• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Wyburzą kamienice pod drogę, która nie powstanie?

Krzysztof Koprowski
26 kwietnia 2021 (artykuł sprzed 3 lat) 
Najnowszy artykuł na ten temat Nowa Politechniczna ma kosztować 800 mln zł

Mieszkańcy kamienic przy ul. Do Studzienki są zagubieni

Skarżą się, że miasto wysyła im niejasne sygnały w sprawie przyszłości kamienic, w których mieszkają.

Czy budowa linii tramwajowej w ramach trasy Nowej Politechnicznej będzie wiązać się z wyburzeniem przedwojennych budynków przy ul. Do StudzienkiMapka? Wszystko na to wskazuje, choć urzędnicy dają jeszcze promyk nadziei, wskazując, że ostateczne decyzje zapadną wraz z przygotowaniem projektu budowlanego. Nawet jeżeli uda się je zachować, to ich dalsza degradacja będzie nieunikniona, bo stoją w miejscu przeznaczonym w przyszłości do budowy drogi.Czy należy utrzymać rezerwę terenową na dodatkowe dwa pasy ruchu ul. Do Studzienki?

Temat wyburzeń kamienic wzdłuż ul. Do Studzienki nie jest nowy, bowiem od lat mówi się o zamiarze poszerzenia tej ulicy o drugą jezdnię.

Dekadę temu do ul. Nowej Politechnicznej włączono (ponownie) trasę tramwajową, dostrzegając trudności z budową trasy Nowej Abrahama, która zaplanowana została po nasypie kolejowym wykorzystanym przez Pomorską Kolej Metropolitalną.

Nowa Politechniczna zamiast Nowej Abrahama, ale z wyburzeniamiMiejscy urbaniści wprawdzie przekonują, że możliwe jest zmieszczenie tam dodatkowych torów, ale nie zmienia to faktu, że trasa byłaby prowadzona z dala od głównych potoków pasażerów, a ukształtowanie terenu wymagałoby znacznych nakładów finansowych.

Trasa tramwajowa w ul. Nowej Politechnicznej pod tym względem wypada znacznie korzystniej, choć budzi kontrowersje związane z wyburzeniem przedwojennej zabudowy ul. Do Studzienki. Dodajmy - w dość przeciętnym stanie technicznym ze względu na fakt, że od wielu lat budynki były przeznaczone do rozbiórki.

Przesuń aby
porównać

Do Studzienki: od wiejskiej drogi po szeroką arterię?Miasto: budynki wzdłuż Do Studzienki (nie) do wyburzeniaNieoczekiwanie w ostatnich tygodniach nadzieję na ich ocalenie dała wypowiedź przedstawicielki Urzędu Miejskiego, która zapewniała, że nie ma w planach wyburzenia budynku komunalnego, którego mieszkańcy borykają się z awariami prądu, dostaw ciepłej wody i ogrzewania.

- W najbliższych latach nie ma w planach miasta wyburzenia budynku przy ul. Do Studzienki 24Mapka - mówiła jeszcze w marcu "Gazecie Wyborczej Trójmiasto" Izabela Kozicka-Prus z Referatu Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Przesuń aby
porównać

Projekt budowlany zdecyduje o zabudowie wzdłuż ul. Do StudzienkiObecnie miasto przekonuje (opisała to Gazeta Wyborcza Trójmiasto), że ostateczna decyzja o wyburzeniach będzie podjęta dopiero po wykonaniu dokumentacji projektowej.

- Na etapie koncepcji, ze względu na parametry techniczne niezbędne dla układu drogowego i torowiska (szerokość, łuki itp.), wykazano konieczność wyburzeń wzdłuż ulicy. Przystępujemy właśnie do opracowania projektu budowlanego i dopiero ten projekt wykaże szczegółowe rozwiązania dla wspomnianego obszaru.

Prawdopodobnie jedynymi budynkami po stronie parzystej ul. Do Studzienki, które nie zostaną wyburzone i znajdują się poza rezerwą pod pas drogowy pomiędzy ul. Pileckiego a Traugutta, są budynki: Traugutta 86Mapka (mieszkalny) oraz sklep posiadający wejście od ul. Do StudzienkiMapka - informuje Kozicka-Prus.

Kiedy poznamy ostateczny przebieg trasy tramwajowej w skali pozwalającej na podjęcie decyzji o rozbiórkach lub zachowaniu budynków?

Zgodnie z dokumentacją przetargową już do 30 czerwca br. należy przygotować m.in. "inwentaryzację i ekspertyzy obiektów budowlanych będących w strefie oddziaływania inwestycji. Inwentaryzacja budynków winna dostarczyć danych do oceny ich stanu technicznego, w tym dla potrzeb rozbiórki istniejących budynków lub dla określenia potrzeby, sposobu i kosztu ich zabezpieczenia".

 • Koncepcja przebiegu trasy tramwajowej Nowej Politechnicznej z 2016 r.
 • Planowany przebieg całej trasy tramwajowej Nowej Politechnicznej (Gdańsk Południe - Wrzeszcz) z Piecek-Migowa (Moreny) do Wrzeszcza.

Wizualizacje i materiały, które mają przekonać mieszkańcówW tym samym terminie miasto wymaga opracowania programu kampanii promocyjnej, w wyniku której w ciągu sześciu miesięcy od momentu podpisania umowy podjęte zostaną działania promocyjne, m.in. powstaną wizualizacje z przebiegiem trasy, materiały prasowe oraz film promocyjny, które - tu cytat z dokumentacji przetargowej - "posłużą prezentacji planowanego zadania inwestycyjnego i mają przyczynić się do akceptacji lokalizacji inwestycji na danym terenie, głównie przez mieszkańców".

Wspomniana już wcześniej koncepcja, w której wskazano budynki do wyburzenia, to dokument przygotowany przez firmę Mosty Katowice.

Firma ta pierwotnie miała odpowiadać za przygotowanie pełnej dokumentacji do końca 2016 r. (swoją pracę w 2015 r. przedsiębiorstwo to wyceniło na ok. 2,34 mln zł). "Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia koncepcji" miasto zdecydowało się jednak wypowiedzieć umowę i ogłosić kolejny przetarg.

Najnowsza upubliczniona wizualizacja przebiegu trasy tramwajowej Nowej Politechnicznej z częściowym zachowaniem budynków wzdłuż ul. Do Studzienki.

Torowisko tramwajowe przez budynki czy ich podwórza?W nowym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę (ok. 4,88 mln zł) złożyło konsorcjum gdańskich firm Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego (lider) oraz Ingeo (partner). Firmy mają jednak bazować na gotowej koncepcji Mostów Katowice.

Koncepcja Mostów Katowice znana jest natomiast co najmniej od 2016 r., kiedy to rozpoczęto procedowanie tzw. decyzji środowiskowej dla Nowej Politechnicznej.

BPK - Ingeo mogą otrzymać "zielone światło" na zaprojektowanie trasy tramwajowej w taki sposób, aby tory ułożyć na podwórzach najcenniejszych kamienic Do Studzienki 18-20 oraz 24, co ochroniłoby budynki przed wyburzeniem. Nie oznacza to jednak, że doczekają się one kapitalnych remontów, przedłużających ich żywot na kolejne dekady.

 • Parking w rezerwie Nowej Politechnicznej przy DT Jantar. Czy tak ma wyglądać cały pas rezerwy aż do ul. Traugutta?
 • Parking w rezerwie Nowej Politechnicznej przy DT Jantar. Czy tak ma wyglądać cały pas rezerwy aż do ul. Traugutta?
 • Parking w rezerwie Nowej Politechnicznej przy w pobliżu ul. Pileckiego. Czy tak ma wyglądać cały pas rezerwy aż do ul. Traugutta?
 • Parking w rezerwie Nowej Politechnicznej przy w pobliżu ul. Pileckiego. Czy tak ma wyglądać cały pas rezerwy aż do ul. Traugutta?

BRG: utrzymanie rezerwy drogowej za wszelką cenęNa przeszkodzie stoi stanowisko Biura Rozwoju Gdańska, które forsuje budowę ul. Nowej Politechnicznej jako strategicznej drogi z Południa do Wrzeszcza. I choć już dzisiaj we Wrzeszczu każdy niezasłupkowany trawnik czy chodnik zajęty jest przez auta, miejscy urbaniści pozostają nieugięci - nowa droga jest niezbędna w docelowym układzie transportowym tej części miasta.

Co to oznacza w praktyce? Utrzymanie status quo istniejącego zagospodarowania - wykonywanie doraźnych prac remontowych w budynkach lub wyburzenia, bez możliwości realizacji nowej zabudowy.

Rozbiórka kamienicy przy DT Jantar w 2014 r.

Półkilometrowe klepisko na najbliższe dekady?Przykładem może być kamienica stojąca jeszcze kilka lat temu przy Domu Towarowym Jantar, na rogu ul. Do Studzienki i al. Grunwaldzkiej. Po wyburzeniu jej miejsce zajął prowizorycznie urządzony parking na gruntach miejskich, służący do omijania opłat w Strefie Płatnego Parkowania. Miasto tego nie dostrzega?

Czy podobny los czeka półkilometrowy pas aż do ul. Traugutta? Wszystko na to wskazuje. Dla urbanistów BRG, broniących jak lew rezerw terenowych, to żaden problem estetyczny, bo przecież z poziomu dokumentów planistycznych nie widać problemów z chaosem przestrzennym.

Litania ulic planowanych do realizacji w docelowym układzie transportowym Gdańska. Należy do niej doliczyć jeszcze Drogę Czerwoną, którą omówiono w osobnym akapicie treści studium. Litania ulic planowanych do realizacji w docelowym układzie transportowym Gdańska. Należy do niej doliczyć jeszcze Drogę Czerwoną, którą omówiono w osobnym akapicie treści studium.

90 lat prowizorki drogowych rezerw terenowychTylko w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gdańska wymienia się ponad 30 nowych lub rozbudowanych dróg w klasie głównej lub zbiorczej, dla których należy utrzymać rezerwy terenowe.

Przyjmując nawet bardzo proinwestycyjne założenia realizacji jednej drogi co trzy lata, daje to ponad 90 lat na finalizację wszystkich założeń polityki transportowej BRG!

Studium Gdańska: nowy układ sieci tramwajowej i miejskie uliceBłędne koło odpowiedzialności jednostek miastaCo więcej, nawet jeżeli problem przestrzenny jest efektem działań BRG, to jego utrzymanie przesunięte jest już na inne jednostki miasta - na ogół Gdańskie Nieruchomości lub Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Ich pracownicy tłumaczą, że nie mogą realizować trwałego i estetycznego zagospodarowania terenu, ponieważ ręce wiążą ustalenia planistyczne Biura Rozwoju Gdańska.

 • Rezerwa terenowa Drogi Czerwonej - ul. Biała we Wrzeszczu.
 • Rezerwa terenowa Drogi Czerwonej - ul. Biała we Wrzeszczu.
 • Rezerwa terenowa Drogi Czerwonej - ul. Biała we Wrzeszczu.

"Musimy burzyć, bo rezerwa terenowa jest najważniejsza"Wprawdzie w studium znajduje się życzeniowy postulat poprawy "tymczasowego" zagospodarowania rezerw terenowych, ale przykłady ul. Białej czy właśnie miejsca po kamienicy przy DT Jantar pokazują, że praktyka działań miasta jest zgoła odmienna.

- Wyburzenia są niezbędne, nawet jeżeli teraz nie powstanie droga. Nie rezygnujemy docelowo z układu drogowego. Ponadto sąsiednie ulice nie są w stanie "przenieść" tego ruchu. Analizowaliśmy kilka wariantów przebiegu i obecny wariant wybraliśmy jako najlepszy - mówił w 2014 r. w odniesieniu do ul. Do Studzienki Marek Piskorski, ówczesny dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.
- Znamy historyczną wartość architektury pozostawionej przez minione pokolenia gdańszczan. Wiemy też, że należy ją w miarę możliwości chronić. Ale aby Gdańsk nie stał się skansenem, potrzebuje nowych inwestycji. Można się obrażać i dąsać na nowe drogi, ale to one stanowią krwiobieg miasta, zwiększają atrakcyjność inwestycyjną i kreują miejsca pracy. To te rzekome dewastacje pozwalają mieszkańcom na większą mobilność - wypowiadała się rok później Edyta Damszel-Turek, obecna dyrektor BRG.
- Cały obszar między jezdnią ul. Do Studzienki a planowaną trasą tramwajową jest przeznaczony pod inwestycję związaną z budową linii tramwajowej i funkcjonowaniem pasa drogowego w rezerwie części ul. Nowej Politechnicznej. Obowiązujący plan zagospodarowania jasno określa możliwości jego zagospodarowania w przyszłości jedynie pod potrzeby pasa drogowego - potwierdza obecnie dalszy zamiar podtrzymania rezerwy terenowej Izabela Kozicka-Prus.

Kamienice przy Jana z Kolna zburzono, droga na razie nie powstanie • Kamienica Do Studzienki 18-20 przeznaczona dotychczas do rozbiórki.
 • Budynek Do Studzienki 18-20 przeznaczony dotychczas do rozbiórki.
 • Budynek Do Studzienki 18-20 przeznaczony dotychczas do rozbiórki.
 • Budynek Do Studzienki 18-20 przeznaczony dotychczas do rozbiórki - widok od strony podwórza.

Wykorzystać rezerwę pod nową jakość zagospodarowaniaCzy można zatem pogodzić rezerwę terenową i budowę nowej trasy tramwajowej w taki sposób, abyśmy nie mieli kolejnej przestrzeni wstydu na wzór rezerwy Drogi Czerwonej?

Teoretycznie tak, choć wymaga to wyraźnych i jednoznacznych wytycznych władz miasta wobec podległych instytucji - Biura Rozwoju Gdańska oraz Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, która odpowiada za projekt budowlany Nowej Politechnicznej.

Istniejącą jezdnię można przekształcić w wygodny, pełnowymiarowy chodnik dla pieszych wraz z wydzieloną drogą rowerową oraz szpalerem drzew. Powstałby w ten sposób wygodny ciąg spacerowy z al. Grunwaldzkiej do urokliwego, choć nieco zapomnianego parku w Królewskiej DolinieMapka oraz znajdujących się po sąsiedzku akademików Politechniki Gdańskiej.

 • Budynek Do Studzienki 24 przeznaczony dotychczas do rozbiórki.
 • Budynek Do Studzienki 24 przeznaczony dotychczas do rozbiórki - widok od strony podwórza.
 • Oficyna Do Studzienki 24 przeznaczona dotychczas do rozbiórki.

Bez zmian dla kierowców, rewolucja dla pieszych i rowerzystówRezerwa terenowa mogłaby natomiast zostać przeznaczona na nową jezdnię ul. Do Studzienki, odsuniętą od przeznaczanej do zachowania zabudowy i odseparowaną od niej dodatkowymi nasadzeniami drzew.

Ostatni z elementów zagospodarowania nie ulega zmianie - to linia tramwajowa, którą można włączyć w układ torowy al. Grunwaldzkiej zarówno przez ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, jak i na całej długości ul. Do Studzienki.

Dla miasta taki wariant to wyjście z twarzą z całego problemu. Z jednej strony rozwiązany zostaje ostatecznie problem z kamienicami, które wprawdzie przeznaczone zostają do wyburzenia, ale z drugiej działania wpisują się w koncepcję tworzenia przyjaznej i zielonej przestrzeni dla pieszych oraz rowerzystów bez uszczerbku dla kierowców. Tym ostatnim nadal pozostaje ul. Do Studzienki o szerokości jednej jezdni.

 • Niewymiarowy chodnik przy ul. Do Studzienki.
 • Niewymiarowy chodnik przy ul. Do Studzienki.
 • Kamienice przy ul. Do Studzienki na odcinku Fiszera - Politechniczna przeznaczone dotychczas do rozbiórki.

Plan zagospodarowania dla PG zamiast działań ratunkowychJednym "pokrzywdzonym" pozostaje Biuro Rozwoju Gdańska, które będzie musiało pogodzić się z utratą rezerwy dla kolejnej autostrady miejskiej.

Jednocześnie należy zlecić tej jednostce miasta opracowanie planu zagospodarowania dla terenów Politechniki Gdańskiej, które pozwolą na realizację atrakcyjnej zabudowy wzdłuż ul. Do Studzienki zamiast morza parkingów i potrzeby wdrażania kolejnego "planu naprawczego", w jaki sposób przesłonić ten szpetny widok zielenią oraz elementami małej architektury.

Czytaj też:

Trójmiasto 2020 r.: autostrady i kilka linii SKM. Wizja aglomeracji sprzed pół wiekuHistoria zabudowy ul. Do Studzienki. Materiał z 2015 r.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (293)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane