Fakty i opinie

stat

Jak przywrócić pieszym rejon Bramy Żuławskiej?


Czy okolice Bramy Żuławskiej długo jeszcze będą skazane na podziemne przejścia dla pieszych? Remont trasy tramwajowej na Przeróbkę to najlepszy moment na zmianę tego miejsca, tym bardziej, że już teraz można zrobić to bez straty dla kierowców.Choć węzeł Brama Żuławska zobacz na mapie Gdańska ma zaledwie 20 lat, to już dzisiaj należy do miejsc, które odpychają. Przy jego projektowaniu skupiono się niemal wyłącznie na potrzebach kierowców, zaś pieszym zaproponowano podziemny tunel do przystanku tramwajowego. Co ciekawe, po obu stronach wykonano rampy, ale na perony prowadzą strome schody.

Życie zweryfikowało projektowanie zza biurka, bo w śniegu lub trawie bez problemu dostrzec można ścieżki, z których korzystają piesi. Wydeptane są praktycznie wszystkie możliwe relacje wokół skrzyżowania, a po stronie stadionu żużlowego wyrwana jest nawet barierka, która miała uniemożliwić przechodzenie w inny sposób niż tunelem.

Okazuje się nawet, że istniejąca sygnalizacja świetlna pozwala na udostępnienie poziomu jezdni pieszym bez większej szkody dla kierowców.

Z przystanku tramwajowego w stronę ul. Długie Ogrody można bez problemu przejść przy istniejącym ustawieniu sygnalizacji świetlnej.Piesi z przystanku tramwajowego w stronę ul. Długie Ogrody wbrew wizjom projektantów chętniej korzystają z nielegalnego przejścia niż tunelu.
Piesi z przystanku tramwajowego w stronę ul. Długie Ogrody wbrew wizjom projektantów chętniej korzystają z nielegalnego przejścia niż tunelu. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl
Od ul. Długie Ogrody przystanek tramwajowy oddzielają zaledwie dwa pasy ruchu. Są to pasy ruchu wykonana głównie z myślą o kierowcach z Przeróbki oraz tych, którzy jadą ul. Długie Ogrody w stronę Śródmieścia. Ci pierwsi muszą i tak oczekiwać na swoje światło, gdy "uwalniany" jest ruch z ul. Długie Ogrody. Jednocześnie jednak kierowców z tego rejonu miasta jest na tyle mało, że na pozostałych wylotach w stronę Podwala Przedmiejskiego (np. przez ul. Łąkową zobacz na mapie Gdańska) nie ma żadnych świateł. Główny ruch w relacji do Śródmieścia jest niesiony bezkolizyjnie przez estakadę.

Gdy dodamy do tego jeszcze fazy świateł od strony ul. Elbląskiej, okazuje się, że można swobodnie przejść z przystanku tramwajowego w stronę ul. Długie Ogrody. W przypadku naszych obserwacji czas, gdy nie jedzie tędy żaden samochód, wynosi ok. 40 sekund. W tym momencie istnieje wprawdzie możliwość wyjazdu samochodu z ul. Długie Ogrody w stronę Podwala Przedmiejskiego, ale jak już wspomniano, takich kierowców jest niewielu.

Dodatkowo dla większego bezpieczeństwa, można potencjalne przejście przesunąć bliżej skrzyżowania i dać pieszym azyl między pasami na wprost a pasem do skrętu z ul. Długie Ogrody w stronę Podwala zobacz na mapie Gdańska.

Ruch w stronę Przeróbki jest wstrzymany przez sygnalizatory. Jedynie w stronę ul. Elbląskiej należałoby ustawić dodatkowy sygnalizator.

Wyrwa w barierkach pozwalająca przejść na skrawek zieleni oddzielający pasy ruchu w stronę ul. Siennickiej i Długie Ogrody od ul. Elbląskiej.
Wyrwa w barierkach pozwalająca przejść na skrawek zieleni oddzielający pasy ruchu w stronę ul. Siennickiej i Długie Ogrody od ul. Elbląskiej. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl
Tak mógłby wyglądać rejon Bramy Żuławskiej po wprowadzeniu przejść naziemnych. Docelowo należałoby również pomyśleć o wykonaniu przejść w kierunku północnym, aby lepiej zintegrować obszar ul. Siennickiej z przystankiem tramwajowym.
Tak mógłby wyglądać rejon Bramy Żuławskiej po wprowadzeniu przejść naziemnych. Docelowo należałoby również pomyśleć o wykonaniu przejść w kierunku północnym, aby lepiej zintegrować obszar ul. Siennickiej z przystankiem tramwajowym. graf. Trojmiasto.pl

Czy w obrębie Bramy Żuławskiej należy wytyczyć przejścia naziemne?

tak, już teraz, bo pozwala na to ruch oraz sygnalizacja świetlna 39%
tak, wraz z remontem torów tramwajowych na Przeróbkę 23%
nie, należy poczekać na dokładne analizy ZDiZ 3%
nie, to miejsce musi posiadać przejścia podziemne - ruch aut powinień mieć tu priorytet 35%
zakończona Łącznie głosów: 483

W kierunku przeciwnym, tj. z przystanku tramwajowego w stronę stadionu żużlowego oraz nowego marketu spożywczego, który jest znacznym generatorem ruchu pieszego w tym rejonie, nie ma problemu, by już dzisiaj zezwolić pieszym na przejście z przystanku na skrawek zieleni dzielący pasy do jazdy w stronę Mostu Siennickiego i ul. Długie Ogrody od tych w stronę ul. Elbląskiej zobacz na mapie Gdańska, bowiem tu kierowców światło czerwone wstrzymuje na ok. 40 sekund.

Problematyczny pozostaje jedynie skręt w stronę ul. Elbląskiej, po pokonaniu którego kierowcy i tak często wstrzymywani są przez następne światła - na skrzyżowaniu ul. Elbląskiej z Głęboką oraz Zawodników zobacz na mapie Gdańska. Ponadto w tym miejscu można zamontować sygnalizację wzbudzaną na guzik (przynajmniej w pierwszym etapie). Warto też dodać, że kierowcom ufundowano kosztem ponad 1 miliarda złotych nową drogę wyjazdową w kierunku Elbląskiej i Warszawy - Południową Obwodnicę Gdańską.

Z punktu widzenia powiązania przystanku tramwajowego z nowymi przejściami problemem pozostaje poprowadzenie chodnika z peronu wschodniego (po stronie stadionu żużlowego). Istniejący odstęp między torem a tunelem wydaje się zbyt wąski dla osoby niepełnosprawnej lub rodzica z wózkiem dziecięcym zobacz na mapie Gdańska.

Mimo to, sądząc po wydeptanej ścieżce i śladach w śniegu, piesi chętnie z niego korzystają. Dlatego warto je udostępnić, ale jednocześnie należy dać alternatywę w postaci przejścia przez tory na drugą stronę przystanku, gdzie miejsca pod estakadą jest w nadmiarze. W tym kierunku, z racji umiejscowienia budynków mieszkalnych, i tak zmierza przeważająca część pasażerów.

A jaki plan dla przystanku mają włodarze miasta? W ramach modernizacji torowiska na Przeróbkę planuje się dalsze podtrzymanie istnienia tunelu, który zyska m.in. nową izolację, zadaszenie schodów, nowe poręcze i odnowione balustrady na schodach. Na przystanku pojawią się też nowe wiaty oraz ekrany Systemu Informacji Pasażerskiej.

Czytaj też: Miasto wytnie kasztanowce, by budować tramwaj na Przeróbkę

- Projekt nie obejmuje montażu wind. Zmianie nie ulegną też podstawowe parametry tunelu - monitoring i oświetlenie zadaszenia zostanie zamontowane na nowej konstrukcji - dodaje Magdalena Skorupka-Kaczmarek, rzecznik Gdańskich Inwestycji Komunalnych, odpowiedzialnych za projekt remontu trasy tramwajowej.

Jak informuje Zarząd Dróg i Zieleni, w tym miejscu na razie nie planuje się wytyczenia przejść naziemnych. By je wdrożyć niezbędne jest przeprowadzenie analiz ruchu, a te gotowe będą już po rozpoczęciu prac budowlanych przez GIK.

- Jeśli z analiz tych wyniknie, ze można zastosować takie rozwiązania [tj. wykonanie przejść naziemnych - dop. red.] zostaną one wprowadzone w życie. W tym roku planujemy dokonać obserwacji ruchu oraz być może także ich analiz. Ewentualne działania podejmiemy najwcześniej w 2015 r. - wyjaśnia Katarzyna Kaczmarek, rzecznik ZDiZ w Gdańsku.

W podobnym tonie wypowiada się również Biuro Rozwoju Gdańska, które do czasu przedstawienia analizy ZDiZ nie chce w tej sprawie zajmować stanowiska.

- Wyniki tej analizy określą warunki i skutki ewentualnych zmian. Natomiast z punktu widzenia obowiązującego planu zagospodarowania dla tego miejsca, nie ustalono sposobu przekraczania ulicy przez pieszych. Tym samym możliwe do realizacji są zarówno przejścia naziemne, jak i w dwóch poziomach - mówi Marek Piskorski, dyrektor BRG.

Czy Brama Żuławska potrzebuje przejść naziemnych?

Dariusz Słodkowski, przewodniczący Komisji Rewitalizacji Rady Miasta Gdańska:

Przejścia naziemne w tym miejscu powinny być wytyczone już teraz - wraz z remontem torów tramwajowych. Czekanie ponad rok na analizy ZDiZ , czyli gdy prace budowlane GIK-u będą już mocno zaawansowane, obnaża brak komunikacji i wzajemnej współpracy pomiędzy tymi jednostkami miasta.

Dotychczasowe analizy wskazują, że otwarcie Południowej Obwodnicy Gdańska odciążyło Podwale Przedmiejskie, ale tylko na krótko. Kierowcy widząc, że korki się zmniejszyły, znowu zaczęli jeździć przez centrum miasta.

Utworzenie przejścia naziemnego przy Bramie Żuławskiej oraz przy pozostałych tunelach powinno nastąpić możliwie najszybciej, abyśmy nie zaprzepaścili ogromnej szansy dla Śródmieścia, jaką dają nam wielomiliardowe inwestycje w układ drogowy.

Piotr Dwojacki, jeden z animatorów projektu Ekometropolia:
Ucywilizowanie tego miejsca i oddanie go pieszym nie powinno stanowić problemu. Ruch drogowy nie jest bowiem intensywny na poziomowe "zerowym" węzła, zaś główny wjazd do miast odbywa się i tak bezkolizyjnie estakadą.

Problematyczny może być jedynie prawoskręt w stronę ul. Elbląskiej, gdzie kierowcy będą musieli zachować szczególną ostrożność po długim bezkolizyjnym odcinku, na którym często rozpędzają się dużo więcej ponad przepisową prędkość.

Remont torowiska tramwajowego na Przeróbkę to dobry moment, by wprowadzić wreszcie nową jakość przy Bramie Żuławskiej - niekoniecznie rozumianą jako estetyzacja tunelu, ale całkowitą metamorfozę tego miejsca.

Opinie (169) 6 zablokowanych

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.