• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

Skargi na sędziów. Jedni nie zgadzają się z wyrokiem, inni się nudzą

Szymon Zięba
8 sierpnia 2022, godz. 07:00 
Opinie (353)
Do sądów wpływają dziesiątki skarg na sędziów. Jednak tylko niewielka część z nich jest zasadna. Do sądów wpływają dziesiątki skarg na sędziów. Jednak tylko niewielka część z nich jest zasadna.

Jedni skarżą się, że ich sprawa się przeciąga. Inni mają zastrzeżenia do obiektywizmu sędziów. Do sądów okręgu gdańskiego spływają dziesiątki podobnych skarg, ale tylko niewiele z nich jest zasadnych. - Takie pisma często wysyłane są do nas np. z aresztów, od osób, którym po prostu się nudzi - mówi nam jeden z sędziów z Trójmiasta. Zdarzało się jednak, że autorów skarg przepraszano.Zdarzyło ci się napisać skargę na urzędnika/funkcjonariusza?

Jak często "klienci" sądów skarżą się na sędziów? Przeanalizowaliśmy ostatnie 4 lata, biorąc pod lupę wymiar sprawiedliwości z Trójmiasta.

  1. "Rekordzistą" pod względem kierowanych spraw jest Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe. Jego "klienci" skierowali od 2019 roku aż 577 skarg. 109 z nich uznano za zasadne.
  2. Drugi w kolejności jest Sąd Okręgowy w Gdańsku. Tu na sędziów skarżono się 112 razy, ale tylko 5 z takich skarg miało podstawy.
  3. W Sądzie Rejonowym w Gdyni od 2019 roku wpłynęło raptem 39 skarg (w tym 7 zasadnych).
  4. W Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ skargi na sędziów odbierano 28 razy, 7 z nich było zasadnych.
  5. Tylko 3 skargi wniesiono do Sądu Rejonowego w Sopocie. Żadna z nich nie była zasadna.

Dlaczego ludzie skarżą się na sędziów?- Przedmiotem skarg przede wszystkim były wydawane przez sędziów orzeczenia i podejmowane decyzje procesowe, jak również niepodejmowanie czynności w sprawie, przewlekłe postępowanie, niezachowanie obiektywizmu i bezstronności, omyłki pisarskie w treści orzeczeń i zarządzeń, brak udzielenia odpowiedzi na pisma, kultura urzędowania, jak również żądania pociągnięcia sędziego do odpowiedzialności dyscyplinarnej - wylicza sędzia Tomasz Adamski, rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku.
W przypadku stwierdzenia zasadności złożonej skargi podejmowano tzw. działania nadzorcze. Te polegały na zobowiązaniu sędziów do podjęcia czynności i wyznaczenia terminów rozpraw, wskazywano na błędy pisarskie, które były prostowane i przeprowadzano rozmowy z sędziami, by uniknąć takich błędów w przyszłości.

Dużo skarg niezasadnych, ale były przeprosiny- Postępowania obejmowano również nadzorem administracyjnym prezesa sądu wraz z obowiązkiem cyklicznego przedstawiania informacji na temat podejmowanych w danej sprawie czynności. Do autorów skarg kierowane były również przeprosiny - mówi sędzia Adamski.
Jak wynika z przekazanych nam przez wymiar sprawiedliwości statystyk, większość skarg uznawano za niezasadne.

Oskarżony, któremu wszystko przeszkadza- W ogóle mnie to nie dziwi. Często dostajemy pisma od oskarżonych, aresztowanych, którym przeszkadza dosłownie wszystko. A to, że sędzia się nie uśmiecha albo że uśmiecha się za bardzo. Że okno na sali jest zamknięte, a on chciałby otwarte albo odwrotnie - mówi nam jeden z doświadczonych sędziów z Trójmiasta.
I kontynuuje:

- Pamiętam przypadek oskarżonego pana, który pisał skargi na wszystkich, ale najbardziej upodobał sobie przyznawanych mu kolejnych obrońców z urzędu. Wymyślał powody, żeby takiego adwokata zmienić. Najczęściej wskazywał, że "stracił do niego zaufanie". No i w ten sposób przeciągał proces. Kiedy sędzia zwrócił na to uwagę, zaczął pisać skargi na sędziego, domagając się wyłączenia go z postępowania - relacjonuje nasz rozmówca.

Skargi pisane z nudówZdaniem sędziego, takie zachowanie to nie tylko gra na czas w przeciąganiu postępowania, ale też działanie ze zwykłej nudy.

- W areszcie nie ma zbyt wielu rozrywek, więc są tacy, którzy analizują swój przypadek i znajdują hobby w pisaniu skarg. Oczywiście zdarza się, że sędzia się pomyli albo będzie miał gorszy dzień. W końcu to też ludzie. Wówczas jednak trzeba się liczyć z konsekwencjami takiej zasadnej skargi - podsumowuje przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (353)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

Najczęściej czytane