Archiwum wiadomości

Andrzej Stelmasiewicz

Mecenas kultury. W 2005 r. wystąpił z obywatelską inicjatywą znaną, jako program "Czas Gdańskich Lwów". Od połowy 2007 działania obywatelskie i społeczne koordynuje założona przez niego Fundacja Wspólnota Gdańska. Program obejmuje inicjatywy edukacyjne, oświatowe, kulturalne, artystyczne, naukowe i sportowe nawiązujące do podstawowego symbolu miasta - Herbu Wielkiego. Fundacja realizuje liczne projekty obejmujące różnorodne działania kulturalne i artystyczne skierowane do wszystkich Gdańszczan, ale ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych mieszkańców.

77 artykułów

Michał Brancewicz

Wydawca

Michał Brancewicz