• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Sześć lat temu nie wytrzymał naporu wody po ulewie. Teraz zostanie przebudowany

Krzysztof Koprowski
28 lipca 2022, godz. 07:00 
 • Zbiornik Subisława na Potoku Oliwskim z lotu ptaka.
 • Zbiornik Subisława na Potoku Oliwskim z lotu ptaka.
 • Zbiornik Subisława na Potoku Oliwskim z lotu ptaka.
 • Wokół zbiornika wyremontowane zostaną alejki spacerowe.
 • Wokół zbiornika wyremontowane zostaną alejki spacerowe.
 • Wokół zbiornika wyremontowane zostaną alejki spacerowe. Nz. rzeźby autorstwa Alfonsa Łosowskiego.

Zbiornik SubisławaMapka na Potoku Oliwskim, który w 2016 r. nie wytrzymał naporu wody podczas powodzi, zostanie przebudowany. Znacznie zwiększy się jego zdolność retencyjna, a dodatkowo powstanie nowy kanał zrzutu wody. Inwestycji towarzyszyć będzie remont alejek spacerowych.Czy odczułe(a)ś skutki powodzi z 2016 r.?

Lipcowa ulewa w 2016 r. sparaliżowała na kilka dni życie w Trójmieście. Zalaniu uległy najważniejsze skrzyżowania, pojazdy komunikacji miejskiej oraz liczne posesje prywatne. Ze względu na zniszczenia infrastruktury (w tym nasypów i skarp) wstrzymany był ruch pociągów na szlaku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. W powodzi śmierć poniosły dwie osoby, które ratowały dobytek w piwnicy domu na tzw. WysepceMapka.

Na granicy Przymorza Małego i Żabianki największe zniszczenia wyrządził Potok Oliwski, a konkretnie przerwana konstrukcja zbiornika Subisława. W efekcie zalane zostały tereny zieleni poniżej zbiornika, a także posesje w bezpośrednim sąsiedztwie potoku.

[Artykuł czytelnika z 2016 r.] Zapora pękła. Można było zrobić więcej • Lokalizacja zbiornika Subisława na Potoku Oliwskim.
 • Zbiorniki retencyjne na Potoku Oliwskim i jego zlewni.
 • Istniejące ujście wody ze zbiornika oraz widoczne tuż przy dawnym młynie zamknięty ujście do kanału Młynówki, który będzie odbudowany.

Trzykrotny wzrost pojemności retencyjnej zbiornikaTeraz po sześciu latach Gdańsk przystępuje do kompleksowej przebudowy zbiornika, którego zdolność retencyjna wzrośnie niemal trzykrotnie - z pojemności ok. 8260 do 23 763 m sześc.

Pojemność zbiornika zostanie zwiększona poprzez odmulenie, pogłębienie dna oraz obniżenie poziomu piętrzenia wody w trybie zwykłej eksploatacji poza wezbraniami wody.

Od nowa wzniesione zostaną budowle piętrząco-upustowe. Wzmocnieniu ulegnie też skarpa tymczasowo zabezpieczona po powodzi w 2016 r.

Przerwanie zapory na zbiorniku Subisława w lipcu 2016 r.

Dodatkowy kanał zrzutu wody do Potoku OliwskiegoNowością w zagospodarowaniu jest odbudowa kanału Młynówki bezpośrednio przy dawnym młynie. Kanał ten będzie wspomagał odprowadzenie wód do Potoku Oliwskiego. Pomiędzy istniejącym zrzutem wody a nowym będzie znajdował się przelew awaryjny.

W zakresie kształtu zbiornika nie przewiduje się większych zmian poza umocnieniem brzegów. Nadal pozostanie charakterystyczna wyspa, a dodatkowo z myślą o ptakach przewidziano lokalizację pod montaż pływającej platformy.

Zakres robót obejmuje również remont alejek spacerowych z uwzględnieniem dojazdu technicznego dla służb komunalnych.

Zbiornik Subisława po powodzi w lipcu 2016 r.

Niezbędna wycinka drzew, 11 miesięcy prac budowlanychPrace budowlane wymuszą wycięcie 23 spośród 128 drzew zinwentaryzowanych w obszarze objętym inwestycją. 13 drzew koliduje z projektowaną infrastrukturą hydrotechniczną, zaś 10 drzew jest w złym stanie technicznym i zdrowotnym.

O wyborze wykonawcy w przetargu prowadzonym przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska zdecydują kryteria najniższej ceny (60 proc.) oraz przedłużenia minimalnego trzyletniego okresu gwarancji jakości robót (40 proc.).

Na wykonanie całego zakresu zamówienia przewidziano 47 tygodni (ok. 11 m-cy) od dnia zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w przetargu.

Ta woda nas chroni i pozwala wypocząć. Zbiorniki retencyjne w Trójmieście

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (88)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane