulmaskie slamsy Brent - Harlesden w Londynie (2)

   • 15 0

   • w sam raz

    Do zasiedlenia....;)

    • 2 1

   • Powinien być zakaz stawiania tak ohydnych budynków w Śródmieściu

    Konserwator zabytków śpi czy co? Wszędzie obecnie stawiają te paskudztwa. Te bloki są dobre na blokowiska, a w centrum Gdańska powinny być budynki o klasycznej formie.

    • 1 1

  • hmm zarządca nieuchomości, statut wpisany w akt notarialny

   • 0 0

 • (6)

  BRG jeszcze nigdy nie zrobiło dobrego planu. Zawsze gnioty, będące połączeniem Moreny z Oliwą w rejonie kameralnych punktowców Wita Stwosza.

  • 118 8

  • Piękna wizualizacja (5)

   Jako mieszkaniec wielu stolic Europy, Ameryki Gornej i Dolnej (dla nieuków proste obrazowanie) i stwierdzamy jednogloscie.
   Gdańsk jest bezkonkurencyjny. Wiele potęg firm swiata tu siedziby zaklada. Mercedes, BMW, AUDI, CITROEN, FIAT, ALFA ROMEO, VW wszyscy maja tu swoje oddzialy sprzedaży. Muzeum 2 Wojny Swiata, Koło Widokowe.
   Gdzie jest tyle rozwoju ?
   Gdańsk - Dwa Krzyże Nadziei !

   • 7 13

   • (1)

    Jednak to prawda - smród z Szadólek jest szkodliwy dla zdrowia.

    • 22 0

    • Ale dzisiaj nad ranem (ok 5),waliło niemożliwie-Cygańska Góra.Ochydny smród.

     • 0 1

   • gdzie (1)

    Gdzie są te dwa krzyże? mieszkańcu wielu stolic,chyba za wielu i coś ci się dzieciaku miesza.

    • 1 0

    • w herbie

     Ty arogancie...

     • 0 0

   • Koło widokowe - szczyt nowoczesności. RATUNKU!

    • 0 0

 • Krytyka i insynuacja w tytule artykułu (7)

  sugeruje, że nie jest to wartościowy tekst, Chris...

  To paskudna nagonka wściekłych ptaków chcących się dobrać do gdańskiego koryta. Ale my tu jesteśmy, będziemy bronić, demaskować pisowskie trolle.

  • 34 78

  • no tak, w bastionie PO nie oddacie koryta! (1)

   koryto jest tylko wasze, świniaki : )

   • 15 7

   • Tak właśnie jest :)

    • 6 0

  • Koprowski to pisior (1)

   i to bardzo zaciekły, zresztą ma obsesje na punkcie DRMG i Adamowicza

   • 15 18

   • Ha ha

    Chris to powszechnie znany malkontent "nic mi się nie podoba" i z tego to wynika a nie jakiś wyższych polityk POPIS..:)
    A do PiS mu daleko, przecież redakcja to same hipster - socjalisty

    • 4 0

  • niech nas opatrzność chroni przed takimi specami jak Koprowski... (2)

   • 3 1

   • a konkrety? (1)

    co w jego opiniach uwazasz za bledne. Podaj prosze konkretne przyklady i konkretne argumenty (najchetniej poparte zrodlami pisanymi ludzi, ktorych uznajesz za specjalistow) dlaczego to nieprawda.

    Kazdy minus bez konkretow uznaje za dyskusje z debilem.

    • 1 3

    • konkrety?

     żądasz, żeby przy każdym debilnym artykule tłumaczyć się, że nie jest się wielbłądem? A kimże to jest Koprowski, żeby z nim poważnie dyskutować, skoro przy każdej okazji wylewa wiadra pomyj i nawet nie próbuje być obiektywny?
     Dyskusja wymaga kompromisów, a nie postawy "ja mam rację i już!"

     • 2 1

 • To jest właśnie Gdańsk... (6)

  .. rzy(ga)ć nie umierać. Ale bendom bezpłatne parkingi na tych placach.

  • 61 26

  • W gdansku (3)

   Sa wszedzie przy plażach DARMOWE parkingi ! ! !
   Wiele sie pozmieniało w ostatnich czasach,
   Zapraszamy turystów !!!
   Gdańsk - nowoczesne miasto zmian !

   • 3 12

   • Chcemy zmian (2)

    TAK !
    Podpisalo 25tys. mieszkańców Gdańska.

    • 2 1

    • Plus ja (1)

     Hi hi.
     Jestem dumną mieszkanką Gdańska.!

     • 1 1

     • 25 002

      Wpisujmy się !!!
      Niech wiedzą mieszkańcy osciennych miasteczek.

      • 1 3

  • Właśnie tak! (1)

   Od czerwca tego roku jestem w Warszawie by wdrożyć pewne systemy w jednej z firm. Zejdzie się pewnie do grudnia i nie masz pojęcia jak bardzo nie mogę się doczekać powrotu. Po trzech miesiącach tutaj, Gdańsk wydaje mi się miastem idealnym i teraz na komentarze marudników patrzę zupełnie inaczej :) Pewnie mi pół roku po powrocie przejdzie, ale teraz doceniam jak dobrze jest u nas nad morzem.

   • 4 2

   • wiocha wioska wioseczka

    Ale nasza swojska?
    Tu nawet nie umieją ogarnąć parkowania, psich kup, petów i gołębi. ..;)

    • 2 2

 • Tak, naj...ć wieżowców z klitkami 50 metrów po 8 tysi za metr (2)

  A co tam! Jak zabawa, to zabawa!

  • 115 13

  • a co ma być?

   za 2000 zł? jeśli ich stać to niech płacą. Co im zazdrościsz. Zarabiaj więcej to też sobie taką klitkę kupisz.

   • 10 16

  • Ścieżki rowerowe

   Nowoczesne budownictwo, nowoczesne firmy miejsca prac dla pracowników duze wynagrodzenia. Dużo parków.
   Drogi remontowane, duzo centrum handlowych.
   Miasto swietnie sie rozwija.
   Sa dobrzy włodarze.
   Jesteśmy na tak - mieszkańcy Bursztynowej Kolebki Pomorza - Gdańska

   • 7 6

 • A Koprowski znowu judzi... (6)

  Ekspert się znalazł od siedmiu boleści, co pozjadał wszystkie rozumy

  • 50 64

  • Bielawski nie kompromituj się. (4)

   • 21 16

   • Ach, no tak.

    Bo na punkcie Bielawskiego pan redaktor też ma obsesję...
    Żenada. Nie ma to jak "obiektywne dziennikarstwo"...
    Co za dno.

    • 21 12

   • Wiesiek Bielawski, naczelny urbanista miasta spod Tczewa. Próbuje teraz robić wiochę z miasta.

    • 28 9

   • Wiesiek, kanapek zapomniałeś z domu!

    • 18 8

   • kolejny artykuł pod tezę

    Szkoda, że autor powiela swoją manierę z miejsca narzucając wnioski. Kolejny artykuł w rodzaju "Moja racja jest najmojsza" i z góry prowadzę czytelnika, że to, co się dzieje jest złe, że miastem rządzą układy, że korzysta na tym deweloper itp. itd. A czy szanowny p. redaktor nie zakłada, że są wśród czytelników portalu ludzie myślący inaczej niż on?

    • 7 5

  • dokładnie

   tak mu się wydaje, więc tak być musi!

   • 1 1

 • Miasto (6)

  Budować żeby było elegancko i "wielkomiejsko" a nie nowe osiedle mieszkaniowe w centrum. Nie widzę też kameralnej zabudowy w tym miejscu to nie Kazimierz..

  • 52 15

  • Dodatkowo TRISTAR (3)

   Zielona fala codziennie rano jak jedziemy do pracy (mieszkańcy Gdańska) oraz podczas powrotu.
   Brak jakichkolwiek korków, ludzie uśmiechnięci. Nowoczesne budownictwo zbliża Nas mieszkańców Gdańśka do Zachodu. Zachód to MY.

   Gdańsk - miasto nadziei, szans na rozwój, pieniądz.

   • 5 7

   • Slyszelismy, ze Hyperloop (1)

    Jest juz w planach.
    Wierzymy
    Gdańsk - Dwa Krzyże Nadziei !

    • 1 3

    • Dwa krzyże w herbie,nie zapominaj o koronie,to ona rządzi.

     • 0 0

   • na zachodzie byles kiedys? Czy widziales film i opowiadania kolegi?

    Jesli chcesz tak dorownywac do zachodu to zapomnij o dojezdzie samochodem do pracy kolego.

    • 5 1

  • a dlaczego to nie Kazimierz? (1)

   Aktualnie to puste pole, mozna zbudowac tam cokolwiek chcemy.

   • 2 2

   • bo przedpiśca ze wsi

    i potrzebuje sterczyn i fallusów, co by mógł selfie wysłać do rodziców i napisać, że wielkomiejsko jest tam gdzie on

    • 3 3

 • (9)

  Nareszcie coś się dzieje w Gdańsku !!! Aż chce się przyjeżdżać z Sopotu na spacer, za każdym razem coś nowego w rejonie Motywy.

  • 30 55

  • Co takiego sie dzieje w rejonie Motlawy za kazdym razem ? No co ? (8)

   Chora wizja osiedla mieszkaniowego na gruzach stoczni ? To sie dzieje wiec nie wypisuj glupot

   • 13 7

   • a co w tym chorego? (6)

    • 4 5

    • Nie widzisz co w tym chorego ? (5)

     W kazdym normalnym kraju stocznie sie buduje a nie rozpi**ala !!! Jak dalej tego nie widzisz to idz sie leczyc

     • 4 8

     • Wolisz na tym miejscu stocznię? Fajnie. Pytanie, jaką i za czyje pieniądze? (3)

      Prywatna? Są, działają i różnie im się wiedzie. Gdyby był większy zbyt, zapewne powstawałyby kolejne, jakoś ich nie widać...
      Państwowa? Jako niezbyt uczciwa konkurencja dla już działających prywatnych, bo w razie kłopotów dotowana z pieniędzy podatników i utrzymywana na siłę jako 'przytulnia' dla znajomków królika? Dziękuję, postoję. Wystarczy nam górniczy garb.

      • 8 3

      • Wole stocznie ktora dzialala od konca wojny i w ktorej pracowalo ponad 30 000 ludzi (2)

       Niz chore wizje chorych ludzi. Dalej tego nie widzisz ?

       • 6 9

       • Wątpię, aby stocznia w zapamiętanym przez Ciebie kształcie i formule działania/zarządzania (1)

        miała dziś szanse na przetrwanie w jakimkolwiek normalnym kraju. Sorry, taki mamy klimat - w gospodarce nie ma miejsca na sentymenty, za dużo kosztują.

        • 9 4

       • Kuzwa jakie wy jestescie debile !!!

        Czy dalej nie widzicie ze solidaruchy porozwalaly wszystko w tym stocznie zeby mogly dobrze funkcjonowac stocznie na zachodzie Europy ? Dlaczego tam mozna ? Bo tam sa UCZCIWE rzady !!! Ale do kogo ja pisze-debil nie zrozumie.

        • 5 5

     • kowali tez chcesz dotowac?

      Sa stocznie w Polsce, ktore dzialaja dobrze. Sa te, ktore upadly.

      Zle zarzadzane przedsiebiorstwa upadaja. Dobrze zarzadzane sie rozwijaja.

      • 6 2

   • chaszcze lepsze?

    • 1 2

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane