• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Urzędnicy zgadzają się z aktywistami w sprawie drzew

Ewelina Oleksy
29 marca 2023, godz. 15:30 
Opinie (177)
 • Aktywiści z Drzewa w Mieście dla Klimatu przygotowali postulaty pod hasłem "Dajmy szóstkę drzewom w mieście".
 • Aktywiści z Drzewa w Mieście dla Klimatu przygotowali postulaty pod hasłem "Dajmy szóstkę drzewom w mieście".
 • W środę, 29 marca, postulaty zostały złożone w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.

Sześć postulatów ws. drzew i ich ochrony trafiło do miejskich urzędników z Gdańska. W środę, 29 marca, złożyli je aktywiści z inicjatywy społecznej Drzewa w Mieście dla Klimatu, którzy zapowiedzieli, że będą teraz naciskać na władze miasta, by wprowadzono je w życie. Urzędnicy odpowiadają, że naciski nie będą potrzebne - bo część rozwiązań już realizują lub mają to w planach, a pozostałe popierają.Popierasz postulaty "Dajmy szóstkę drzewom w mieście"?

Aktywiści przygotowali postulaty ws. ochrony i zarządzania drzewami miejskimi pod hasłem "Dajmy szóstkę drzewom w mieście!". Dotyczą one m.in. organizacji i standardów pracy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz kierunków rozwoju zielonej polityki miasta.

- Chcemy, żeby Gdańsk był miastem dbającym o dostępną dla wszystkich, zieloną przestrzeń publiczną, dającą komfort i ukojenie. Chcemy, aby był miastem, które dba o istniejące na jego terenie drzewa i aktywnie zmierza do ich ochrony w trakcie realizowania inwestycji. Chcemy, żeby miasto umożliwiło każdemu mieszkańcowi swobodny kontakt z przyrodą w znajdującym się w zasięgu krótkiego spaceru terenie zieleni - mówi Michał Szczepankiewicz z grupy Drzewa w Mieście dla Klimatu. - Zależy nam też na tym, aby Gdańsk był miastem, które w sposób systemowy inwestuje w zieleń miejską, sadząc drzewa wzdłuż ulic, dróg rowerowych i wokół placów zabaw, tak aby mieszkańcy mogli żyć w mieście zielonym i szczęśliwym - dodaje.


Postulaty "Dajmy szóstkę drzewom w mieście":

 1. Dostęp do drzew zgodny z zasadą "3-30-300" dla każdego mieszkańca, czyli realizacja idei, która oznacza: 3 drzewa widoczne z okna mieszkania, 30 proc. każdej dzielnicy pokrytej koronami drzew, 300 m odległości od najbliższego parku lub innego dostępnego publicznie terenu zieleni dla każdego mieszkańca.
 2. Drzewa wzdłuż tras spacerowych, dróg rowerowych i ulic, czyli projektowanie i realizacja nasadzeń drzew wzdłuż wszystkich nowobudowanych lub remontowanych dróg i ciągów pieszo-rowerowych w Gdańsku, a także uzupełnienia zadrzewienia wzdłuż istniejących tras.
 3. Ochrona drzew, które już istnieją w przestrzeni miejskiej, czyli wprowadzenie w Gdańsku Standardów Ochrony Drzew: standard cięcia i pielęgnacji drzew, standard inspekcji i diagnostyki drzew, standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym. Standardy powstały w ramach projektu "Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy" i są coraz powszechniej wprowadzane do prawa miejscowego polskich miast.
 4. Stworzenie mapy drzew do wycinki, czyli dostępnej publicznie informacji dotyczącej planowanych przez miasto wycinek drzew wraz z decyzjami organów uprawnionych do wydania zgód w tym zakresie.
 5. Wyodrębnienie samodzielnej jednostki miejskiej zajmującej się zarządzaniem miejskimi terenami zieleni, czyli wyodrębnienie z GZDiZ samodzielnego Wydziału Zieleni, który będzie posiadał odpowiednio liczny w stosunku do powierzonych zadań zespół o odpowiednich kompetencjach. Do tego zwiększenie środków finansowych niezbędnych do realizacji celów i wyzwań związanych ze skutecznym zarządzaniem zielenią miejską w Gdańsku.
 6. Zinwentaryzowanie drzew i krzewów miejskich oraz wdrożenie systemu do zarządzania zielenią miejską, czyli regularne monitorowanie stanu zdrowotnego drzew i wprowadzenie systemu, który pozwoli, aby proces opieki nad roślinnością mógł być realizowany w sposób systemowy i zorganizowany. Korzystanie z możliwości, jakie dają nowe technologie w zakresie opieki nad roślinnością miejską. Znalezienie środków na ten cel powinno być priorytetem władz miasta. • W środę, 29 marca, postulaty zostały złożone w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.
 • W środę, 29 marca, postulaty zostały złożone w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.
 • W środę, 29 marca, postulaty zostały złożone w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.

Aktywiści: "będziemy naciskać, by postulaty zostały zrealizowane"Pismo z postulatami zaadresowane zostało do prezydent Aleksandry Dulkiewicz, wiceprezydenta Piotra Kryszewskiego oraz szefa GZDiZ Mieczysława Kotłowskiego.

- W środę rano złożyliśmy je w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Będziemy naciskać na władze miasta, by te postulaty zostały zrealizowane - mówi Szczepankiewcz.
W planach jest m.in. spotkanie z szefem GZDiZ.

Uchwała obywatelska Uchwała obywatelska "Zadrzewiamy Gdańsk" złożona w Radzie Miasta

Urzędnicy: wiele punktów już realizujemy, pozostałe popieramyZwróciliśmy się do urzędników z prośbą o odniesienie się do postulatów aktywistów.

- Trzeba podkreślić, że w wielu punktach są one już realizowane lub jest to w planach. Cieszy nas zaangażowanie społeczników i przedstawicieli różnych organizacji w działania mające na celu wsparcie rozwoju zieleni w Gdańsku - mówi Jędrzej Sieliwończyk z gdańskiego magistratu. - Zgadzamy się z postulatem, w którym jest mowa o "zasadzie 3-30-300". Jednak, żeby zrealizować ten cel, konieczna jest inwentaryzacja drzew/koron drzew. W przyszłości chcielibyśmy pozyskać taki materiał. Niezależnie od tego trwają prace nad opracowywaniem systemu GeoGdańsk, który będzie nie tylko potężną bazą danych, ale również zbiorem wyspecjalizowanych narzędzi, w tym takich, które umożliwią zarządzanie zielenią miejską.
Prawie 600 nowych drzew w centrum Gdańska. Na ile ta wizja jest realna? Prawie 600 nowych drzew w centrum Gdańska. Na ile ta wizja jest realna?

Jak dodaje Sieliwończyk, władze Gdańska w pełni zgadzają się też z postulatem mówiącym o drzewach nasadzanych wzdłuż różnego rodzaju dróg.

Nowe drzewa na al. Płażyńskiego sadzono w ubiegłym roku. Nowe drzewa na al. Płażyńskiego sadzono w ubiegłym roku.
- To również jeden z celów, jaki stawia sobie miasto. Efekty już można obserwować wzdłuż al. Macieja PłażyńskiegoMapka, gdzie powstała licząca kilkaset drzew nowa aleja lipowa oraz wzdłuż al. HavlaMapka. Równie ważne są zabiegi, które służą już istniejącym szpalerom drzew. Warto wspomnieć choćby o procesie rewaloryzacji Wielkiej Alei Lipowej, w ramach którego przeprowadzana jest mikrobiologiczna rewitalizacja korzeni drzew. W tym roku szykujemy już odpowiedni projekt budowlany - wskazuje Sieliwończyk. - Także w kwestii rozwoju zieleni w zgodzie z nowoczesną wiedzą dendrologiczną jesteśmy zgodni. Będziemy sukcesywnie wprowadzać standardy ochrony drzew, a w pierwszej kolejności planujemy wprowadzenie "Standardu ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym".
Kup drzewa lub krzewy do własnego ogrodu, miasto ci za to zapłaci Kup drzewa lub krzewy do własnego ogrodu, miasto ci za to zapłaci

Urzędnicy za zasadne uważają również stworzenie mapy drzew do wycinki.

- Takie rozwiązanie wymaga stworzenia narzędzia interaktywnego. Znamy tego typu platformy, działające choćby w Warszawie i będziemy dążyć do utworzenia podobnego systemu w naszym mieście. Tu także pomocny będzie GeoGdańsk. Kwestią otwartą pozostaje również wyodrębnienie samodzielnej jednostki zajmującej się zarządzaniem zielenią miejską - mówi urzędnik.

Nowa, zielona politykaJak zaznacza Sieliwończyk, władze miasta podejmują "regularne działania związane z nowymi nasadzeniami".

W 2021 roku miasto zmieniło przepisy dotyczące ochrony zieleni na terenie Gdańska, odwróceniu uległy m.in. proporcje dotyczące nałożenia obowiązku realizacji nasadzeń zamiennych w stosunku do decyzji zezwalających na wycinkę. W tym samym roku powołano specjalny komitet wykonawczy, który szczegółowo analizuje decyzje dotyczące ewentualnych wycinek.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (177)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane