Fakty i opinie

Kontrowersje wokół zabudowy pasa nadmorskiego w Brzeźnie

Najnowszy artukuł na ten temat

Kuźnia Wodna i Osowa. Nowe plany miejscowe

Biuro Rozwoju Gdańska wyłożyło do publicznego wglądu projekt planu zagospodarowania dla pasa nadmorskiego w pobliżu molo w Brzeźnie. Część terenów obecnie niezagospodarowanych może zająć nowa zabudowa hotelowa z usługami (np. gastronomią), co nie podoba się politykom PiS. Proponują powiększenie parku Reagana w stronę al. Hallera i rozpoczęcie rozmów z deweloperem, który nawet bez nowego planu i tak może rozpocząć budowę hotelu.Jaką wysokość powinny mieć budynki w projekcie planu najbliżej morza?

do 16 metrów wysokości, jak w obowiązującym planie 29%
do 19 metrów wysokości, zgodnie z projektem planu 18%
nic tu nie powinno powstać, nawet gdyby wiązało się to z wielomilionowym odszkodowaniem dla właściciela gruntów 53%
zakończona Łącznie głosów: 2242
Projekt planu zagospodarowania obejmuje obszar o powierzchni ponad 10 hektarów pomiędzy al. Hallera a deptakiem prowadzącym na molo w Brzeźnie.

Dzisiaj to w dużej mierze nieużytki, zaniedbane tereny leśne oraz pozostałości po ogródkach działkowych. Część terenu zajmował w przeszłości ośrodek MON, po którym grunt trafił ponownie do miasta.

Projekt nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje:
  • przeznaczenie 39 proc. obszaru wyłącznie pod zieleń,
  • zabudowę z zakresu turystyki, rekreacji, gastronomii, handlu w pobliżu drogi biegnącej równolegle do deptaka nadmorskiego na powierzchni 20 proc. (pozostała przestrzeń musi być obligatoryjnie wolna od zabudowy - może pełnić np. funkcję ogrodu wokół hotelu). Jeden z tych terenów należy do spółki celowej deweloperów PB Górski - Grupa Inwestycyjna RWS.
  • zabudowę w formie jw., ale na powierzchni do 40 proc. przy deptaku do molo niemal naprzeciwko parku linowego,
  • rezerwację terenu pod parking na 200 aut od strony al. Hallera o nieprzepuszczalnej nawierzchni ze względu na ochronę wód,
  • utworzenie parku leśnego z alejkami spacerowymi pomiędzy al. Hallera a deptakiem na molo, w którego centralnej części będą znajdowały się urządzenia do sportu i rekreacji np. siłownia pod chmurką, plac zabaw, stoły piknikowe itp.

PiS: domagamy się zieleni, nie budynkówTakie rozwiązania kreślone przez urbanistów nie podobają się jednak politykom Prawa i Sprawiedliwości, którzy domagają się przeznaczenia możliwie jak największego terenu pod rozbudowę parku nadmorskiego im. Reagana z możliwością utworzenia wspomnianego parkingu.

- Władze miasta planują, aby na 10 hektarach terenu powstało mieszkalnictwo dla wybranych, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, ile będzie kosztował tutaj metr kwadratowy. Mieszkalnictwo zamiast terenów zieleni, otwartych dla wszystkich -zdecydowanie się sprzeciwiamy takim planom miasta - mówił podczas poniedziałkowej konferencji Kacper Płażyński, do niedawna radny miasta z ramienia PiS, a obecnie poseł na Sejm RP.
- Tereny te w blisko 75 proc. należą do gminy miasta Gdańsk. To oznacza, że możemy przeznaczyć je na przestrzeń zieleni dla mieszkańców do rekreacji, rodzinnych spacerów - przekonuje Andrzej Skiba, radny PiS. - Sprzeciwiamy się próbom budowy wieżowców w pasie nadmorskim. W planie na niektórych terenach dopuszcza się zabudowę nawet do 19-21 metrów. Budynki siedmio-ośmiokondygnacyjne będą wyrastały ponad korony drzew, niszcząc nasze piękne zielone dziedzictwo.

BRG: nowe budynki nie będą wystawały ponad korony drzewZdanie Biura Rozwoju Gdańska w tym zakresie jej odmienne - budynki nie będą dominowały nad okoliczną zielenią, a wspomniana ich wysokość wynika właśnie z obecnej wysokości drzew. Te wyliczenia potwierdza też deweloper PB Górski - RWS, o którego koncepcji piszemy nieco dalej w tekście.

Maksymalna wysokość zabudowy.
Maksymalna wysokość zabudowy. mat. BRG
- Mieszkańcy nie chcą betonowej dżungli, nie chcą, by terenami zielonymi nazywano przydomowe ogródki i trawniki. BRG usiłuje nam narzucić pewien styl zagospodarowania przestrzeni publicznej, w efekcie którego Gdańsk będzie wyłącznie sypialnią, a nie będzie miejsc do odpoczynku i rekreacji - ocenia projekt planu Waldemar Jaroszewicz, radny PiS.
- Od dłuższego czasu mieszkańcy w pasie nadmorskim inwestują w agroturystykę, która jest dla nich dodatkowym dochodem. Inwestor, który wejdzie tutaj z hotelowcami, będzie niszczył biznes mieszkańców. Jest to polityka niesprawiedliwa i niszczycielska dla mieszkańców - dodaje Barbara Imianowska, radna PiS.
Warto podkreślić, że z grona polityków PiS tylko radni Barbara Imianowska oraz Andrzej Skiba wzięli udział w dyskusji publicznej nad projektem planu zagospodarowania.

Wstępna wizualizacja obiektu hotelowego PB Górski - RWS, jedynego prywatnego właściciela gruntów w granicach projektu planu - analiza kompozycji projektowanej wysokości z molo w Brzeźnie.
Wstępna wizualizacja obiektu hotelowego PB Górski - RWS, jedynego prywatnego właściciela gruntów w granicach projektu planu - analiza kompozycji projektowanej wysokości z molo w Brzeźnie. mat. prasowe

Inwestor: planujemy nowy dom zdrojowy z basenemObecni na niej byli również przedstawiciele Przedsiębiorstwa Budowlanego Górski oraz RWS, którzy zawiązali spółkę celem realizacji - jak to określają - nowego domu zdrojowego w Brzeźnie na zakupionym terenie, wcześniej należącym do szczecińskiej spółki Soft Elektronik, planującej tutaj realizację obiektu wypoczynkowego, połączonego z usługami medycznymi.

Wstępne zamierzenia nowych właścicieli zakładają budowę czterech połączonych ze sobą budynków hotelowych o podwyższonym standardzie, w pobliżu parkingu na końcu al. Hallera. Przy maksymalnym obłożeniu będzie mogło tutaj przebywać ok. 320 gości jednocześnie, zaś oprócz pokoi hotelowych przewiduje się rozbudowane centrum spa oraz basen.

Ogólnodostępny park nie tylko dla gości hotelowychZabudowa zajmie 20 proc. terenu. Pozostała część będzie przeznaczona pod ogólnodostępny park (także dla osób, które nie korzystają z hotelu) z boiskami, kortami tenisowymi, niewielkimi otwartymi zbiornikami oraz placem zabaw.

Projekt zagospodarowania terenu gruntu należacego do PB Górski - RWS.
Projekt zagospodarowania terenu gruntu należacego do PB Górski - RWS. mat. prasowe
Nie wiadomo jednak, czy wstęp do parku będzie możliwy dla każdego wyłącznie od strony budynków, czy także z planowanej alejki spacerowej na terenach gminnych. Inwestor zapewnia, że jest otwarty na rozmowy w tym zakresie.

Przedstawiciele spółki PB Górski - RWS realizując zabudowę w Brzeźnie, pragną wykorzystać doświadczenie ze swoich pozostałych obiektów tego typu - m.in. hotelu Quadrille w Orłowie, urządzonym w dawnym pałacu przy ul. Folwarcznej.

Zakaz zabudowy oznacza wielomilionowe roszczeniaRadni PiS podczas dyskusji publicznej w BRG domagali się ograniczenia wysokości zabudowy do... zera metrów na tym terenie. Obecnie obowiązujący plan zagospodarowania dopuszcza tutaj 16 metrów, a to oznacza, że bez jego zmiany mogą powstać budynki hotelowe - choć niższe o ok. jedną kondygnację.

Próba ograniczenia tej wysokości do 0 metrów może wiązać się z roszczeniami właściciela gruntu wobec miasta z tytułu utraty prawa do zabudowy. Polskie prawo nie dopuszcza bowiem możliwości rewizji wcześniejszych ustaleń planów. Żaden dotychczasowy rząd (w tym PiS-u) nie podjął prób zmian tej niedoskonałości polskiego systemu planowania przestrzennego.

Jak działa polski system planowania przestrzennego?


Rada dzielnicy zgadza się na zabudowę do 16 metrówPodczas konferencji politycy PiS zmienili nieco swoje stanowisko, podkreślając, że są gotowi do dialogu z deweloperem, ale bez opcji podwyższania wysokości zabudowy.

Co ciekawe, pozytywnie zaopiniowała możliwość zabudowy gruntów należących do spółki PB Górski - RWS rada dzielnicy Brzeźno z zastrzeżeniem, aby nie przekraczać dotychczasowej wysokości 16 metrów.

Zgoda ponad podziałami na budowę parkingu na 200 autZarówno lokalna rada dzielnicy oraz radni PiS popierają natomiast pomysł BRG na budowę parkingu dla 200 aut, który ze względu na ochronę wód podziemnych musi posiadać nawierzchnię wykonaną z nieprzepuszczalnych materiałów.

- Mieszkańcy muszą mieć miejsca do parkowania. Stawiajmy na parkingi podziemne, które nie rzucają się w oczy, nie niszczą krajobrazu - proponuje Płażyński.
- Sprzeciwiamy się parkingom kubaturowym, "idącym" w górę na kilka pięter. Warto skopiować tutaj rozwiązanie z końca al. Jana Pawła II z pewnymi poprawkami. Tak dla miejsc parkingowych, ale ich formę trzeba wypracować wspólnie z mieszkańcami - proponuje Skiba.
Szczegółowo wszystkie rozwiązania zawarte w projekcie planu z komentarzem Biura Rozwoju Gdańska omówimy w osobnym artykule w najbliższych dniach.

Wynajem krótkoterminowy - ogłoszenia z Trójmiasta

Mieszkanie do wynajecia na doby, Gdansk
170 zł
Gdańsk Zaspa
wynajmę pokój
850 zł
Gdańsk Nowy Port
Wynajmę pokój
Mieszkanie dla 8 pracowników Brzezno przy tramwaju i autobusie
600 zł
Gdańsk Brzeźno