Radni uchwalili studium dla Gdańska

Studium definiuje rozwój Gdańska co najmniej do 2045 r., kiedy ma to być już półmilionowe miasto.
Studium definiuje rozwój Gdańska co najmniej do 2045 r., kiedy ma to być już półmilionowe miasto. fot. Maciej Czarniak/Trojmiasto.pl

W poniedziałek radni miasta podejmą decyzję odnośnie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska. O dokumencie tym zrobiło się ostatnio głośno za sprawą możliwego powiększenia terenów portowych kosztem plaży na Stogach. Zakres studium jest jednak znacznie szerszy. Przypominamy jego najważniejsze ustalenia.Aktualizacja godz. 13:53: Zarząd Portu w Gdańsku wydał oświadczenie w sprawie uchwalenia studium dla Gdańska (plik PDF)

Aktualizacja godz. 12:53: Radni Miasta Gdańska po długiej dyskusji przegłosowali projekt studium. Za głosowało 21 radnych, przeciw dziewięciu radnych, od głosu wstrzymało się dwoje radnych.

Wcześniej radny Łukasz Hamadyk (PiS) zgłosił wniosek o zdjęcie projektu uchwały z sesji i skierowanie go (ponownie) do komisji Zagospodarowania Przestrzennego. Za głosowało 10 radnych, przeciw 20 radnych, wstrzymało się dwoje radnych.

Czytaj też: Protest przed Radą Miasta w sprawie plaży na Stogach


Czy radni miasta powinni przyjąć projekt studium?

Zobacz wyniki (478)
Prace nad nowym studium (dotychczasowe jest z 2007 r.) oficjalnie zainaugurowano w kwietniu 2015 r. podczas debaty w Europejskim Centrum Solidarności. Ostatecznie, po prawie trzech latach prac, do skierowania na sesję przygotowano dokument liczący ponad 450 stron.

Zgodnie z nazwą i wymogami ustawy, zawiera on w sobie zarys kierunków polityki przestrzennej dla całego miasta na kilka następnych dekad (w Gdańsku przyjęto umownie horyzont czasowy 2045 r.), uwzględniający przy tym uwarunkowania, czyli czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, ograniczające swobodę rozwoju przestrzennego - w tym także liczne dokumenty strategiczne.

Dokument studium, który posiada każda gmina w Polsce, ma ogromny wpływ na powstające szczegółowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Muszą być one bowiem zgodne z zapisami studium, przy czym dotychczas uchwalone plany zachowują bezterminowo ważność.

Projekt gdańskiego studium oraz lista rozpatrzonych uwag dostępne są na stronie Biura Rozwoju Gdańska.

Czytaj więcej: Jak planowane są polskie miasta?

Nowe studium pozwoli na zmianę planu zagospodarowania dla dawnego pasa startowego na Zaspie, aby umożliwić budowę tutaj osiedla mieszkaniowego zgodnie z wizją dewelopera.
Nowe studium pozwoli na zmianę planu zagospodarowania dla dawnego pasa startowego na Zaspie, aby umożliwić budowę tutaj osiedla mieszkaniowego zgodnie z wizją dewelopera. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Czy należy spieszyć się z przyjęciem studium?Głosowanie na poniedziałkowej sesji nad projektem studium wynika wyłącznie z przyjętego przez urzędników harmonogramu prac. Wpływu na niego nie ma w żaden sposób prawo, a jego nieprzyjęcie nie wiąże się z żadnymi roszczeniami finansowymi prywatnych firm czy instytucji państwowych wobec miasta.

Jedynym "skutkiem ubocznym" nieuchwalenia studium będzie brak możliwości przygotowania nowych planów zagospodarowania dla terenów ze zmienioną dominującą funkcją. Dotyczy to między innymi gruntów wzdłuż Drogi Zielonej w Brzeźnie zobacz na mapie Gdańska, gdzie miasto chce dopuścić zabudowę mieszkaniową (obowiązujące studium dopuszcza tutaj tereny przemysłowo-usługowe) oraz budowy osiedla mieszkaniowego na dawnym pasie startowym na Zaspie zobacz na mapie Gdańska (obecne studium narzuca tutaj dominację handlu i usług).

W czwartek radni Platformy Obywatelskiej zadeklarowali poparcie dla przyjęcia uchwały ws. studium, ale jednocześnie zapowiedzieli podjęcie jeszcze jednej uchwały - o jego nowelizacji w zakresie terenów na Stogach.

Tereny portowo-przemysłowo-usługowe w obrębie Wyspy Stogi.
Tereny portowo-przemysłowo-usługowe w obrębie Wyspy Stogi. mat. BRG/fot. K. Koprowski

Tereny przemysłowe w porcie i za obwodnicąZapisy dotyczące terenów przemysłowo-usługowo-składowych i portowych, które doprowadziły do konfliktu na Stogach, zakładają rozwój takiej funkcji nie tylko w obrębie Portu Północnego, ale również wzdłuż Martwej Wisły (na odcinku od ujścia zobacz na mapie Gdańska aż po Wisłę Śmiałą zobacz na mapie Gdańska), w okolicach rafinerii zobacz na mapie Gdańska, w Kokoszkach Przemysłowych zobacz na mapie Gdańska, wokół portu lotniczego zobacz na mapie Gdańska, w Barniewicach zobacz na mapie Gdańska, wzdłuż Traktu św. Wojciecha zobacz na mapie Gdańska na Lipcach i w Św. Wojciechu oraz na terenach przewidzianych dotychczas pod przewymiarowany węzeł Most Czerwony zobacz na mapie Gdańska, który został zredukowany do przystanku SKM.

Czytaj też: Artykuł z 2010 r.: Czerwony Most, czyli centrum Gdańska za 20 lat

Łącznie w rejonie portu zakłada się rezerwację pod takie przeznaczenie ok. 500 hektarów terenu, z czego ok. 186 hektarów to obszary nowe, dotychczas przeznaczone pod inne funkcje.

W tych wyliczeniach zawiera się także sporny ok. 10 hektarowy fragment plaży na Stogach. W efekcie przyjęcia studium odległość między głównym wejściem na plażę a terenami przemysłowymi portu wyniosłaby ok. 240 metrów. Obecnie jest to ok. 700 metrów, powiększony o ok. 100-metrowy fragment bezpośrednio przy terminalu kontenerowym.

- Port morski miał "apetyt" na znacznie większy obszar o powierzchni 400 hektarów - mówiła podczas ostatniego posiedzenia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.
Do czasu nowelizacji studium teren na Stogach będzie chroniony zapisami planu zagospodarowania, który nie przewiduje tutaj funkcji portowo-przemysłowej - o ile oczywiście w międzyczasie nie dojdzie do wprowadzenia kolejnej specustawy dla portów wzorem Deweloper Plus.

Tereny rezerwowane pod rozwój portu w rejonie plaży na Stogach.
Tereny rezerwowane pod rozwój portu w rejonie plaży na Stogach. mat. BRG/fot. K. Koprowski

Nowe mieszkania przede wszystkim na PołudniuAutorzy studium zakładają, że 2045 r. liczba mieszkańców Gdańska może przekroczyć pół miliona (obecnie jest to ok. 464 tys.). Pod zabudowę mieszkaniową wyznaczono jednak obszary zdolne "pomieścić" jeszcze więcej mieszkańców, bo aż ok. 554 tys.

Nowa zabudowa będzie się powstawała przede wszystkim na obszarze Południa oraz w ramach polityki "rozwoju miasta do wewnątrz", czyli na terenach z dobrze wykształconą infrastrukturą techniczną i usługową.

Mimo składanych wniosków do projektu studium, nie zdecydowano się przeznaczyć pod "mieszkaniówkę" terenów Żuław. Tu nadal będzie dominowała funkcja rolnicza.

Nowe osiedla mieszkaniowe będą powstawały przede wszystkim na Południu.
Nowe osiedla mieszkaniowe będą powstawały przede wszystkim na Południu. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Handel i usługi wzdłuż Szybkiej Kolei MiejskiejW studium przewiduje się kontynuację dotychczasowej polityki przestrzennej w zakresie handlu i usług, a więc intensyfikację wykorzystania terenów wzdłuż torów kolejowych Szybkiej Kolei Miejskiej, w tym realizację kolejnych dużych kompleksów biurowych i handlowych.

Biurowce będą mogły również powstawać wzdłuż portu lotniczego zgodnie z koncepcją Airport City (Aeropolis).

"Wspomagającą" funkcję będą pełniły lokalne, dzielnicowe ośrodki koncentracji handlu i usług. Przewidziano je w dobrze skomunikowanych miejscach, na przecięciu głównych dróg i tras transportu zbiorowego.

Ponadto duże obiekty handlowe będą mogły dalej rozwijać się wokół obwodnicy - w tym również między węzłami Karczemki zobacz na mapie GdańskaLotnisko (Matarnia) zobacz na mapie Gdańska, gdzie jeszcze kilka lat temu rozważano urządzenie nowego cmentarza.

- Tereny te zostały przeznaczone pod funkcję handlowo-usługową, ponieważ rozbudowa istniejących cmentarzy wystarczy do zaspokojenia potrzeb miasta w zakresie pochówków - wyjaśnia Damszel-Turek.
Czytaj więcej: Konieczna rozbudowa pięciu cmentarzy oraz Ile handlu i usług potrzebuje Gdańsk?

Układ drogowy w nowym studium Gdańska.
Układ drogowy w nowym studium Gdańska. mat. BRG/fot. K. Koprowski

Obniżenie klas dróg, nowe podejście do ich projektowaniaGdy zestawimy ze sobą projekt studium z dokumentem sprzed 11 lat, nie znajdziemy dużych różnic w układzie drogowym. Zmiany dotyczą przede wszystkim formy realizacji dróg, które na obszarach gęstej zabudowy mają być przyjaźniejsze dla pieszych.

Mimo wniosków o wykreślenie z planów rezerwy kontrowersyjnej Drogi Czerwonej, nadal została podtrzymana jej rezerwa.

- Utrzymujemy rezerwę terenową, ale nie przesądzamy jej kształtu - może być wykorzystana pod dodatkowy tor SKM/PKM, tramwaj, rowerostradę lub fragment układu drogowego - mówi dyrektor BRG.
Czytaj też: Pomysł czytelnika: Droga Czerwona trasą dla rowerów

Planowany układ sieci tramwajowej w nowym studium Gdańska.
Planowany układ sieci tramwajowej w nowym studium Gdańska. graf. Trojmiasto.pl
W układzie transportu zbiorowego zrezygnowano z budowy tramwaju po zachodniej stronie obwodnicy ze względu na powstałą Pomorską Kolej Metropolitalną oraz planowaną reaktywację linii do Starej Piły. Wydłużona powinna być też linia SKM co najmniej do Pruszcza Gdańskiego.

Wśród nowości w projekcie studium należy także wymienić: potrzebę realizacji poprzecznych połączeń tramwajowych między Wrzeszczem a Zaspą i Przymorzem oraz nową lokalizację połączenia tramwaju z Młodego Miasta z ul. Jana z Kolna w rejonie placu Solidarności, a nie "w cieniu" estakad ul. Nowej Wałowej (Popiełuszki) zobacz na mapie Gdańska. Tramwajem mamy również podróżować wzdłuż Drogi Zielonej zobacz na mapie Gdańska oraz w ramach ul. Nowej Politechnicznej (zarówno przez osiedle Morena, jak i pod estakadą ul. Rakoczego zobacz na mapie Gdańska).

Czytaj więcej: Nowy układ sieci tramwajowej i miejskie ulice

Materiał archiwalny ze stycznia 2017 r.Różne oblicza pasa nadmorskiegoPas nadmorski w Gdańsku będzie pełnił przede wszystkim funkcję rekreacyjną oraz portowo-przemysłową (w rejonie Wyspy Stogi).

Między Sopotem a Nowym Portem nadal dominować ma rekreacja z ochroną walorów przyrodniczych i wzbogaceniem tego obszaru o obiekty gastronomiczne i usługowe.

Wyspa Sobieszewska ma być z kolei miejscem do długopobytowego wypoczynku turystów, z której będą mogli wygodnie dotrzeć do centrum Gdańska. Nie przewiduje się też przeznaczenia pod zabudowę jej południowej części, gdzie nadal będzie dominowało rolnictwo.

Czytaj też: Hotele przy molo w Brzeźnie? Pozwoli na to nowy plan

Ponad 900 uwag do powstającego studiumJak wynika z wyliczeń Biura Rozwoju Gdańska, w toku prac nad studium odbyło się 99 różnego rodzaju wydarzeń, spotkań i dyskusji, w których udział wzięło 3 tys. osób. Na różnym etapie prac złożono 937 wniosków, z czego ok. 600 zostało rozpatrzonych pozytywnie.

Opinie (133) 8 zablokowanych

 • (9)

  Widać jak złodzieje z po się spieszą, kanalie

  • 95 61

  • jeszcze zdążą uchwalić wprowadzenie Europejskiej Karty Równości w czerwcu (1)

   a ile pieniędzy na te projekty pójdzie i czego będą się uczyć dzieci SPRAWDŹCIE sami.
   Gdańsku śpisz i czekasz na kolejną patologię która zmieni BARDZO dużo w życiu miasta.
   Czytajcie i zacznijcie działać.

   • 17 8

   • Aż tak diecezja się boi, że po edukacji seksualnej dzieci będą w stanie zauważyć, że ksiądz to pedofil, że spamujecie tym pod każdym artykułem?

    • 1 0

  • zaklamany pis (2)

   Miasto musi sie rozwijac. Musi byc port aby byly miejsca pracy i nowe mieszkania dla ludzi.

   Wszystko jest jasno pokazane zadnych przekretow, ale trolle pracuja.
   Szkoda ze argumenty zaklamane

   • 20 23

   • (1)

    Nowe mieszkania? Gdzie te remonty po drakonskich podwyzkach czynszy?!!!

    • 8 10

    • drakońskie ?

     a fajnie było płacic 1 zł za m kw. gdy inni płacili duzo wieksze stawki.To nie była podwyżka lecz wyrównanie stawek dla wszystkich.....

     • 13 1

  • A ty pis-trolu

   co masz do zaproponowania miastu oprócz kosciołów i pomników ? Nie wiesz ? nie było przekazu dnia ?

   • 16 9

  • Spokojnie, PiS uchwali ustawę, że wojewoda może i tak wszystko po swojemu.

   • 6 3

  • Pisowska mendo dla was też wystarczy

   • 4 1

  • Zmiana np funkcji zabudowy przy Zielonej

   Drodze w Brzeznie z usługowo przemysłowej na mieszkaniówkę to chyba raczej na plus.
   Przemysł i usługi towarzyszące niech idą za obwodnice. I tak wszystko tam się teraz wynosi i na Koooszki bo stare biura w barakach i magazynach ruderach to już przeszłość.

   • 1 0

 • Pod rządami Adamowicza dramatycznie (19)

  kurczy się przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców miasta.... Zieleń przegrywa z wszechobecnym betonem...

  • 143 47

  • wybierzmy więc Jaworskiego .... ale on za mniej niż 2 miliony rocznie nie kiwnie nawet palcem! (8)

   W spółkach państwowych dobrze płacą i poza pierdzeniem w stołek więcej roboty nie ma!

   • 18 16

   • (4)

    Prawda jest ze pis nie ma kandydata z jajami! Gdyby taki byl glosowalbym za nim a nie jak dotychczas za budyniem ktory zmienil sie w postac mocno kontrowersyjną i ostatnio jakos taka niegrzeczną

    • 8 5

    • Słusznie - chłopaki z pisu lepsze - zaraz sobie nagrody wypłacą tak jak Sołtysowa swoim ministrom po 70 tys.!

     • 15 11

    • (1)

     Masz szansę, nowym kandydatem twoich idoli będzie parkingowy młody Płażyński.

     • 10 8

     • Tu mu piątkę przybije bo pokazal ze Grzelak wykonal swoja prace na lapu capu.

      • 5 5

    • no tak trza miec betonowe jaja

     Jak ma obecny betonowy

     • 3 1

   • Dość ograniczony w widzeniu światai i jak widać dobrze wyresowany jest (1)

    każdy, kto widzi jedynie trio Adamowicz-PO-PiS. Znaczenie ich wszystkich już powoli mija.

    • 0 3

    • Może i przemija!

     Ale jeśli weźmiemy pod uwagę pozostałą drobnicę wegetującą na gdańskiej scenie społ.-polit., to co najwyżej zobaczymy tzw. blotki trefl.

     • 1 0

   • pozwol, ze najpierw rozliczymy adamowicza z 20 letnich rzadow.

    • 4 5

  • Strzyża chce parku i nie chce lakierni w zajezdni (4)

   To samo usiłuje grupa rządząca Gdańskiem przeprowadzić na Strzyży. Osiedle w miejsce dawnego ogrodnictwa. A wiśnią na torcie jest lakiernia tramwajowa (już wybudowana - bez żadnych konsultacji społecznych!!!), która będzie naprzeciwko nowego osiedla z mieszkaniami po 12k za metr.

   • 8 6

   • Strzyża ma już ogromny park.

    Trójmiejski Park Krajobrazowy.

    • 6 3

   • Widac, zes golodupiec bo podkreslasz cene 12 tys/m2, ktora nie daje Ci spac. (1)

    • 3 5

    • Widać, żeś kiep, boś niewiele zrozumiał z jego przekazu.

     • 5 1

   • Ogródki w centrum miasta to w ogóle patologia...

    • 1 0

  • To jest odwieczny problem dużych miast z długą tradycją (4)

   Sposoby na rozrost miasta masz tak naprawdę dwa :
   - przebudowa centrum niszcząc niską zabudowę i zamieniając ją na wyższą. Problem w tym, że Gdańsk to stare miasto i nikt nie pozwoli na niszczenie zabytków dając miejsce na nowe budowle.
   - rozrost miasta kosztem terenów dotychczas zielonych. Tu zawsze także będzie wrzask, że niszczy się tereny rekreacyjne.

   Miasto aby się rozwijać musi się rozbudować. Skoro nie można przebudować terenów zabytkowych to jest mi przykro ale stracimy tereny rekreacyjne, które w części zostaną zamienione w tak zwane nowe tereny rekreacyjne, ale .....

   • 6 11

   • Tylko idiota może uważać, że Budowa koszmarnych, ogrodzonych osiedli mieszkaniowych to rozwój miasta. (1)

    To jest tylko rozbudowa mądralo.

    • 9 4

    • Ja mam mieszkanie, to już wystarczy tego budowania, co?

     • 1 0

   • musi to na rusi (1)

    buduje sie calkiem nowe osrodki miejskie jak w Australii.

    • 1 1

    • Jak masz miasta co 1000km, to możesz tak robić...

     W Gdańsku nie ma miejsca? Zbudujmy Canberrę koło Krakowa...

     • 1 0

 • trójmiasto to mała Sycylia, prezydenci robią co chcą. (5)

  Tu nikt nie słucha głosu mieszkańców, czas wymienić po 20 latach tę ekipę.

  • 97 36

  • jescze więcej osiedli ma powstać na południu a drogi jak 50 lat temu. dramat!!!

   • 11 5

  • tak Sycylia (2)

   ale NKWD, prokurator stanu wojennego Piotrowicz, PIS i ONR zrobią tu porządek

   • 3 13

   • a adamowiczem co niszczy miasto 20 lat pewnie tak. (1)

    • 1 2

    • masz kisiel w głowie

     masz kisiel w głowie

     • 2 1

  • Myślisz, że uda się w końcu pozbyć Prezesa, Świra i Zera?

   W ogóle, zastanawiam się, kto Ci płaci, żebyś pisał o przekrętach PiSu pod każdym artykułem o władzach 3m...

   • 1 0

 • Szybko szybko (1)

  Trzeba to jeszcze dzis klepnac bo koparki DEWELOPEROW JUZ JADA.

  • 99 19

  • Nie muszą się śpieszyć. Dzięki ustawie PiS - mogą mieć plan miejscowy w d...e.

   • 4 3

 • Zadecydują Radni czy może jednak deweloperzy!? Wiemy jak jest w Gdańsku! (5)

  • 95 18

  • Tu jest tak, ze planu jeszcze nie ma a deweloper już wie ze to on wygra przetarg i wie co tam bedzie stalo. To jak to jest z tymi.planami w Gdansku? Ktos tu kogos oszukuje?!

   • 9 6

  • Zadecyduje układ gdański. (3)

   • 8 4

   • Układ gdański to pikuś w porównaniu do tego co szykuje dla deweloperów nowa ustawa (2)

    PIS chce ustanowić nowe prawo, które daje interesom deweloperów pierwszeństwo względem innych. Wtedy dopiero zobaczycie jak jest kolorowo. Będą mogli zabudować wszystko i wszędzie, nawet niezgodnie z planem zagospodarowania.

    • 5 4

    • i z tego powodu mamy dac im kolejne 20 lat na zniszczenia architektonicznie miasta? (1)

     nie zartuj.

     • 1 0

     • No, tak, głosuj na PiS

      Czyściciele kamienic tylko czekają, tak, jak za Kaczyńskiego...

      • 0 0

 • Na jesień trzeba pożegnać te trzy polityczne sieroty. (3)

  Do adamowicza Karnowskiego i Szczurka nie przyznaje się żadna partia polityczna.

  • 71 26

  • przyznają się za to deweloperzy i inni "biznesmeni" od szemranych interesików.

   • 10 3

  • wyprowadzasz sie

   z Trójmiasta....jednego pis dzielca mniej....dzieki Bogu, jak to lubicie mawiać !

   • 7 6

  • Czy masz taką moc sprawczą? Myślę że, nie. Twoi idole dalej będą lizać loda przez szybę.

   • 6 1

 • W dpe platfusy w Gdańsku sobie niech wsadzą to studium! (3)

  • 49 18

  • Zapomniales dopisac: Powiedzial Jaworski

   • 1 1

  • nie bój, nie bój. myslisz, że ci drudzy to lepsi? bardziej wygłodniali na kasę więc dopiero zobaczysz jak się kręci lody mając

   • 2 0

  • budyń rządzi dzięki wieloletnim oszustwom. POwiela je potem jak w swoich oswiadczeniach.

   Zadnego studium z udzialem budynia Przynajmniej port stawia sprawę jasno a nie kłamie jak budyń.

   • 2 0

 • Walą na pale, że się brzydko wyraze (1)

  Za chwile połowy z nich nie będzie i układ padnie a działki pokupowane. .. ręce przybite.
  O
  Nasi radni mówią o rozwoju centrum a zabudowę pchają na południe. Gdzie tozum....a gdzie sciema

  • 47 8

  • w mediach społęcznościowych mówią mieszkańcom że są przeciw a z Budyniem ustalili, że będa głosować za przyjęciem

   Oczywiście obiecują że potem zrobią zmiany ale jak na razie to pewne jest że zagłosują za a te obiecane zmiany to obietnice bez pokrycia.

   • 4 3

 • A mojej Sebkowi tata kupi kolejne mieszkanie i bedziemy oplywac w luksusie jak na krola banina przystalo (1)

  • 24 8

  • Lool

   Rzad ma wprowadzić kieszonkowe plus

   • 2 0

 • Studium według POwskich dziadów: (3)

  sprzedawać, machloje robić, zabudowywać, ulice olewać, czasem remont zrobić, i najważniejsze: jedna nitka drogi w jedną, druga nitka w drugą stronę i wystarczy, do tego wysepki i przystanki autobusowe na środku ulicy. BRAWO! BRAWO GDAŃSZCZANIE!

  • 44 21

  • i jeszcze te ronda z du.y - Biurowiec na rajskiej stawiają a infrastruktura dodatkowa to - mini rondo prz y hali targowej - nawet rajskiej nie remontują !!! dziaaady je..ane - a jeszcze jakiś szkaradny biurowiec zamiast parku - drogi wyremnotujcie najpierw kanalie jedne !

   • 9 5

  • pissuar do wc !

   • 4 3

  • pisstrolle won

   • 3 2

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.