• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Kontrowersje wokół zabudowy pasa nadmorskiego w Brzeźnie

Krzysztof Koprowski
21 stycznia 2020 (artykuł sprzed 4 lat) 
Najnowszy artykuł na ten temat Centrum Brzeźna. Kurort czy kolorowy jarmark?
 • Wstępna wizualizacja obiektu hotelowego PB Górski - RWS, jedynego prywatnego właściciela gruntów w granicach projektu planu.
 • Wstępna wizualizacja obiektu hotelowego PB Górski - RWS, jedynego prywatnego właściciela gruntów w granicach projektu planu.
 • Wstępna wizualizacja obiektu hotelowego PB Górski - RWS, jedynego prywatnego właściciela gruntów w granicach projektu planu.

Biuro Rozwoju Gdańska wyłożyło do publicznego wglądu projekt planu zagospodarowania dla pasa nadmorskiego w pobliżu molo w Brzeźnie. Część terenów obecnie niezagospodarowanych może zająć nowa zabudowa hotelowa z usługami (np. gastronomią), co nie podoba się politykom PiS. Proponują powiększenie parku Reagana w stronę al. Hallera i rozpoczęcie rozmów z deweloperem, który nawet bez nowego planu i tak może rozpocząć budowę hotelu.Jaką wysokość powinny mieć budynki w projekcie planu najbliżej morza?

Projekt planu zagospodarowania obejmuje obszar o powierzchni ponad 10 hektarów pomiędzy al. Hallera a deptakiem prowadzącym na molo w Brzeźnie.

Dzisiaj to w dużej mierze nieużytki, zaniedbane tereny leśne oraz pozostałości po ogródkach działkowych. Część terenu zajmował w przeszłości ośrodek MON, po którym grunt trafił ponownie do miasta.

Projekt nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje:
 • przeznaczenie 39 proc. obszaru wyłącznie pod zieleń,
 • zabudowę z zakresu turystyki, rekreacji, gastronomii, handlu w pobliżu drogi biegnącej równolegle do deptaka nadmorskiego na powierzchni 20 proc. (pozostała przestrzeń musi być obligatoryjnie wolna od zabudowy - może pełnić np. funkcję ogrodu wokół hotelu). Jeden z tych terenów należy do spółki celowej deweloperów PB Górski - Grupa Inwestycyjna RWS.
 • zabudowę w formie jw., ale na powierzchni do 40 proc. przy deptaku do molo niemal naprzeciwko parku linowego,
 • rezerwację terenu pod parking na 200 aut od strony al. Hallera o nieprzepuszczalnej nawierzchni ze względu na ochronę wód,
 • utworzenie parku leśnego z alejkami spacerowymi pomiędzy al. Hallera a deptakiem na molo, w którego centralnej części będą znajdowały się urządzenia do sportu i rekreacji np. siłownia pod chmurką, plac zabaw, stoły piknikowe itp.

 • Przeznaczenie funkcjonalne terenów. 002-KS/U33 to teren rezerwowany pod parking.
 • Tereny w całości przeznaczone pod zieleń. Pozostałe tereny mogą być zabudowane tylko w 20 proc. (najbliżej drogi 007-KD80) lub 40 proc. (teren 003-U33 oraz parking - 002-KS/U33).
 • Podstawowe parametry urbanistyczne.

PiS: domagamy się zieleni, nie budynkówTakie rozwiązania kreślone przez urbanistów nie podobają się jednak politykom Prawa i Sprawiedliwości, którzy domagają się przeznaczenia możliwie jak największego terenu pod rozbudowę parku nadmorskiego im. Reagana z możliwością utworzenia wspomnianego parkingu.

- Władze miasta planują, aby na 10 hektarach terenu powstało mieszkalnictwo dla wybranych, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, ile będzie kosztował tutaj metr kwadratowy. Mieszkalnictwo zamiast terenów zieleni, otwartych dla wszystkich -zdecydowanie się sprzeciwiamy takim planom miasta - mówił podczas poniedziałkowej konferencji Kacper Płażyński, do niedawna radny miasta z ramienia PiS, a obecnie poseł na Sejm RP.
- Tereny te w blisko 75 proc. należą do gminy miasta Gdańsk. To oznacza, że możemy przeznaczyć je na przestrzeń zieleni dla mieszkańców do rekreacji, rodzinnych spacerów - przekonuje Andrzej Skiba, radny PiS. - Sprzeciwiamy się próbom budowy wieżowców w pasie nadmorskim. W planie na niektórych terenach dopuszcza się zabudowę nawet do 19-21 metrów. Budynki siedmio-ośmiokondygnacyjne będą wyrastały ponad korony drzew, niszcząc nasze piękne zielone dziedzictwo.

BRG: nowe budynki nie będą wystawały ponad korony drzewZdanie Biura Rozwoju Gdańska w tym zakresie jej odmienne - budynki nie będą dominowały nad okoliczną zielenią, a wspomniana ich wysokość wynika właśnie z obecnej wysokości drzew. Te wyliczenia potwierdza też deweloper PB Górski - RWS, o którego koncepcji piszemy nieco dalej w tekście.

Maksymalna wysokość zabudowy. Maksymalna wysokość zabudowy.
- Mieszkańcy nie chcą betonowej dżungli, nie chcą, by terenami zielonymi nazywano przydomowe ogródki i trawniki. BRG usiłuje nam narzucić pewien styl zagospodarowania przestrzeni publicznej, w efekcie którego Gdańsk będzie wyłącznie sypialnią, a nie będzie miejsc do odpoczynku i rekreacji - ocenia projekt planu Waldemar Jaroszewicz, radny PiS.
- Od dłuższego czasu mieszkańcy w pasie nadmorskim inwestują w agroturystykę, która jest dla nich dodatkowym dochodem. Inwestor, który wejdzie tutaj z hotelowcami, będzie niszczył biznes mieszkańców. Jest to polityka niesprawiedliwa i niszczycielska dla mieszkańców - dodaje Barbara Imianowska, radna PiS.
Warto podkreślić, że z grona polityków PiS tylko radni Barbara Imianowska oraz Andrzej Skiba wzięli udział w dyskusji publicznej nad projektem planu zagospodarowania.

Wstępna wizualizacja obiektu hotelowego PB Górski - RWS, jedynego prywatnego właściciela gruntów w granicach projektu planu - analiza kompozycji projektowanej wysokości z molo w Brzeźnie. Wstępna wizualizacja obiektu hotelowego PB Górski - RWS, jedynego prywatnego właściciela gruntów w granicach projektu planu - analiza kompozycji projektowanej wysokości z molo w Brzeźnie.

Inwestor: planujemy nowy dom zdrojowy z basenemObecni na niej byli również przedstawiciele Przedsiębiorstwa Budowlanego Górski oraz RWS, którzy zawiązali spółkę celem realizacji - jak to określają - nowego domu zdrojowego w Brzeźnie na zakupionym terenie, wcześniej należącym do szczecińskiej spółki Soft Elektronik, planującej tutaj realizację obiektu wypoczynkowego, połączonego z usługami medycznymi.

Wstępne zamierzenia nowych właścicieli zakładają budowę czterech połączonych ze sobą budynków hotelowych o podwyższonym standardzie, w pobliżu parkingu na końcu al. Hallera. Przy maksymalnym obłożeniu będzie mogło tutaj przebywać ok. 320 gości jednocześnie, zaś oprócz pokoi hotelowych przewiduje się rozbudowane centrum spa oraz basen.

Ogólnodostępny park nie tylko dla gości hotelowychZabudowa zajmie 20 proc. terenu. Pozostała część będzie przeznaczona pod ogólnodostępny park (także dla osób, które nie korzystają z hotelu) z boiskami, kortami tenisowymi, niewielkimi otwartymi zbiornikami oraz placem zabaw.

Projekt zagospodarowania terenu gruntu należacego do PB Górski - RWS. Projekt zagospodarowania terenu gruntu należacego do PB Górski - RWS.
Nie wiadomo jednak, czy wstęp do parku będzie możliwy dla każdego wyłącznie od strony budynków, czy także z planowanej alejki spacerowej na terenach gminnych. Inwestor zapewnia, że jest otwarty na rozmowy w tym zakresie.

Przedstawiciele spółki PB Górski - RWS realizując zabudowę w Brzeźnie, pragną wykorzystać doświadczenie ze swoich pozostałych obiektów tego typu - m.in. hotelu Quadrille w Orłowie, urządzonym w dawnym pałacu przy ul. Folwarcznej.

Zakaz zabudowy oznacza wielomilionowe roszczeniaRadni PiS podczas dyskusji publicznej w BRG domagali się ograniczenia wysokości zabudowy do... zera metrów na tym terenie. Obecnie obowiązujący plan zagospodarowania dopuszcza tutaj 16 metrów, a to oznacza, że bez jego zmiany mogą powstać budynki hotelowe - choć niższe o ok. jedną kondygnację.

Próba ograniczenia tej wysokości do 0 metrów może wiązać się z roszczeniami właściciela gruntu wobec miasta z tytułu utraty prawa do zabudowy. Polskie prawo nie dopuszcza bowiem możliwości rewizji wcześniejszych ustaleń planów. Żaden dotychczasowy rząd (w tym PiS-u) nie podjął prób zmian tej niedoskonałości polskiego systemu planowania przestrzennego.

Jak działa polski system planowania przestrzennego?


 • Politycy PiS podczas poniedziałkowej konferencji. Od lewej: Barbara Imianowska, Kacper Płażyński, Waldemar Jaroszewicz oraz Andrzej Skiba.
 • Tędy ma być poprowadzony dojazd do nowej zabudowy. Po lewej, zaraz za barierkami, zaczyna się działka należąca do PB Górski - RWS.
 • Teren po dawnym ośrodku MON, obecnie należący do miasta.

Rada dzielnicy zgadza się na zabudowę do 16 metrówPodczas konferencji politycy PiS zmienili nieco swoje stanowisko, podkreślając, że są gotowi do dialogu z deweloperem, ale bez opcji podwyższania wysokości zabudowy.

Co ciekawe, pozytywnie zaopiniowała możliwość zabudowy gruntów należących do spółki PB Górski - RWS rada dzielnicy Brzeźno z zastrzeżeniem, aby nie przekraczać dotychczasowej wysokości 16 metrów.

 • Po lewej za drzewami teren rezerwowany pod parking.
 • Teren rezerwowany pod parking.
 • Parking przy al. Jana Pawła II - ul. Czarny Dwór.

Zgoda ponad podziałami na budowę parkingu na 200 autZarówno lokalna rada dzielnicy oraz radni PiS popierają natomiast pomysł BRG na budowę parkingu dla 200 aut, który ze względu na ochronę wód podziemnych musi posiadać nawierzchnię wykonaną z nieprzepuszczalnych materiałów.

- Mieszkańcy muszą mieć miejsca do parkowania. Stawiajmy na parkingi podziemne, które nie rzucają się w oczy, nie niszczą krajobrazu - proponuje Płażyński.
- Sprzeciwiamy się parkingom kubaturowym, "idącym" w górę na kilka pięter. Warto skopiować tutaj rozwiązanie z końca al. Jana Pawła II z pewnymi poprawkami. Tak dla miejsc parkingowych, ale ich formę trzeba wypracować wspólnie z mieszkańcami - proponuje Skiba.
Szczegółowo wszystkie rozwiązania zawarte w projekcie planu z komentarzem Biura Rozwoju Gdańska omówimy w osobnym artykule w najbliższych dniach.

Miejsca

Opinie (600) ponad 10 zablokowanych

Wszystkie opinie

 • Sprzedadzą i zabetonuja wszystko (52)

  Niedługo w Gdańsku parki bedziemy oglądać tylko na obrazku

  • 487 126

  • Aż tak mało parków jest w Gdańsku? (17)

   Chyba nie jest z tym aż tak źle. Obok jest park Reagana

   • 37 55

   • który kurczy się (6)

    • 41 21

    • Babo , ratuj , nie niszcz (1)

     • 19 2

     • jak wytrzeźwieję

      • 12 2

    • Co na to profesor Wałęsa ? (3)

     • 13 7

     • co na to jego wnuki? (1)

      • 5 6

      • Pewnie dale biją się...

       z myślami oczywiście.

       • 9 3

     • co na to jedraszewski zbawca?

      • 1 0

   • Ale tu mówimy o ogólnomiejskim terenie rekreacyjnym (7)

    Według Ciebie to dobre rozwiążanie, aby trasa spacerowa do jedynego mola w Gdańsku biegła w bezpośrednim sąsiedztwie bloków czy po nowemu apartamentowców?
    Oj zostawił nam poprzedni prezydent klopsów:
    - SKM na południe zawalona - zobaczymy czy da się uratować,
    - Zagospodarowanie okolic deptaka do mola - walka trwa od lat i przegrywamy jako mieszkańcy.
    To są grube sprawy i widząc jak puszczono samopas BRG nie wiem czy warto dalej głosować na obecne władze. Może potrzeba przewietrzenia.

    • 35 19

    • nie, no lepiej zostawić syf i parę ususzonych drzewek

     będzie się tak nieoPiSanie miło tam spacerowało - normalnie tłumy matek z dziećmi 500+

     • 20 28

    • Nie zostawił nam, a sobie zostawił

     morze możliwości...
     Tylko mu nie wyszło. Inni "zagospodarują" ten "jego" dorobek i tyle.

     • 9 3

    • tak czy bloki po prawej stronie deptaka będą promieniwać (4)

     czy tylko powodować Twoją zazdrośc?
     taki wielki park jak reagana musi być z czegoś finansowany a jest finansowany z gospodarki miasta. Potrzebujemy inwestycji

     • 7 14

     • Bloki nie są żadną inwestycją (3)

      Może wybudujmy bloki na Długiej i Długim Targu?

      • 9 4

      • (2)

       chetnie bys wybudowal, do tego bylo wam ptrzebne lex deweloper, pisuary nawet noce zarywali by deweloperom dogodzic

       • 5 3

       • (1)

        Podaj przykład inwestycji w Trójmieście realizowanej w oparciu o lexdeweloper. Jeden chociaż

        • 1 3

       • nie ma żadnej, tylko dlatego, że Gdansk w uchwale zablokował taką możliwość.

        A były zakusy - co najmniej dwie działki na Zaspie.

        • 3 1

   • Uważasz,że jest zbyt dużo?

    • 6 3

   • Znowu wał

    Z ewentualnych 16m urzędasy z BRG prą na 19m aby jeszcze jedno pięterko więcej upakować,a przy deptaku na 21m.Jakżesz oni kochają tych tzw.deweloperow.Oczywiście bezinteresownie.Przypomnę wszystkim tutaj artykuł z zeszłego tygodnia o budynkach wielorodzinnych na tzw. Aniołkach gdzie możliwa dotychczas była tylko zabudowa jednorodzinna.BRG to największa patologia.

    • 9 3

  • (5)

   Bo teraz to tam jest ogrod wersalski...

   • 25 16

   • Może koperta załatwi sprawę ? (4)

    • 16 7

    • albo zdrada w parlamencie europejskim (3)

     • 10 5

     • Jak nazwa będzie lewacka to Komisja Wenecka klepnie (2)

      • 3 4

      • K towers? (1)

       • 4 0

       • jaka jest zagadka tego ze pisuar boi sie praworzadnosci

        republika kolesi

        • 1 0

  • Ciekawe czy Piotr będzie kontynuował dzieło Pawła (10)

   i też "nabędzie drogą kupna" kilka mieszkań po okazyjnych cenach?

   • 25 9

   • (4)

    Głupia jesteś. Widać TVPIS mocno wyprała łeb!

    • 12 18

    • Ale o co chodzi? (3)

     Przecież to za pieniądze przywiezione z robót przymusowych w III Rzeszy! Inni wracali z chorobami, a teściowie Pawła... jacy farciarze! Z walizką kasiorki wrócili. W czepku urodzeni... To i mieszkania się kupowało, nieprawdaż misiaczku na Szkle Kontaktowym chowany?

     • 18 3

     • co z koperta dewelopera deweloperow, swoi go nie rusza?

      • 0 0

     • A niektórzy nawet za zasługi od komuchów wille na Żoliborzu dostali. (1)

      prawdopodobnie za swoją opozycyjną działalność.

      • 3 0

      • Inni dostawali za służalczość fuchy w tv jak Owsiak czy Stokrotka.

       Inni wygrywali w totolotka i byli wożeni motorówką.
       Inni od dawna nie żyli z żoną i dziećmi, a są chowani w katedrze.
       Inni zrobili sobie dziecko z "Samsonem" i fucha była.
       Lajf taki.

       • 1 1

   • Mariola misi być z Kartuz. (3)

    • 6 12

    • Tutejsza, a nie (2)

     zza Buga czy Pregoły przywieziona w bydlęcym wagonie.

     • 8 7

     • (1)

      widac ze nie jestes tutejszy

      • 0 0

      • Bo ja Polska,

       a nie przesiedleniec z Kacapistanu bredzący o nazistowskim WMG. :D

       • 0 0

   • co z klątwą dublera

    • 7 1

  • To jest miasto a nie park krajobrazowy

   • 11 21

  • Gdańsk jest zielonym miastem (5)

   Gdańsk i ogólnie Trójmiasto to wyjątkowo zielona metropolia. Rzadko które miasta w Polsce mają tyle terenów zielonych wewnątrz i wokół siebie. Płażyński nie tak dawno walczył z parkingiem przy Hallera w Brzeźnie a teraz popiera parking na 200 aut w tym samym miejscu. Punkt widzenia zmienia się z punktem siedzenia?

   • 16 21

   • Bzdura! Gdańsk nie jest zielonym miastem! (2)

    Mamy bardzo młody parków i corazniej drzew, które pod byle pretekstem są wycinane.

    • 17 8

    • lex szyszko sie klania

     • 0 0

    • Bzdura! Gdańsk jest zielonym miastem!

     Większość polskich miast ma przynajmniej po 4 parki, jest zabudowanych gęściej z mniejszymi odstępami na zieleń (mniej bloków komunistycznych). Nigdy nie rozumiałem tych opinii, że Gdańsk jest betonowy - 1/4 miasta to dosłownie las, a nawet nie mamy placów, które byłyby specjalnie zabudowane bez zieleni.

     • 0 0

   • Czytanie ze zrozumieniem (1)

    Parking ma być w zupełnie innym miejscu.

    • 3 4

    • ten wyrodny syn zawsze tam gdzie daja wiecej

     • 0 0

  • (1)

   Tak samo postąpili z terenem za czołgiem. Zamiast posadzić drzewa i scalić park to sprzedali grunt pod następny budynek.

   • 17 4

   • za człogiem nie było żadnego parku

    był plac na którym był żwir, nawet nie było łąki

    • 3 11

  • (1)

   Pod koniec XVIII wieku sejm Polski był zwoływany przez ambasadorów Moskwy, Wiednia i Prus, tam przemawiano do Polaków i mówiono co mają robić. Przeciwnicy czyli opozycja uchwalenia Konstytucji 3 maja i związanych z nią reform np. Rzewuski, Branicki i Szczęsny Potocki to obrońcy tego jak było wcześniej, opozycja przeciwnicy wprowadzanych reform, czyli Konfederacja targowicka spisek magnacki zawiązany w nocy z 18 na 19 maja 1792 w Targowicy (w rzeczywistości 27 kwietnia 1792 w Petersburgu), w porozumieniu z cesarzową Rosji Katarzyną II, pod hasłami obrony zagrożonej wolności przeciwko reformom Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 maja, symbol zdrady narodowej. Oni tez prosili obce państwa o pomoc i opinie w sprawach polskich reform. Polska w ramach tej pomocy obcych mocarstw, została podzielona przez zaborców i znikła z map świata na 123 lata. A wszystko to w ramach udzielonej pomocy przeciwnikom polskich reform. Przeciwko Polsce. Dla przypomnienia czas rozliczeń przyszedł po powstaniu kościuszkowskim i szubienica niektórych z nich ich rozliczyła, pozostali dostali to, na co zasłużyli.

   • 7 6

   • teraz pisuary uchwalaja noca

    • 1 0

  • budować budować i jeszcze raz budowac (1)

   jestem mieszkańcem tego miasta i kaceperek którego kariera zalezy od pieniedzy z państwowych społeczek robi jak zwykle awanture.

   Niech zapłaci za degradacje terenu po gedani. Udawał wielkiego obronce i robił zabytek z pola kartofli a teraz syf na tej działce az wstyd.
   PIS robi tylko polityczne awantury.
   Teren w tej okolicy to bedzie turystyczna perełka Gdańska. Skoro airbnb to takie zło to w takim razie potrzebujemy porządnych hoteli

   • 10 13

   • głupi głupszy i najgłupszy

    tylko tyle dało się z twojego tekstu wyczytać, też mieszkaniec z tego miasta.

    • 2 2

  • Masz Trójmiejski park krajobrazowy.... go też zabetonują? To jakaś fobia, którą się powinno leczyć.

   • 1 2

  • Dokładnie, bo zamienicie je na "darmowe parkingi" dla swoich dizli.

   • 0 1

  • w Gdyni to samo

   włodarze sprzyjąją deweloperom, kosztem terenów zielonych. W tym tempie zabetonują całe miasta

   • 0 0

  • Marian wybuduj i prowadź małą kawiarnię pośród drzew. Życzę sukcesów, szczególnie w zimę :)

   • 0 0

 • Przy takim ociepleniu klimatu za 10 lat tego pasa nadmorskiego może nie być (7)

  Będzie pod wodą, jak chcą utopić miliony niech się bawią

  • 186 92

  • Gdańsk zmieni się w Wenecję

   • 9 1

  • (2)

   I to jest dowód, że to co od wielu lat wmawiają nam, żeby ściągnąć z nas kasę jest totalną bzdurą. Który deweloper inwestował by w coś, co za kilka lat będzie pod wodą?

   • 9 6

   • To jest dowód że oni myślą

    przecież te mieszkania zostają sprzedane i właścieil będzie miał problem

    • 11 2

   • Deweloperzy są chciwi.

    Poza tym jak ktoś, napisał to będzie problem mieszkańców.

    • 11 2

  • (1)

   Greta już wie, że będą wycinać drzewka, dziki nie będą miały gdzie mieszkać, zniszczą przyrodę? Będą jakieś protesty ekologów?

   • 4 4

   • dzikow nie bedzie pisiory pod byle pretekstem je eliminuja, a planuja ostateczne rozwiazanie

    • 1 1

  • Morze wysycha- sprawdź !!!!

   Nonsens będzie wręcz przeciwnie morze wysycha. Proszę sobie sprawdzić zdjęcie mola w Sopocie z 1929 roku jaki był wysoki poziom wody praktycznie całe molo pod wodą i zapewne to nie jest kwestia przypływu czy odpływu. Wtedy to będą piękne tereny inwestycyjne z plażą 1km
   Żal łykacie jak pelikany.

   Zdjęcie
   "Zdjęcie z roku ok. 1929, Graff Zeppelin nad Sopotem" proszę poprzesuwać sobie strzałeczki na środku zdjęcia

   https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Sopot-na-zdjeciach-archiwalnych-i-wspolczesnych-z-drona-n137656.html

   tak samo jak półwysep miało zalać a jeszcze trochę to się przyłączy do PUCKA :P jak będzie zalewać to się piasku dosypie
   Na marginesie dodam, że ONI specjalnie takie brednie rozpowszechniają żeby pelikany łykały bez podstawowych własności poznawczych a potem nabywają tereny inwestycje.

   • 1 2

 • (6)

  Deweloperka na Wybrzeżu ma się bardzo dobrze.

  • 296 40

  • (1)

   jak to znowu w artykule - teren należący do PB Górski.... może trojmiasto.pl dowie się, kiedy, gdzie i kto brał udział w przetargach na grunty w Gdańsku? czy jest jeszcze w mieście grunt który jest 'bezpański'?

   • 20 4

   • a byl kiedykolwiek jakis bezpanski?

    • 2 0

  • Kolejny bezdomny?

   • 1 1

  • zastanawiająca jest determinacja BRG (1)

   żeby realizować wolę developerów, a nie mieszkańców

   • 2 2

   • Nie byłbym pewny czy nie realizują

    podejścia większości do rozwoju miasta. Zawsze znajdzie się jakaś grupka malkontentów i hamulcowych. Marazm to nie sposób na życie. Kij ma dwa końce - protestując również naruszacie " zasady współżycia społecznego".

    • 1 1

  • nie lubie gdańsk

   więc betonujcie sobie całość, za 10 lat i tak to będzie miasto trup/bankrut

   • 0 2

 • (7)

  W grę wchodzą najbardziej atrakcyjne grunty w Trójmieście więc jest oczywiste, że za kulisami będzie się działo :)

  • 294 24

  • tyle teraz mówi się o kopertach... (1)

   • 22 4

   • lapki pisiorow az sie trzesa i slina kapie

    • 2 3

  • a radni pis (2)

   chcą zrobić z atrakcyjnych gruntów naszego miasta pole kartofli

   już tego dokonali z gedanią.

   Oni zawsze są przeciw chyba, że budujemy na srebrnej

   • 10 16

   • Było miasto stać na bursztynowego kartofla (coś tam Arena), (1)

    a dziwnym trafem nie było stać na rewitalizację terenu, który był ostoją Polaków w nazistowskim Gdańsku. No jakie to dziwne...
    Cmentarz na Zaspie pewnie też w długim terminie był do "zagospodarowania"...

    • 9 6

    • oh ta martyrologia robienie świętości ze wszystkiego

     to tylko stary stadion, jak widać nikomu niepotrzebny. bo stoi i niszczeje. Przedsiębiorca ma pomysł by coś z tym zrobić, ale pisowscy pieniacze mają pomysł jak zrobić na tym karierę.

     To samo z teren w brzeźnie. Miasto zainwestowało kupę kasy w park i molo, po to żeby była z tego wizytówka miasta, ale pieniacze chcą robić karierę na rachunek mieszkańców

     • 11 6

  • Prawda jest taka (1)

   PiS zrobi wszystko co łykają mieszkańcy. Chcemy więcej parku i terenów zielonych A jak przejmą władze w Gdańsku to i tak te tereny sprzedadzą pod deweloperkę

   • 6 5

   • i o to panie kochany chodzi, o to chodzi, pisy nienasycone

    • 3 3

 • zabudowa będzie taka jaką zażyczy sobie deweloper (6)

  Żadne protesty nic nie dadzą.
  Tu jest Gdańsk!