• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Miasto zmieni oblicze Jelitkowa za pieniądze ze sprzedaży gruntów

Krzysztof Koprowski
20 stycznia 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
 • Widok na obszar objęty granicami planu zagospodarowania.
 • Widok na obszar objęty granicami planu zagospodarowania.
 • Widok na obszar objęty granicami planu zagospodarowania.

Na najbliższej sesji Rady Miasta Gdańska pod głosowanie zostanie poddany projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla Jelitkowa w rejonie ul. BałtyckiejMapka. Dokument pozwoli na zmianę charakteru dawnej wioski rybackiej w obszar nastawiony na obsługę ruchu turystycznego. Przebudowa obiektów komunalnych będzie finansowana ze sprzedaży sąsiednich działek pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.W której nadmorskiej dzielnicy Gdańska należy koncentrować zabudowę związaną z turystyką?

W czwartek 27 stycznia radni miasta będą głosowali nad przyjęciem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo rejon ulic Kaplicznej i Bałtyckiej w mieście Gdańsku, o którym szczegółowo pisaliśmy w listopadzie 2021 r., kiedy był na etapie wyłożenia do publicznego wglądu.

Do projektu dokumentu złożono łącznie 15 uwag od sześciu podmiotów i osób prywatnych.

Wszystkie uwagi zostały odrzucone, przy czym zgłaszane postulaty dotyczyły zarówno rozszerzenia możliwości inwestycyjnych, jak i wręcz przeciwnie - znacznego ograniczenia realizacji nowej kubatury.

Wizualizacja możliwej formy zabudowy na podstawie zapisów planu. Wizualizacja możliwej formy zabudowy na podstawie zapisów planu.

Sztuka, gastronomia w dawnych chatach rybackich- Wioska rybacka w Jelitkowie, ulica Bałtycka to serce Jelitkowa. Dlatego chcemy, by to cenne miejsce pozostało w rękach publicznych, żeby było miejscem, w którym będzie eksponowana sztuka, rękodzieło, a także będzie gastronomia. Chcemy, by było to stare - nowe centrum Jelitkowa. Mamy nadzieję, że na najbliższej sesji uchwalony zostanie plan miejscowy umożliwiający dalsze działania na tym obszarze. Remont chat wymaga dużych nakładów finansowych, ale są na tyle cenne, że warto, by pozostały publiczną własnością - mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju.
Ponieważ budynki są objęte ochroną konserwatorską, wszelkie prace będą na bieżąco konsultowane z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Wizualizacja placu w Jelitkowie w rejonie ul. Bałtyckiej. Wizualizacja placu w Jelitkowie w rejonie ul. Bałtyckiej.

Szczegółowy zakres zmian po konsultacji z konserwatoremDotychczas urząd konserwatora pozytywnie zaopiniował projekt planu, zaś w grudniu 2021 r. Gdańskie Nieruchomości, jednostka miasta odpowiedzialna za gminne nieruchomości, zwróciły się do konserwatora z prośbą o spotkanie celem omówienia zagadnień dotyczących zagospodarowania całości obszaru.

- Po odpowiedzi ze strony konserwatora możliwe będą dalsze działania. Na podstawie opracowanej dokumentacji wykonana zostanie kompleksowa modernizacja zespołu domów rybackich oraz pozostałych budynków miejskich - zapowiada Joanna Bieganowska z Referatu Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Urzędnicy szacują, że wszystkie prace pochłoną ok. 16 mln zł i zostaną sfinansowane w znacznej mierze ze sprzedaży miejskich działek w granicach nowego planu zagospodarowania.

 • Struktura własności gruntów w granicach planu zagospodarowania.
 • Założenia projektowego planu zagospodarowania.
 • Zagadnienia związane z zielenią i wodą w planie zagospodarowania.

Nowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa do 15 metrówZapisy planu dopuszczają zabudowę mieszkaniowo-usługową i usługową o wysokości maksymalnej na poziomie 10-12 metrów z lokalnym obniżeniem do 8 metrów na działkach koło parkingu oraz podwyższeniem do 15 metrów na działce przy skrzyżowaniu Kapliczna - Piastowska.

W zakresie obsługi komunikacyjnej nie przewiduje się zmian względem stanu istniejącego. Zapisami planu podtrzymany zostaje istniejący parking samochodowy w środkowej części planu z wjazdem od ul. Kaplicznej. Minimalna liczba 60 miejsc odpowiada obecnemu stanowi.

W zamyśle miejskich urbanistów i władz miasta realizacja zapisów planu powinna przyczynić się do stworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej równoległej do deptaka nadmorskiego.

 • Ulica Bałtycka z dawnymi chatami rybackimi.
 • Ulica Bałtycka z dawnymi chatami rybackimi.
 • Ulica Bałtycka na wysokości parkingu.

Ofensywa planistyczna dla nadmorskich dzielnic GdańskaPrzypomnijmy, że jest to już kolejny projekt planu zagospodarowania procedowany w ostatnich miesiącach dla nadmorskiej części Gdańska.

W toku prac jest dokument dotyczący rejonu głównego wejścia na plażę na Stogach, Brzeźna przy ul. Krasickiego oraz terenów dawnych osadników oczyszczalni w południowej części Brzeźnie.

W zeszłym roku uchwalono budzący wiele kontrowersji plan zagospodarowania dla nadmorskiej części Brzeźna między al. Hallera a deptakiem do molo na przedłużeniu al. Jana Pawła II.

Czytaj też artykuł z 2016 r.:

Zielone światło dla nowego Domu Zdrojowego w Jelitkowie
Nieruchomości Mapa inwestycji

Mapa inwestycji

Zależy ci na lokalizacji? Sprawdź na naszej mapie inwestycji mieszkaniowych i biurowych, gdzie aktualnie w sprzedaży są nieruchomości z rynku pierwotnego.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (246)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane