• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Gedania: poseł domaga się wywłaszczenia terenu

Michał Brancewicz
3 października 2023, godz. 16:00 
Opinie (250)

Poseł Kacper Płażyński z wojewódzkim konserwatorem zabytków Igorem Strzokiem wzywają miasto do wszczęcia procedury wywłaszczenia terenu GedaniiMapka. Ich zdaniem to jedyny sposób, by uchronić go przed degradacją. Obecny użytkownik twierdzi, że przedstawiał pomysły, jak zagospodarować to miejsce, ale wszystkie są odrzucane. Miasto czeka na oficjalny wniosek od konserwatora w tej sprawie.Teren po Gedanii - kalendarium wydarzeń:
Wywłaszczenie za odszkodowaniem na rzecz Skarbu PaństwaPełnowymiarowe boisko na terenie po Gedanii ma sens?

- Ta batalia o święte dla Polaków miejsce trwa już od wielu lat. Próbowaliśmy po dobroci, może nie groźbą, ale przymusem administracyjnym, ale kolejni użytkownicy unikali jak ognia zagospodarowania tego terenu, jaki jest określony w umowie użytkowania wieczystego. To jest teren przeznaczony na działalność sportową i to w sposób nieodpłatny - mówi Kacper Płażyński, który zorganizował konferencję na terenie Gedanii.
Na konferencji obecny był także Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

- Od czterech lat teren ulega stałej degradacji, już wcześniej było źle, ale jest jeszcze gorzej - przyznaje Igor Strzok. - Przeprowadziliśmy kontrole w styczniu i we wrześniu. Nakazaliśmy przeprowadzenie prac zabezpieczających i konserwatorskich. Inwestor się odwołał do ministerstwa, że czas jest za krótki. Wydłużyliśmy termin, ale bez efektu.
Dlatego ostatnią deską ratunku dla Gedanii, nazwaną przez konserwatora "opcją atomową", jest zwrócenie się do prezydent miasta o wywłaszczenie za odszkodowaniem na rzecz Skarbu Państwa.

Inwestor: Nic tu nie powstanie i koniec dyskusjiZdziwiony organizacją konferencji jest przedstawiciel inwestora, który - jak twierdzi - od dawna zabiega o wypracowanie wspólnej koncepcji dla terenu po Gedanii.

Michał Czapski, prezes zarządu spółki Nowa Gedania, przekonuje, że próbował podjąć rozmowy na temat przyszłości tego miejsca. Spotykał się z sąsiadami, wspólnotami, posłem Płażyńskim i konserwatorem. Według jego relacji, ciągle, między słowami, słyszał, że nic tam nie powstanie.

W planach inwestora było stworzenie tam akademickiego miejsca związanego ze sportem, co wpasowałoby się w zamiar budowy basenu.

Miasto: wniosek od konserwatora o wywłaszczenie nie wpłynąłMiasto przypomina, że nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa przy ul. Kościuszki została przekazana na mocy zarządzenia wojewody pomorskiego w użytkowanie wieczyste w 2005 roku na rzecz klubu sportowego KKS Gedania. Ówczesny prezes klubu Zdzisław Stankiewicz, reprezentując Gedanię S.A., sprzedał prawa użytkowania wieczystego na rzecz ROBYGA.

Potem miasto podejmowało starania o odzyskanie tego terenu. Najpierw Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wydała postanowienie o umorzeniu śledztwa. Potem prezydent Gdańska pełniąca obowiązki starosty, kontynuowała sprawę na drodze sądowej o odzyskanie na rzecz Skarbu Państwa tego terenu. Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił powództwo Skarbu Państwa. Została wniesiona apelacja m.in. ze względu na szczególne znaczenie tego miejsca. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 29 października 2020 r. oddalił apelację.

- Teren od 2018 roku objęty też jest ochrona konserwatorską. Z wnioskiem o wywłaszczenie zgodnie z ustawą o ochronie zabytków (art. 50, pkt. 4.2) występuje do starosty wojewódzki konserwator zabytków. Do tej pory nie wpłynął taki wniosek od Wojewódzkiego Pomorskiego Konserwatora Zabytków. Wojewoda pomorski, jeśli wniosek będzie zasadny, musi zabezpieczyć środki na ten cel - wyjaśnia Izabela Kozicka-Prus z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Boisko i obiekty o funkcji sportowej oraz rekreacyjnejDodajmy, że miejscowy plan z 2009 roku zakłada powstanie w tym miejscu pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej, ale też obiektów usługowych: sportu, rekreacji i turystyki, które nie mogą jednak zajmować więcej niż 20 proc. powierzchni użytkowej.

Wysokość zabudowy - minimalna: 9 m, maksymalna: 12 m dla dachu płaskiego, 15 m dla dachu stromego, 18 m dla hali sportowej, 25 m dla niewielkiego obszaru, który znajduje się w lewym górnym rogu działki.MTG szykuje się do budowy basenuPrzypomnijmy, że po sąsiedzku, u zbiegu Legionów i KościuszkiMapka miasto planuje wybudować basen. To zadanie zlecono spółce Międzynarodowe Targi Gdańskie.

Wrzeszcz doczeka się basenu. Znamy jego projekt Wrzeszcz doczeka się basenu. Znamy jego projekt

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (250)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane