• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Krok w kierunku budowy Nowej Kielnieńskiej. Realizacja najwcześniej za kilka lat

Krzysztof Koprowski
18 lipca 2022 (artykuł sprzed 2 lat) 
 • Obecnie zjazd z węzła w Chwaszczynie w planowaną ul. Nową Kielnieńską prowadzi - dosłownie - w pole.
 • Obecnie zjazd z węzła w Chwaszczynie w ul. Nową Kielnieńską prowadzi dosłownie w pole.
 • Obecnie zjazd z węzła w Chwaszczynie w ul. Nową Kielnieńską prowadzi dosłownie w pole.

Po ponad 10 latach urzędnicy wracają do planów budowy ul. Nowej Kielnieńskiej. Droga ta połączy Trasę Kaszubską i planowaną obwodnicę metropolitalnąMapkaistniejącą Obwodnicą TrójmiastaMapka. Równocześnie ma powstać także węzeł przesiadkowy przy nowym przystanku PKM oraz kładka nad obwodnicą.Jak ul. Nowa Kielnieńska wpłynie na ruch samochodów w Osowej?

Przetarg ogłoszony przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska dotyczy opracowania programu funkcjonalno-użytkowego. Jest to wciąż wczesny etap prac nad dokumentacją, który posłuży wskazaniu pożądanych rozwiązań przestrzennych i podziału inwestycji na etapy.

- Program funkcjonalno-użytkowy ma określić założenia techniczne niezbędne do przystąpienia do prac projektowych. Ponadto wskazane będą możliwe koszty dokumentacji projektowej i robót budowlanych oraz wykupów gruntów - informuje Aneta Niezgoda z Biura Komunikacji Społecznej DRMG.

Zjazd z Trasy Kaszubskiej w drogę widmo. Nowa Kielnieńska musi poczekać • Planowana lokalizacja nowego przystanku PKM oraz ul. Nowej Kielnieńskiej.
 • Północny fragment tzw. dużej ramy komunikacyjnej, której istotnym elementem jest ul. Nowa Kielnieńska.
 • Fragment obowiązującego rysunku studium dla północnej części Osowej.
Opracowanie będzie podzielone na dwa odcinki:

 1. istniejący fragment ul. Spacerowej wraz z rozbudową węzła z Obwodnicą Trójmiasta do tzw. pełnej koniczyny i poszerzeniem ul. Spacerowej do przekroju: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, zaczynający się ok. 500 metrów przed węzłem z obwodnicą aż do ronda Spacerowa - Sopocka - OdyseuszaMapka
 2. od ww. ronda do powstającego węzła z Trasą Kaszubską i obw. metropolitalną w Chwaszczynie Mapka wraz z wiaduktem nad linią kolejową oraz węzłem integracyjnym przy planowanym przystanku Gdańsk Kukawka (inne nazwy robocze: Osowa Północ lub Osowa II)

Możliwy jest także podział na dodatkowe odcinki, o ile będzie istniało uzasadnienie dla takiego etapowania realizacji układu komunikacyjnego.

Trasa Kaszubska: aktualne informacje o inwestycjiWstępny planowany kształt przebudowanego węzła z Obwodnicą Trójmiasta na podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. Wstępny planowany kształt przebudowanego węzła z Obwodnicą Trójmiasta na podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Zjazd do centrum handlowego i kładka nad obwodnicąCo ważne, w ramach dokumentacji uwzględniono budowę bezkolizyjnego dojazdu do centrum handlowego AuchanMapka oraz budowę kładki pieszo-rowerowej nad obwodnicą. W przeszłości była ona oprotestowana przez mieszkańców Osowej (protestujący obawiali się wzmożonego ruchu pieszego pod ich domami).

Protesty dotyczyły także budowy samej ul. Nowej Kielnieńskiej, w efekcie czego Trasa Kaszubska w klasie drogi ekspresowej została poprowadzona do węzła w Wielkim Kacku. Teraz jednak urzędnicy chcą zrealizować drogę o niższej klasie, ulicy głównej - z kolizyjnymi skrzyżowaniami i przekrojem dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Wstępny planowany kształt przebudowanego węzła z Obwodnicą Trójmiasta na podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. Wstępny planowany kształt przebudowanego węzła z Obwodnicą Trójmiasta na podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Kolizyjne skrzyżowania i parking przy nowym przystanku PKMPrzebieg ul. Nowej Kielnieńskiej w granicach Gdańska nie uległ większym zmianom i wymusi znaczną wycinkę drzew w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Według wstępnych założeń przewiduje się utworzenie kilku przejść, wiaduktów i przepustów pod drogą dla pieszych i zwierząt.

Wygodne dojście piesze i dojazd planowany jest również do przystanku PKM Gdańsk Kukawka (zobacz także: Walka o przystanek, który może odkorkować kilka dzielnic), gdzie przewidziano realizację parkingu przesiadkowego typu park and ride na ok. 400 pojazdów ze zjazdem na wysokości ul. DrawskiejMapka.


Wstępny planowany kształt przebudowanego węzła z Obwodnicą Trójmiasta na podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. Wstępny planowany kształt przebudowanego węzła z Obwodnicą Trójmiasta na podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.
Dodatkowymi łącznikami Nowej Kielnieńskiej z lokalnym układem drogowym (oprócz wspomnianej ul. Drawskiej i ronda Spacerowa - Sopocka - Odyseusza) w granicach Gdańska będą ulice:

Rok na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowegoWykonawca programu funkcjonalno-użytkowego będzie 52 tygodnie (od momentu podpisania umowy) na przygotowanie dokumentacji. O jego wyborze zdecydują kryteria najniższej ceny (60 proc.) oraz okresu udzielonej rękojmi dla opracowań składających się na przedmiot zamówienia (40 proc.).

 • Na węźle z Obwodnicą Trójmiasta planuje się dobudować brakujące łącznice, bezkolizyjny zjazd do centrum handlowego oraz kładkę pieszo-rowerową na przedłużeniu ul. (starej) Kielnieńskiej.
 • Nowa Kielnieńska zostanie poprowadzona prosto przez las na przedłużeniu ronda u zbiegu ulic Spacerowej, Sopockiej i Odyseusza.
 • Ulica Juraty, która będzie stanowiła jeden z łączników ul. Nowej Kielnieńskiej z układem ulic w Osowej.

Termin realizacji nieznany, uzależniony od zdobycia finansowaniaZgodnie z założeniami, realizacja nowego układu drogowego będzie odbywać się w trybie "zaprojektuj i wybuduj", o ile uda się wygospodarować w budżecie miasta lub/i zdobyć dodatkowe środki finansowe na ten cel np. z funduszy europejskich lub budżetu państwa.

Wariant optymistyczny (tj. przy zapewnieniu pełnego finansowania), podawany przez urzędników pod koniec 2021 r., zakłada ok. pięć-sześć lat na przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego wraz z pozyskaniem niezbędnej dokumentacji.

Przygotowania projektowe do realizacji Trasy Nowej AbrahamaQuiz Stare nazwy ulic w Trójmieście Średni wynik 59%

Stare nazwy ulic w Trójmieście

Rozpocznij quiz

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (119)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane