Mieszkańcy Nowego Portu obawiają się budowy ul. Nowej Wyzwolenia

W miejscu kamienicy po prawej, planowanej do wyburzenia, będzie zaczynała się ul. Nowa Wyzwolenia, która będzie stanowiła nowe połączenie z ul. Marynarki Polskiej.
W miejscu kamienicy po prawej, planowanej do wyburzenia, będzie zaczynała się ul. Nowa Wyzwolenia, która będzie stanowiła nowe połączenie z ul. Marynarki Polskiej. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Projekt planu zagospodarowania dla Nowego Portu wzbudził ogromne zainteresowanie mieszkańców dzielnicy, którzy obawiają się przebiegu tzw. ul. Nowej Wyzwolenia. Postulują, by urzędnicy usunęli jej dotychczasową rezerwę i wykorzystali pod drogę nieeksploatowane tory kolejowe pociągów SKM. To jednak stoi w sprzeczności z polityką przestrzenną miasta i inwestycjami kolejarzy.Czy należy zlikwidować tory SKM do Nowego Portu i zastąpić je drogą?

Zobacz wyniki (961)
Podczas dyskusji publicznej zorganizowanej w Biurze Rozwoju Gdańska pojawiło się ok. 80 mieszkańców zainteresowanym projektem planu - przede wszystkim przebiegiem ul. Nowej Wyzwolenia.

To droga, która ma łączyć rejon ul. Oliwskiej i obecnej ul. Wyzwolenia zobacz na mapie Gdańskaul. Marynarki Polskiej zobacz na mapie Gdańska wzdłuż dawnego Jeziora Zaspa (składowiska popiołów) zobacz na mapie Gdańska i przez teren blaszanych garaży zobacz na mapie Gdańska oraz ogrodów działkowych zobacz na mapie Gdańska.

Projekt planu zagospodarowania dotyczył jednak początkowego fragmentu ul. Nowej Wyzwolenia. Mieszkańcy sprzeciwiają się prowadzeniu jej w pobliżu czteropiętrowych bloków Spółdzielni Mieszkaniowej Kolejarz zobacz na mapie Gdańska.

Jezioro w popiołach. Historia zlikwidowanego jeziora ZaspaNa pomarańczowo zaznaczono propozycję części mieszkańców Nowego Portu.
Na pomarańczowo zaznaczono propozycję części mieszkańców Nowego Portu. graf. Trojmiasto.pl

Ulica Nowa Wyzwolenia jako miejska ulica?Biuro Rozwoju Gdańska, choć nie zajmuje się projektowaniem układów drogowych, a jedynie wskazuje dla nich rezerwy terenowe, na spotkaniu przedstawiło autorską koncepcję ul. Nowej Wyzwolenia jako drogi:
 • z jedną jezdnią i dwoma pasami ruchu o szerokości 3 m (taką szerokość mają pasy ruchu np. na ul. Kołobrzeskiej),
 • z obustronnymi chodnikami i szpalerami drzew,
 • miejscami do parkowania w zatokach przy jezdni,
 • infrastrukturą rowerową w formie wydzielonej drogi rowerowej lub pasami w jezdni.


Mieszkańcy: Nowa Wyzwolenia powiela błędy istniejącej ulicyZdaniem mieszkańców taki projekt w żaden sposób nie rozwiązuje jednak ich problemów, czyli nadmiernego ruchu pojazdów ciężarowych w Nowym Porcie, ponieważ nowa droga:
 1. nadal będzie poprowadzona w bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, co powoduje nadmierny hałas, drgania budynków i ich osiadanie,
 2. nie będzie żadną alternatywą dla kierowców TIR-ów ze względu na niewystarczającą szerokość jezdni,
 3. w przyszłości, gdy wokół powstaną nowe osiedla, będzie utrapieniem dla ich mieszkańców.

- Zaplanowany przekrój z 3-metrowymi pasami ruchu może być poszerzony do szerokości 3,5 m. Z naszych analiz wynika, że jedna jezdnia i dwa pasy ruchu są wystarczające dla ul. Nowej Wyzwolenia. W planie proponujemy dla niej klasę techniczną zbiorczą [identyczną ma np. ul. Nowa Wałowa - dop. red.], czyli wyższą niż ul. Wyzwolenia [ulica klasy lokalnej - dop. red.] - przekonuje Karolina Rospęk-Aszyk, kierownik Zespołu Transportu w Biurze Rozwoju Gdańska.
Istniejące zakończenie ul. Pokoleń Lechii Gdańsk przy nieczynnym przystanku SKM Gdańsk Zaspa Towarowa. Docelowo jej kontynuacją będzie ul. Nowa Muzyczna do ul. Marynarki Polskiej.
Istniejące zakończenie ul. Pokoleń Lechii Gdańsk przy nieczynnym przystanku SKM Gdańsk Zaspa Towarowa. Docelowo jej kontynuacją będzie ul. Nowa Muzyczna do ul. Marynarki Polskiej. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Droga dla ciężarówek zamiast torów kolejowychPropozycja mieszkańców, którą przypomniał podczas dyskusji Łukasz Hamadyk, radny dzielnicy Nowy Port, a wcześniej radny miasta, zakłada wykorzystanie nieużytkowanych torów SKM do Nowego Portu jako miejsca do budowy nowej drogi. Miałaby się ona łączyć z gotowym odcinkiem ul. Pokoleń Lechii Gdańsk zobacz na mapie Gdańska w pobliżu tzw. Czerwonego Wiaduktu w Letnicy.

- To rozwiązanie jest proste jak drut. Do Czerwonego Wiaduktu "dociągnięto" już drogę, ale dalsza jej budowa jest solą w oku, bo wybudował się obok deweloper i jemu takie rozwiązanie drogowe jest nie na rękę - uważa Hamadyk.

Którędy pojadą TIR-y do portu? Dyskusja o przebiegu ulic w Letnicy i Nowym Porcie


Zdaniem urzędników proponowane rozwiązanie jest jednak niemożliwe do ujęcia w dokumentach planistycznych i inwestycyjnych ze względu m.in. na:
 1. zabezpieczenie terenu pod ewentualną reaktywację w przyszłości Szybkiej Kolei Miejskiej (niedawno udało się uchronić większość przystanków przed rozbiórką),
 2. problem z poprowadzeniem drogi pod wiaduktem w ciągu ul. Krasickiego zobacz na mapie Gdańska, gdzie PKP planuje korektę przebiegu torów,
 3. realizowany przez PKP projekt modernizacji torów do portu - wprowadzanie zmian na obecnym etapie, gdy przygotowano pełną dokumentację projektową, wybrano już wykonawcę robót budowlanych i zabezpieczono środki finansowe, nie ma szans na uzyskanie zgody kolejarzy,
 4. projektowanie drogi, która obsługuje tylko jednostronnie przyległe nieruchomości, co jest rozwiązaniem nieekonomicznym.


Wiadukt w ciągu ul. Krasickiego. Po prawej za podporami znajduje się nieużytkowany tor Szybkiej Kolei Miejskiej do Nowego Portu.
Wiadukt w ciągu ul. Krasickiego. Po prawej za podporami znajduje się nieużytkowany tor Szybkiej Kolei Miejskiej do Nowego Portu. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Nowa Wyzwolenia od dawna w dokumentach planistycznychPonadto BRG zwraca uwagę, że obecny przebieg drogi został ustalony już w trzech edycjach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niedopuszczalne jest uchwalanie planów niezgodnych ze studium.
 1. W studium z 2001 r. ul. Nowa Wyzwolenia przechodziła bardzo szerokim łukiem z rejonu ul. Oliwskiej w stronę ul. Marynarki Polskiej,
 2. W studium z 2007 r. łuk został ograniczony niemal do minimum dla drogi do ruchu pojazdów ciężarowych,
 3. W studium z 2018 r. łuk został zastąpiony skrzyżowaniem z łącznikiem do ul. Letnickiej.

To oznacza, że na przestrzeni lat udało się nieco odsunąć drogę w południowej części od bloków SM Kolejarz, a przebieg z mniejszym łukiem i kolizyjność potoków ruchu powinny wpłynąć na niższą prędkość pojazdów.

[2018 r.] Radni uchwalili studium dla Gdańska


W którą stronę przesunąć Nową Wyzwolenia?Podczas dyskusji mieszkańcy przekonywali jednak, że można ul. Nową Wyzwolenia "odgiąć" także w stronę torów kolejowych, a tym samym zwiększyć odległość od ich bloków mieszkalnych.

- Wówczas wkraczamy w teren prywatny zabudowany, a wykup takiego terenu jest znacznie droższy od terenu prywatnego bez zabudowy [znaczna część terenu pod nową drogę przebiega przez prywatną działkę - dop. red.]. Przesuwając drogę w stronę torów nie będziemy mogli stworzyć skrzyżowania z ul. Oliwską o parametrach, jakich wymaga droga zbiorcza dla ruchu ciężkiego. Zaproponowany korytarz jest naszym zdaniem optymalny - argumentuje kierownik Zespołu Transportu w Biurze Rozwoju Gdańska.
mat. BRG

Właściciel terenów inicjatorem zmiany planu zagospodarowaniaWspomniany właściciel gruntów (BRG nie ujawnia nazwiska ze względu na ochronę danych osobowych) jest wnioskodawcą zmiany obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Po raz pierwszy taką prośbę wystosował w 2007 r., a następnie ponawiał swoje wnioski co kilka lat.

Zależało mu przede wszystkim na przesunięciu łącznika z ul. Letnicką w stronę dawnego Jeziora Zaspa oraz zmianie przeznaczenia terenów z produkcyjno-usługowo-składowych i usługowych na mieszkaniowo-usługowe. Oba te postulaty zostały zaakceptowane.

Nowa zabudowa bez wieżowców i dominant przestrzennychNowa zabudowa mieszkaniowa będzie przewyższać istniejące czteropiętrowe bloki o kilka metrów. W projekcie planu nie przewidziano jednak dominant ani wieżowców.

Ponadto w planie zakazuje się tworzenia dróg serwisowych oraz parkingów naziemnych od strony głównych ulic, co ma nadać zabudowie bardziej miejski charakter (parkingi są dopuszczone w halach garażowych lub między budynkami).

W planie chroniona jest natomiast kamienica przy ul. Letnickiej 35 zobacz na mapie Gdańska, wzdłuż której nie będzie się już odbywał ruch międzydzielnicowy, ponieważ ul. Letnicka zostanie na jej wysokości "zaślepiona" (ruch aut do Nowego Portu będzie przebiegał wspomnianym łącznikiem przy dawnym Jeziorze Zaspa).

Budowa ul. Nowej Wyzwolenia będzie natomiast wymagała wyburzenia kamienicy przy ul. Wyzwolenia 1 zobacz na mapie Gdańska oraz może przyczynić się do likwidacji lub zmniejszenia zieleńca przy ul. Wyzwolenia-Oliwskiej zobacz na mapie Gdańska (budynek i skwer są jednak poza granicami projektu tego planu).

Zieleń pośród zabudowy. Czym są parki kieszonkoweSkładanie uwag do projektu planu do 13 czerwcaMieszkańcy mają czas do 13 czerwca na złożenie uwag do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko. Z dokumentami zapoznać się można na stronie Biura Rozwoju Gdańska. Prezydent miasta będzie miała 21 dni na rozpatrzenie uwag i ustosunkowanie się do nich.

- Jeżeli uwagi zostaną uwzględnione, projekt zostanie cofnięty do ponownych uzgodnień i zostanie jeszcze raz wyłożony do publicznego wglądu wraz z dyskusją publiczną. Nieuwzględnienie uwag oznacza natomiast, że projekt trafi do Rady Miasta Gdańska, gdzie będzie poddany głosowaniu - informuje Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.
Przed wyłożeniem planu do publicznego wglądu z możliwości zgłaszania wniosków nie skorzystała lokalna rada dzielnicy (kadencji 2015-2019).

Jak planowane są polskie miasta?Na dyskusji publicznej pojawiło się ok. 80 osób. Część z nich musiała stać przed wejściem do sali.
Na dyskusji publicznej pojawiło się ok. 80 osób. Część z nich musiała stać przed wejściem do sali. fot. kk/Trojmiasto.pl

Jeżeli nie nowy plan, to co? Nowa Wyzwolenia nadal zostajeNieprzyjęcie przez radnych gotowego projektu planu oznacza, że w tej części Gdańska będą obowiązywały plany z 2002 i 2003 r., w których zawarta jest wizja ul. Nowej Wyzwolenia na bazie studium z 2001 r.

Dodajmy, że plany zagospodarowania nie narzucają w żaden sposób terminów budowy dróg czy budynków. Ulica Nowa Wyzwolenia nie jest ujęta w planach budżetowych miasta na najbliższe pięć lat, a status tej drogi jako rezerwy może utrzymywać się przez dekady.

Jej budowa może być jednak także finansowana przez prywatnego inwestora wraz z budową nowych osiedli w bezpośrednim sąsiedztwie.

Prywatni inwestorzy przez pięć lat wydali na drogi 400 mln złOpinie (176) 3 zablokowane

Wszystkie opinie

 • A dlaczego nowa zabudowa bez wieżowców? (9)

  • 36 47

  • (4)

   Spoko, jak deweloper zechce to mu zmienią plan i zezwolą

   • 21 1

   • Nawet mu dadzą miliard trzysta milionów kredytu i sam prezes banku ofertę w zębach przyniesie

    • 15 5

   • (2)

    jeżeli droga w takim wariancie i zostanie przeforsowana przez BRG to faktycznie tracę wiarę,, że coś w tym Gdańsku mieszkańcy mają do powiedzenia. Monopol deweloperów, układy, układziki, znajomości. Zobaczymy co jeszcze zrobi nasza p.Prezydent jak wpłyną formalne odwołania. Czas pokaże po czyjej stoi stronie?

    • 14 3

    • (1)

     To jest bardzo dobry wariant. Trzeba się cieszyć, że robią infrastrukturę, a nie najpierw tysiące mieszkań, a później narzekanie że dróg za mało

     • 1 13

     • to jest plan!!!! oni nic na razie nie robią. Tej drogi nie ma w planach realizacji pewnie w najbliższych 5-10 latach. Z drugiej strony jak zmienią Plan miejscowy i przekształcą teren na mieszkaniówkę to deweloperzy będą mogli zacząć budować... bez drogi. Ułożą sobie płyty dojazdowe I wtedy dochodzi problem mieszkańców nowych budynków i ich dojazdów do nieruchomości.

      • 10 3

  • Miejscowy ciemnogród boi się, że im od tej drogi ... to i kury przestaną się nosić i krowy mleko przestaną dawać

   automobiliści to dla nich czarci pomiot i apage satanas

   • 9 23

  • agora z michnikiem mogliby wybidować tam nową siedzibę (1)

   • 9 8

   • My chcem gazety wolskiej

    • 1 6

  • zbudowali hałaśliwy stadion, teraz budują obok osiedla mieszkaniowe - gratulacje za profesjonalizm

   • 5 3

 • Nic się nie obawiać tylko budować Moi drodzy i kochani (7)

  Im więcej dróg szansą na mniejsze korki

  • 35 82

  • (1)

   Nie, bo im więcej drog tym więcej świateł, które nie współgrają z innymi światłami

   • 11 11

   • Budowac bez swiatel.

    • 1 3

  • bzdurna logika (2)

   im więcej dróg, tym więcej aut i korków. To się nigdy nie nasyci.

   • 23 9

   • Akurat w tym miejscu to tak nie działa. Niezbędne jest pewne minimum

    • 10 7

   • dzisiaj byłaby szansa, że się nasyci, bo ilość aut nie będzie większa, niż ilość kierowców, a ta jest ograniczona.
    Wkrótce jednak na drogach pojawią się samochody autonomiczne.

    • 0 3

  • Nie ćpaj więcej

   nie wiesz nic o sytuacji o głupoty piszesz

   • 9 2

  • Da unie czekam na Orunii

   • 1 3

 • (10)

  Zostawić tory SKM. Za pare lat mieszkańcy będą dziękować że ich nie usunięto. Przy tej skali nowego budownictwa to transport szynowy będzie zbawieniem w przyszłości

  • 188 20

  • Jest tramwaj (9)

   • 13 19

   • Tramwaj dzieli drogę z autami (4)

    nie jest absolutnie żadnym rozwiązaniem problemów komunikacyjnych. Nie radzi sobie ze wzniesieniami, jest ciężki, kosztuje krocie.

    • 14 11

    • w brazylii taki tramwaj popyla 200km/h

     u nas z lotniska do centrum Gdańska taki by się przydał ... oj przydał

     • 11 3

    • Tramwaj (2)

     Po pierwsze: tramwaj lepiej radzi sobie ze wzniesieniami niż pociąg.
     Po drugie: tramwaj mógłby jechać po torach kolejowych (w Karlsruhe tak jeżdżą).

     • 8 8

     • W takim razie tym bardziej nie rezygnować z torów skm

      • 9 3

     • To wszystko zależy od rozstawu osi. Z resztą jaki jest sens wprowadzenia na te tory tramwaje skoro na tą chwilę komunikacji tam dostatek, a 2. To nie jest bezpiecznie wpuszczać tramwaje gdzie jeżdżą wciąż pociągi towarowe.

      • 2 4

   • w weekendy może z raz na godzinę

    ale oczywiście miasto zachęca rodziny z dziećmi do odwiedzin oceanrium, fun areny tip.

    • 10 0

   • (2)

    tramwaj to nie SKM - to są dwa oddzielne środki transportu. Wzdłuż ulicy Zwycięstwa i Grunwaldzkiej mamy linie tramwajową i SKM. Jakoś to nikomu nie przeszkadza.

    • 9 2

    • Zobacz ile tam mieszka ludzi a ile mieszka i może mieszkać w nowym porcie

     • 1 5

    • skm

     SKM na trasie o której piszesz łączy ze sobą trzy aglomeracje ,czyli wozi dziesiątki tysięcy pasażerów dziennie, a tu mówimy o osobnej linii kolejowej dla jednej dzielnicy, to kompletnie nieuzasadnione ekonomicznie rozwiązanie. Obserwowałem działanie tej linii w ostatnich latach jej działalności i w szczycie jechało nią3 max 5 pasażerów. Nic dziwnego że zlikwidowano to połączenie , bo ile można dopłacać do utrzymywania peronów,torów i pustych przebiegów.

     • 3 0

 • jednym słowem burdel na kółkach (1)

  a każdy chce być najważniejszy!
  A może jeszcze oddział lotniska zaplanować w tym miejscu???

  • 55 8

  • Da radę!

   Będą hydroplany!

   • 4 2

 • Ta kamienica z rogu to wylęgarnia patusów obsmarowana celtyckimi krzyżami, jej nie szkoda. (6)

  Budynek nieremontowany i zaniedbany. Oczywiście go szkoda, ale tragedii nie ma. Natomiast budynek bardziej schowany czyli ta czerwona to małe dzieło architektoniczne, więc zasługuje na uratowanie.

  • 79 19

  • a jak zlikwidują budynek to patologia się skończy? to jak wiara PiSu że wraz z likwidacją gminazjów zlikwiduje się problemy ich uczniów

   • 18 7

  • ta kamienica jest już sprzedana Letnicka 35

   • 7 0

  • lepsze celtyki niż lewackie napisy (3)

   • 5 12

   • (1)

    Jesteś naprawdę takim kretynem, czy tylko udajesz?

    • 4 3

    • Jest typowym wyklętym imbecylem ktorego utrzymujemy z podatkow:)

     Ciekawe czy tacy sie wgle myja. Maja teraz swoj czas to szczekaja, dewastuja i reprodukuja za 500 plus

     • 6 2

   • faktycznie, celtyk to symbol, nie wymaga umiejętności czytania :)

    • 3 1

 • rozbieranie torów, żeby budować drogę (9)

  to jak jeszcze chcemy cofnąć w rozwoju to miasto?

  ludzi trzeba przekonywać do komunikacji zbiorowej i to ją przede wszystkim rozwijać, bo inaczej będziemy mieli miasta, jak w krajach słabo rozwiniętych, czyli zawalone autami, zapchane korkami itd.

  • 110 19

  • (1)

   Tam jest już komunikacja zbiorowa. Niezbędne są też drogi

   • 9 8

   • Pinokio obiecał im tam zaraz PKS przywrócić

    więc w czym problem?

    • 5 3

  • żaden z mieszkańców NP nie neguje konieczności powstania nowej drogi. Spór polega na tym w jaki sposób i gdzie ta droga być poprowadzona.

   • 16 1

  • Teraz drogi na tory..!?

   • 2 2

  • (3)

   nikt nie chce rozbierać torów. Droga się zmieści obok. BRG i Miasto musi wykazać się tylko odrobiną dobrej woli i oprzeć się lobby deweloperskiemu

   • 6 1

   • (2)

    Jak chcesz zmieścić drogę pod wiaduktem Krasickiego bez rozbiórki torów SKM????

    • 0 4

    • (1)

     Drogę można połączyć z ul. Oliwską. Nie ma potrzeby żeby szła dołem pod wiaduktem. To jest tylko kwestia zaprojektowania skrzyżowania, ronda lub czegokolwiek u zbiegu wyzwolenia/oliwska. Oczywiście będzie to wymagało częściowego przebudowania chodników i drogi rowerowej ale to będzie konieczne w każdym niezależnym wariancie. Poza tym do projektu i realizacji to jeszcze miną lata.

     • 3 2

     • Tak, bo tiry skrecaja w miejscu. Polecam warunki techniczne dla dróg klasy zbiorczej + uwzględnienie ruchu tirów.

      • 1 3

  • przecież tak się robi od lat. Zobacz ile linii kolejowych rozebrano bo rowerzyści nie mieli gdzie jeździć. W efekcie kilkanaście miejscowości zostało odciętych od transportu ale za to jest DDR

   • 3 2

 • budwać, budować i jeszcze raz budować! (2)

  Budować wszystko co się da! Taka koniunktura na budownictwo wszelakie była poprzednio za Gierka - jak byśmy tego okresu nie oceniali, wtedy się budowało wiele i służy do dziś!
  Będzie nowa ulica - będą nowe możliwości. Powstaną firmy, mieszkania, lokale i inne elementy infrastruktury przydatne w mieście.
  A że niektórzy będą protestować - cóż poradzimy. Zawsze ktoś protestuje przeciwko czemuś.
  Następny taki boom gospodarczy będzie za bardzo wiele lat

  • 41 44

  • budować zgoda, ale z głową i szukając jednak kompromisów z mieszkańcami już istniejących inwestycji

   • 11 0

  • Bez sensu

   Boom gospodarczy? Chyba boom słoików które pchają się do miasta na siłę,lub warszawiaków którzy kupują mieszkania nad morzem na wynajem i mają gdzieś jak tu się mieszka, ważne aby kredyt się spłacał. Nie chcemy mieszkać jak na tych nowych osiedlach-korki,brak miejsc parkingowych,blok na bloku. Jest miejsce na budowę prawdziwej obwodnicy Nowego Portu z dala od zabudowań i trzeba to zrobić, aby mieszkańcy nie cierpieli przez tą drogę. Mieszkańcy są najważniejsi a nie zyski deweloperów.

   • 3 0

 • ten budynek z roku wyzwolenia i oliwskiej to dramat i patusy, zreszta to widac po grafitti na nim;)

  Budynek nieremontowany i zaniedbany. Oczywiście go szkoda, ale tragedii nie ma. Natomiast budynek bardziej schowany czyli ta czerwona to małe dzieło architektoniczne, więc zasługuje na uratowanie. Wyzwolenia jest rozjeżdżana przez tiry. Budować nowe drogi, będzie bezpieczniej. Do osiedla młode letniewo prowadzi betonowa droga(prowizoryczna), szkoda że o tym nie powiedziano w ofercie;)

  • 37 16

 • SKM do Nowego Portu (9)

  Należy odtworzyć SKM do Nowego Portu, w okolicy i w Letnicy przybędzie mieszkańców dlatego odtworzenie tej linii jest zasadne, Kiedyś dojeżdżałem z N. Portu do centrum kolejką - zajmowało mi to 10 min -tramwaj tego nie zapewni

  • 122 14

  • (4)

   To połączenie było od lat nierentowne, dlatego zostało zlikwidowane, teraz każdy woli jechać własnym autem niż zdezelowaną kolejką za wcale niemałe pieniądze. Jedynie dojazd i powrót z meczów ma sens.

   • 17 10

   • (2)

    A co ma od tego rentowność jak SKM i tak jedzie na dotacjach?

    • 5 10

    • Ale bez sensu jest wozić powietrze, bo to tylko właściwie woziła SKM na trasie do Nowego Portu. (1)

     • 10 4

     • ludzie skończcie z tym powietrzem

      wystarczy puścić krótkie szynobusy jak macie z tym problem; zainteresowanie i tak będzie dojazd do fun areny, mieszkań w Letnicy, plaża w Brzeźnie - wystarczy przesunąć przystanek z WOC bliżej wiaduktu Krasickiego

      • 12 4

   • nie tylko

    do Letnicy i Brzeźna na plażę jak najbardziej sensowe, na dojazd do NP nie ma szans; od dekady wiele się zmieniło w okolicach Letnicy

    • 7 1

  • (1)

   Mieszkańców jest za mało i przez następne min 20 lat dalej będzie za mało. Tramwaj autobusy spokojnie sobie poradzą

   • 13 8

   • gdzie te tramwaje i autobusy

    w weekendy dojazd zwłaszcza w godzinach popołudniowych praktycznie tylko autem

    • 6 1

  • (1)

   Tia, w 10 minut, pod warunkiem że chcesz dojechać na 7:15, 8:35, 9:50. Bo jak jedziesz na 8:00 to 10 minut jazdy i 30 minut czekania.

   • 10 0

   • Ja bym puścił tamtędy drezyny dla turystów...

    • 5 3

 • wciąż truje nas Port Service. (2)

  najwyższa zachorowalność na raka a port service wciąż pracuje na pełnych obrotach, kominy wciąż wypuszczają zagrożenie.

  • 91 7

  • (1)

   Z tą najwyższą zachorowalnoscią na raka to mit powtarzany przez trole

   • 10 26

   • zajrzyj do statystyk i przestan zaklinac rzeczywistosc...

    • 8 4

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.