Fakty i opinie

Mieszkania i usługi zastąpią nieczynny przystanek SKM w Nowym Porcie

Zabudowa mieszkaniowo-usługowa, trasa pieszo-rowerowa z widokiem na półwysep Westerplatte oraz nowe tereny zieleni urządzonej - to główne ustalenia projektu planu dla rejonu dawnego przystanku SKM w Nowym PorcieMapka. BRG przedstawiło właśnie efekt dwuletnich prac nad planem zagospodarowania, który ma przyczynić się do ożywienia inwestycyjnego w tej części Gdańska.Czy należy zachować rezerwę terenu do reaktywacji połączeń SKM do Nowego Portu?

tak, ten przystanek kolejowy z pewnością będzie potrzebny za kilka lat 83%
nie, to połączenie kolejowe jest zbędne i nieopłacalne 17%
zakończona Łącznie głosów: 2230
Po raz pierwszy o założeniach zmiany funkcji terenu dawnego przystanku Szybkiej Kolei Miejskiej w Nowym Porcie pisaliśmy w 2019 r.

Wówczas na sesji Rady Miasta Gdańska jednogłośnie przyjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia nowego planu zagospodarowania, którego ustalenia z początkiem czerwca br. poznaliśmy w ramach procedury wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.

Co warto podkreślić, o jego sporządzanie i zarazem wykreślenie z obowiązujących dokumentów planistycznych funkcji transportu kolejowego zabiegały Polskie Koleje Państwowe.

Wejście na dawny peron SKM obecnie i w 2019 r. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Nowy budynek usługowy zamiast dworca kolejowegoPociągi Szybkiej Kolei Miejskiej zakończyły kursowanie do przystanku w Nowym Porcie w 2002 r. Obecnie peron i starotorze są zarośnięte do tego stopnia, że z trudem można dostrzec dawną infrastrukturę kolejową. W ostatnich miesiącach zniknęły też relikty niewielkiej wiaty przy wejściu na peron.

Zapisy projektu planu realizują postulat kolejarzy - miejsce dawnego przystanku i zniszczonego jeszcze pod koniec II wojny światowej dworca zająć ma nowy budynek usługowy o wysokości do 11 m, wieńczący krótką ul. PodjazdMapka.

Wśród dopuszczonych funkcji wymienia się: gastronomię, turystykę, kulturę, edukację i oświatę, opiekę zdrowotną (z wyłączeniem pobytu stałego - szpitali czy domów opieki społecznej), sport, rekreację oraz administrację.

Czytaj też:

[2017 r.] Nikomu nie zależy na przywróceniu pociągów SKM do Letnicy


[2018 r.] Bez szans na powrót SKM do Nowego Portu


[2019 r.] SKM do Nowego Portu: ocaleje większość przystankówMieszkania i handel wokół dawnego dworca kolejowegoPo obu stronach ul. Podjazd projekt planu przewiduje zabudowę mieszkaniowo-usługową (na zdecydowanej większości terenu do 11-13 m wysokości), która w swoim układzie przestrzennym ma wykreować niewielki plac wokół nowego budynku usługowego.

Parametry zabudowy zostały znacznie ograniczone pod względem długości elewacji, co w założeniu ma uniemożliwić tworzenie zwartych i długich brył - przede wszystkim od strony ul. Oliwskiej. Dopuszcza się jednak łączenie budynków szklanymi łącznikami, gdyby zaszła taka potrzeba.

Czytaj też:

[2020 r.] Prezydent zapowiada przystanki kolejowe m.in. na linii do Nowego Portu


[2021 r.] Tramwaj połączy Marynarki Polskiej z HalleraUlica Podjazd, która była zwieńczona budynkiem dworca kolejowego (uległ zniszczeniu w 1945 r.). fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Trasa pieszo-rowerowa zamiast torowiska kolejowegoTeren dawnego torowiska kolejowego przewiduje się przekształcić w zieleń urządzoną z poprowadzeniem szlaku pieszo-rowerowego. Postuluje się też wyeksponowanie pozostałości dawnego peronu - w tym fragmentów kamiennej kostki, która niemal w całości już zarosła.

Wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego rozpościerać się będzie panorama na półwysep Westerplatte oraz pomnik Obrońców Wybrzeża. Ażurowe ogrodzenie terenów portowych, dzięki któremu istnieje to atrakcyjne otwarcie krajobrazowe, planuje się podtrzymać zapisami mówiącymi o zakazie wprowadzania elementów zagospodarowania przesłaniających widok.

Punkt widokowy na Westerplatte i wejście do portuPonadto wzdłuż ul. BlizowejMapka przewiduje się realizację skweru z zaleceniem utworzenia przy ogrodzeniu portu punktu widokowego w formie wyniesienia lub tarasu. W zaleceniach zawarto także zapis o przebudowie istniejącego naziemnego ciepłociągu na podziemny.

W projekcie planu uwzględniono również zapisy chroniące przedwojenną zabudowę oraz najcenniejsze drzewa.

Czytaj też:

Punkty widokowe w Trójmieście


Orlen chce rozmawiać z Gdańskiem o parku na Szańcu ZachodnimSkładanie uwag do projektu planu do 29 czerwcaProjekt planu zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest na stronach internetowych Biura Rozwoju Gdańska. Uwagi do obu dokumentów można składać do 29 czerwca 2021 r.

Jeżeli uwagi zostaną uwzględnione przez prezydent miasta, projekt planu z poprawkami ponownie trafi do wyłożenia. W przypadku odrzucenia wszystkich uwag, jego przyjęcie zostanie poddane pod głosowanie na sesji Rady Miasta Gdańska.

Czytaj też:

Remont popularnego nabrzeża w Nowym PorcieNieruchomości Nowy Port - ogłoszenia

Słoneczne mieszkanie z potencjałem
412 500 zł
Słoneczne mieszkanie z potencjałem
Gdańsk, Nowy Port
2-pokojowe mieszkanie z widokiem na Zatokę!
410 000 zł
2-pokojowe mieszkanie z widokiem na Zatokę!
Gdańsk, Nowy Port
Szkolna 122,88m2 Wiślinka
345 000 zł
Szkolna 122,88m2 Wiślinka
Wiślinka

Opinie wybrane


wszystkie opinie (401)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »