Fakty i opinie

stat

Sąd ponownie zajmie się sprawą kanału Raduni w Forum Gdańsk

Zabetonowanym fragmentem kanału Raduni w Forum Gdańsk woda nie popłynęła nigdy i nie wiadomo, czy w ogóle kiedyś popłynie.
Zabetonowanym fragmentem kanału Raduni w Forum Gdańsk woda nie popłynęła nigdy i nie wiadomo, czy w ogóle kiedyś popłynie. fot. Edyta Steć / trojmiasto.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie zgadza się z wyrokami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, stwierdzającymi, że inwestor Forum Gdańsk nie złamał prawa, zabudowując fragment kanału Raduni. Resort wniósł już skargi kasacyjne i czeka na wyznaczenie terminu rozprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny. Inwestor Forum Gdańsk sprawy nie komentuje.Jak powinien wyglądać kanał Raduni w Forum Gdańsk?

tak jak obecnie, bez wody jest w porządku 5%
tak jak obecnie, ale górą powinna płynąć czysta woda 44%
powinien zostać przywrócony do oryginalnego kształtu 51%
zakończona Łącznie głosów: 2826
Sprawa zabudowy fragmentu zabytkowego kanału Raduni, przebiegającego przez środek centrum handlowego Forum Gdańsk, znowu trafi do sądu. To więc nie koniec boju o jego odkrycie, bo do akcji ponownie wkracza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jak udało nam się dowiedzieć, resort złożył już skargi kasacyjne od dwóch wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ten w kwietniu uznał, że inwestor Forum Gdańsk nie naruszył rażąco prawa, przykrywając betonową płytą fragment kanału Raduni. Inaczej twierdzili zarówno wojewódzki, jak i generalny konserwator zabytków, którzy wskazywali, że do przebudowy doszło bez legalnego pozwolenia konserwatorskiego i wbrew zapisom obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj więcej:Wyrok w sprawie podwójnego koryta kanału Raduni

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego istotnie wniosło skargi kasacyjne od dwóch wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uchylił decyzje generalnego konserwatora zabytków stwierdzające nieważność pozwoleń Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku na budowę tzw. koryta edukacyjnego kanału Raduni. Naczelny Sąd Administracyjny nie wyznaczył jeszcze terminu rozprawy - informuje Anna Bocian, rzecznik Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ministerstwo nie odpuszczaMinisterstwo przypomina, że kanał Raduni został wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku w 1981 r. Ochroną konserwatorską objęty został kanał na całej długości (ok. 14 km) wraz z groblami, towarzyszącą zabudową i zielenią. Ponadto ochronę konserwatorską kanału Raduni zapewnia Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z czerwca 2005 r., który nakazywał zachowanie otwartego przebiegu kanału Raduni, za wyjątkiem rejonu dawnego założenia tzw. Kunsztu Wodnego oraz Młyna Rakowego.

- W rejonie budynków Forum Gdańsk linia zabudowy dochodzi do brzegów kanału. Zgodnie z rysunkiem planu kanał w tym miejscu ma być wolny od zabudowy i nie może być nią przesłonięty. W rejonie budynków Forum Gdańsk jedynym takim przesłonięciem może być mostek - podkreśla MKiDN.
W swoim kwietniowym wyroku WSA stwierdził natomiast, że w ocenie Sądu pojęcie "otwarty przebieg kanału" oznacza "zapewniający swobodny i bez przeszkód przebieg wody", a nie "niezabudowany" czy "nieprzykryty" kanał.

Sprawa znowu w sądzie i co dalej?Teraz, po rozpoznaniu skarg kasacyjnych, Naczelny Sąd Administracyjny będzie miał kilka możliwości. W praktyce należy spodziewać się, że albo je oddali - co oznaczałoby, że inwestor Forum Gdańsk ponownie wygra sprawę - albo uchyli orzeczenia WSA - na co zapewne liczy ministerstwo - i przekaże temu sądowi sprawę do ponownego rozpoznania lub samodzielnie rozpozna skargę.

W tym ostatnim przypadku wyrok wydany przez NSA będzie ostateczny.

Inwestor Forum Gdańsk, dopóki piłka jest w grze, sprawy komentować nie chce.

Poprzednia pomorska wojewódzka konserwator zabytków, Agnieszka Kowalska, jeszcze w lutym tego roku zapowiadała, że będzie dążyć do przywrócenia kanału Raduni w Forum Gdańsk do jego pierwotnej formy. Czyli do wydania decyzji nakazującej demontaż betonowej płyty, która zakrywa wodę. Później, w kwietniu, zapadł wyrok WSA stwierdzający, że przy zabudowie kanału nie doszło do naruszenia prawa. Obecny wojewódzki konserwator Igor Strzok ma więc w tej sprawie związane ręce. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest jedynym organem, który może tu jeszcze podjąć działania i z tej możliwości skorzystało.

- Respektujemy wyroki sądów i ich nie komentujemy. Z formalnego punktu widzenia sprawa zabudowy kanału Raduni w Forum Gdańsk przeszła przez wszystkie instancje odwoławcze i jest dla nas zamknięta - komentuje Marcin Tymiński, rzecznik Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Kanał niezgodySpór o kanał Raduni w Forum Gdańsk trwa od 2017 r. , gdy aktywiści z Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej nagłośnili, że inwestor zamierza zakryć wodę betonową płytą. Projekt krytykowali też miejscy radni. Władze miasta oraz inwestor zapewniali, że mają wszelkie pozwolenia, by - jak to nazywali - wybudować drugie dno w kanale. Wszystko po to, by górą płynęła czysta woda. Istniały bowiem obawy, że ta oryginalnie płynąca kanałem, np. po opadach deszczu, swoim zapachem uprzykrzałaby życie klientom galerii handlowej.

Forum Gdańsk otwarto w maju 2018 r., a kanał Raduni nadal przykrywa betonowa płyta. Woda nie płynie tam do dziś. Pojawiła się za to instalacja artystyczna, która ją imituje. Pozwolenia dotyczące rozwiązań przyjętych przez inwestora Forum Gdańsk zostały wcześniej uchylone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego , które uznało, że decyzje miejskiego konserwatora zabytków w Gdańsku, pozwalające na zabudowę kanału Raduni, rażąco naruszyły przepisy Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wojewódzki konserwator nałożył natomiast na inwestora Forum karę w maksymalnej wysokości pół miliona złotych za prowadzenie prac budowlanych na odcinku kanału Raduni bez wymaganego pozwolenia organu ochrony zabytków. Forum, choć od tej decyzji się odwoływało, to ostatecznie karę zapłaciło.

Kanał Raduni w Forum Gdańsk w maju 2018 r., na chwilę przed otwarciem centrum