Fakty i opinie

stat

Konserwator zabytków nie pozwoli na rozbiórkę LOT-u

Najnowszy artukuł na ten temat

Zniknie kamienica najbliżej budynku LOT-u

Według opinii posiadanych przez konserwatora wojewódzkiego istniejący przy Wałach Jagiellońskich budynek posiada cechy zabytkowe.
Według opinii posiadanych przez konserwatora wojewódzkiego istniejący przy Wałach Jagiellońskich budynek posiada cechy zabytkowe. fot. Łukasz Unterschuetz/Trojmiasto.pl

W najbliższych latach w miejscu budynku LOT nie powstanie ani Danziger Hof, ani żadna inna zabudowa. Wojewódzki konserwator zabytków właśnie odmówił rozbiórki istniejącego budynku LOT. Odwołanie w tej sprawie zapewne trafi do ministerstwa.Na działkach, gdzie stoi budynek LOT:

powinna powstać nowa, ładna zabudowa 31%
powinien zostać odbudowany Danziger Hof 47%
istniejący budynek powinien zostać odrestaurowany i pozostawiony 22%
zakończona Łącznie głosów: 7660
W październiku ubiegłego roku na miejskim, ograniczonym przetargu właściciel prawa użytkowania wieczystego pod budynkiem LOT - firma Elfeko - kupił sąsiedni grunt (pomiędzy budynkiem LOT a Pasażem Królewskim). Teoretycznie oznacza to, że miałby on teraz możliwość zrealizowania w tym miejscu większej zabudowy, niż była planowana poprzednio. Pod tym kątem w 2017 roku przeprowadzony został przewidujący dwa warianty zabudowy konkurs urbanistyczno-architektoniczny.

Danziger Hof. Pragnienie odbudowyDanziger Hof. Zdjęcie z lat 20./30. XX wieku.
Danziger Hof. Zdjęcie z lat 20./30. XX wieku. fot. fotopolska.eu
Przy okazji każdej informacji o zabudowie tego terenu powraca dyskusja na temat odbudowy zniszczonego w czasie wojny hotelu Danziger Hof (Gdańskiego Dworu). Jego budowa zakończyła się w 1898 roku, a spalony i zniszczony został w czasie działań wojennych w 1945 roku. W krajobrazie Gdańska istniał zatem przez 47 lat. Zwolennicy odbudowy z nostalgią przywołują niezwykle bogate zdobienia elewacji w modnym ówcześnie stylu neorenesansowym. Przeciwnicy rekonstrukcji powołują się z kolei na przyjętą w 1964 roku Kartę Wencką, z której wynika, że raz zburzone obiekty zabytkowe nie powinny być rekonstruowane. W jej świetle powstająca architektura ma być znakiem czasów, w których jest realizowana.

Czytaj także: co o odbudowie Danziger Hof sądzą historycy i architekci

Petycję w sprawie odbudowy hotelu w historycznym kształcie na ręce pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków złożyli przedstawiciele Fundacji dla Gdańska i Pomorza.

Czytaj także: głos za dawną architekturą - w Europie przybywa rekonstrukcji

Konserwator nie może nakazać rekonstrukcjiSęk w tym, że w obecnym systemie prawnym konserwator nie może jednoznacznie narzucić, jaka ma być architektura budynku. Inwestor do wniosku o pozwolenie na budowę musi (w przypadku obiektu tak zlokalizowanego jak budynek LOT) dołączyć tzw. uzgodnienie od władz konserwatorskich. Nie oznacza to jednak, że konserwator może właścicielowi działki nakazać rekonstrukcję, nawet jeśli budynek miałby mieć nowoczesną konstrukcję i podział wewnątrz, a odtworzoną tylko fasadę.

- W miejscu, gdzie nie została formalnie nakazana rekonstrukcja, konserwator nie ma prawnej możliwości, by wymusić na inwestorze zastosowanie konkretnego rozwiązania architektonicznego. Może tylko pracować z inwestorem i zatrudnianym przez niego architektem nad ostatecznym kształtem projektu zaproponowanego przez inwestora - potwierdza Marcin Tymiński, rzecznik prasowy konserwatora wojewódzkiego. - Konserwator podchodzi życzliwie do pomysłu odbudowy Danziger Hofu, ale nie może tego wymusić. Do tej pory w urzędzie nie został przedstawiony projekt, który by się równał rozwiązaniom XIX-wiecznym, czyli z czasów, kiedy Danziger Hof został zbudowany.
Przedstawiciel Elfeko podkreśla z kolei, że przeprowadzony w 2017 roku konkurs przewidywał wariant zabudowy działki pod budynkiem LOT i działki sąsiedniej. Projekt pracowni KD Kozikowski Design, który zajął wtedy drugie miejsce, nadal uważany jest za podstawę do dalszych uzgodnień z konserwatorem. Jak się dowiedzieliśmy, inwestor nie bierze pod uwagę rekonstrukcji Danziger Hofu - taki projekt byłby technicznie bardzo trudny w realizacji i nie spełniałby współczesnych wymogów bezpieczeństwa.

Projekt pracowni KD Kozikowski Design przez inwestora, firmę Elfeko, nadal uważany jest za podstawę do dalszych dyskusji o ostatecznym kształcie zabudowy.
Projekt pracowni KD Kozikowski Design przez inwestora, firmę Elfeko, nadal uważany jest za podstawę do dalszych dyskusji o ostatecznym kształcie zabudowy. wiz. KD Kozikowski Design

Nie ma zgody na rozbiórkę budynku LOTTak czy inaczej wymiana opinii na temat architektonicznego kształtu przyszłej zabudowy pozostaje w sferze dyskusji akademickiej. Na dzisiaj nie wiadomo, czy nowa zabudowa w tym miejscu w ogóle powstanie. Na chwilę obecną zablokowana została bowiem możliwość rozbiórki istniejącej zabudowy.

- W najbliższych dniach konserwator odmówi rozbiórki istniejącego budynku. Konserwator zasięgał opinii na ten temat w różnych źródłach, posiada opinie historyków sztuki, które wyraźnie wskazują że chociaż jest to współczesny budynek modernistyczny, to posiada cechy budynku zabytkowego - informuje Marcin Tymiński.
HISTORIA BUDYNKU LOT. OD SZKLANEGO PAŁACU DO OBSKURNEGO BLASZAKA

Przedstawiciel właściciela budynku nie zdecydował się komentować tej decyzji, ponieważ do firmy fizycznie ona jeszcze nie dotarła. Elfeko na jej wydanie oczekuje od prawie roku. W takich przypadkach procedura pozwala jednak odwołać się od decyzji do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Możliwy jest także scenariusz, w którym konserwator w oparciu o posiadane opinie rozpocznie procedurę wpisu budynku LOT do rejestru zabytków (w tej chwili znajduje się on w ewidencji zabytków - to niższa forma ochrony konserwatorskiej).

- Dotąd konserwator nie wszczął dla dawnego budynku LOT takiej procedury - mówi Marcin Tymiński.
Listopad 1973 roku. Budynek LOT w czasie, kiedy był jeszcze domem meblowym. W tym czasie uważany był za perełkę modernistycznej zabudowy.
Listopad 1973 roku. Budynek LOT w czasie, kiedy był jeszcze domem meblowym. W tym czasie uważany był za perełkę modernistycznej zabudowy. fot. Zbigniew Kosycarz/kfp