• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Nowe centrum Brzeźna. Prezentujemy szczegóły planu zagospodarowania

Krzysztof Koprowski
23 listopada 2020 (artykuł sprzed 2 lat) 
 • Planowane wysokości w koncepcji planu zagospodarowania.
 • Wizualizacje potencjalnego kształtu nowej zabudowy.
 • Struktura własności gruntów.
 • Rysunek koncepcji planu zagospodarowania.

Po siedmiu latach wraca temat planu zagospodarowania dla Brzeźna w rejonie ul. Krasickiego, Gdańskiej i GałczyńskiegoMapka. Zgodnie z deklaracjami władz Gdańska sprzed kilku dni jednym z priorytetów polityki przestrzennej będą przekształcenia w pasie nadmorskim. W przypadku Brzeźna oznacza to m.in. rezygnację z planowanej zabudowy do 30 m wysokości i nowe oblicze terenu przy pawilonach handlowych.Jakiej wysokości powinna być nowa zabudowa w centrum Brzeźna?

Przypomnijmy, w 2013 r. rozgorzała gorąca dyskusja na temat nowego planu zagospodarowania Brzeźna, w którym ujęto możliwość budowy 30-metrowych (ok. osiem pięter) dominant na trzech działkach:
 1. istniejącego pawilonu handlowego (supersamu)Mapka,
 2. niezabudowanej działce gminnejMapka,
 3. prywatnej działce dewelopera Invest KomfortMapka.

Zmiany w podejściu do zagospodarowania BrzeźnaOd tego czasu sytuacja uległa znacznej zmianie - zarówno pod względem władz miasta, podległych urzędników, jak i zamierzeń inwestorów:
 • właściciel supersamu otrzymał warunki zabudowy na czteropiętrowy budynek (17 metrów wysokości) mieszkalno-usługowy z 51 mieszkaniami, choć zabiegał o zabudowę o wysokości 26 metrów,
 • Invest Komfort zakończył budowę osiedla z czteropiętrowymi budynkami w oparciu o warunki zabudowy (decyzja z parametrami zabudowy wydawana w sytuacji, gdy teren nie jest objęty żadnym planem zagospodarowania),
 • za planowanie przestrzenne nie odpowiada już wiceprezydent Wiesław Bielawski (obecnie jest członkiem zarządu miejskiej spółki Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna), lecz Piotr Grzelak,
 • dyrektorem Biura Rozwoju Gdańska jest obecnie Edyta Damszel-Turek, która w 2013 r. była w zespole projektowym planu w Brzeźnie, zaś poprzedni dyrektor BRG Marek Piskorski jest członkiem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (zasiada w niej także Wiesław Bielawski).

Nieaktualna forma zabudowy w oparciu o projekt planu z 2013 r. Nieaktualna forma zabudowy w oparciu o projekt planu z 2013 r.
Plan z 2013 r. został ostatecznie wycofany tuż przed sesją przez prezydenta Pawła Adamowicza, choć jeszcze przed tą decyzją proponowane zapisy bronili radna przewodnicząca komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Małgorzata Chmiel (obecnie posłanka z ramienia KO) oraz Piotr Grzelak (wówczas radny miasta).

Artykuł z 2013 r. Co opłaca się Brzeźnu? - polemika Piotra Grzelaka

Wysokość zabudowy obniżona co najmniej o 13 metrówObecna koncepcja planu w nieco zmienionych granicach planu (wyłączono z niego zbudowane w całości osiedle Invest Komfortu, włączono tereny na północ od torów tramwajowych) zakłada zabudowę o wysokości:

- Studium Gdańska dla tego terenu przewiduje dominującą funkcję usługową w części północnej (na północ od torów tramwajowych), zaś w południowej mieszkaniową z usługami towarzyszącymi - mówiła podczas ostatniego posiedzenia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska Dorota Korzeniowska, projektant z Biura Rozwoju Gdańska - Aktualne granice przystąpienia do planu mają na celu umożliwienie realizacji Centrum Edukacji Ekologicznej Hevelianum, stworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych z kompleksem handlowo-gastronomicznym, uzupełnienie zagospodarowania o funkcję mieszkaniowo-usługową o wysokim standardzie, jak również rozwiązanie wewnętrznej komunikacji pieszo-kołowej.
 • Dla supersamu wydano już prawomocną decyzję o warunkach zabudowy, zaś dla sąsiedniego pawilonu trwają rozmowy z miastem dotyczące zamiany gruntów.
 • Działka inwestycyjna miasta przeznaczona do zabudowy. Po prawej ul. Krasickiego.

Właściciel supersamu może budować lub czekać na planW przypadku wspomnianego supersamu, gdzie inwestor ma "zielone światło" do rozpoczęcia budowy, plan zagospodarowania powinien przełożyć się na bardziej zróżnicowaną bryłę budynku m.in. poprzez wycofanie najwyższej kondygnacji.

- Różnice między projektem planu a warunkami zabudowy są niewielkie. Korzyścią dla inwestora mogą okazać się zapisy dotyczące parkowania. W przypadku realizacji inwestycji w oparciu o plan, inwestor nie będzie musiał realizować dodatkowych miejsc parkingowych dla usług, zaś zgodnie z warunkami zabudowy należy je uwzględnić [w obu przypadkach wymagane jest utworzenie miejsc dla mieszkańców budynku - dop. red.] - wyjaśnia Edyta Damszel-Turek, dyrektor BRG.

Zamiana gruntów z miastem dla pawilonu obok supersamuDrugą inwestycją, która może rozpocząć się w nieodległej perspektywie czasowej jest nowa zabudowa na terenie sąsiedniego pawilonu handlowego. Obecnie trwają rozmowy z miastem na temat zamiany gruntów, ponieważ teraźniejszy układ działek nijak się ma do faktycznej zabudowy - częściowo jego granica przebiega przez pawilon, a jednocześnie grunt prywatny zajmuje chodnik aż do ul. Krasickiego.

Jeżeli dojdzie do porozumienia, na tym terenie będzie mogła powstać zabudowa o parametrach identycznych jak na działce supersamu - do 17 metrów wysokości z usługami w parterze.

Łącznie dla wszystkich działek nowa zabudowa może przełożyć się na ok. 550 nowych mieszkańców. Obecnie w granicach planu mieszkają 94 osoby.

 • W poprzednich latach teren przy osiedlu IK próbowano zagospodarować w ramach Budżetu Obywatelskiego. Projekt został odrzucony ze względu na brak planu i decyzji co do jego przyszłości.
 • Teren przeznaczony pod zieleń urządzoną w koncepcji planu. Po prawej osiedle IK.
 • Teren przeznaczony pod zieleń urządzoną w koncepcji planu. Widok w stronę ul. Krasickiego i Parku Brzeźnieńskiego.
 • Teren przeznaczony pod zieleń urządzoną w koncepcji planu. Po lewej osiedle IK.

Woonerf i nowy skwer między os. Łozy a Parkiem BrzeźnieńskimW projekcie planu uwzględniono zapisy, które mają przełożyć się na atrakcyjną przestrzeń publiczną. Na terenie przyległym do osiedla Invest KomfortMapka przewidziano utworzenie skweru rozciągającego się pomiędzy ul. Gałczyńskiego a Krasickiego. W zamyśle miejskich urbanistów ma on stanowić "łącznik" pomiędzy osiedlem Łozy a Parkiem Brzeźnieńskim im. Haffnera.

Drugim ważnym zapisem - postulatem w zakresie kształtowania przestrzeni - jest przekształcenie ul. Krasickiego pomiędzy tzw. Placem Zdrojowym a pawilonami handlowymi w przestrzeń bez podziału na jezdnię i chodniki (woonerf), co powinno wpłynąć na uspokojenie ruchu samochodów i większą swobodę w ruchu pieszym.

Czytaj też:

Ulice w Dolnym Sopocie będą największą strefą woonerf w Trójmieście • Postulowany w koncepcji planu jednoprzestrzenny przekrój ul. Krasickiego.
 • Wyremontowana część placu przed pawilonami handlowymi.
 • Wyremontowana część placu przed pawilonami handlowymi.
 • Dom Zdrojowy, za którego rewitalizację odpowiada Hevelianum.
 • Jednotorowy odcinek wzdłuż ul. Mazurskiej, który w poprzednich latach był przeznaczony do likwidacji. Po lewej plac budowy przy Domu Zdrojowym, po prawej parkingi dla Domu Zdrojowego.

Niezbędne ustalenia dla rewitalizowanego Domu ZdrojowegoWażnym zapisami są także korekty ustaleń dla bezpośredniego sąsiedztwa Domu Zdrojowego - nowej placówki Hevelianum. Obowiązujący plan nie uwzględniał toru tramwajowego wzdłuż ul. Mazurskiej (w przeszłości planowano jego likwidację na rzecz dołożenia drugiego toru w ul. Gdańskiej) oraz nie dopuszczał nowych wydzieleń geodezyjnych.

W nowym planie uwzględniono wszystkie postulaty Hevelianum w tym zakresie, a jednocześnie podtrzymano dalsze funkcjonowanie jednotorowego odcinka trasy tramwajowej.

Plan niebawem zostanie wyłożony do publicznego wgląduObecnie przygotowanie planu zagospodarowania jest na etapie gotowej koncepcji Biura Rozwoju Gdańska. Niebawem powinien trafić do publicznego wyłożenia, w ramach którego przewiduje się dyskusję publiczną oraz możliwość zgłaszania uwag.

 • Koncepcja zabudowy wzdłuż ul. Uczniowskiej złożona przez GIWK w ramach wniosku o sporządzenie planu.
 • Koncepcja zabudowy wzdłuż ul. Uczniowskiej złożona przez GIWK w ramach wniosku o sporządzenie planu.
 • Koncepcja zabudowy wzdłuż ul. Uczniowskiej złożona przez GIWK w ramach wniosku o sporządzenie planu.

Ofensywa planistyczna dla terenów inwestycyjnych w BrzeźnieJest to już trzeci plan zagospodarowania procedowany obecnie w Brzeźnie. Na ostatniej sesji radni miasta zgodzili się na rozpoczęcie prac nad planem dla rejonu ul. Uczniowskiej, o którym pisaliśmy w październiku.

W trakcie wyłożenia jest natomiast plan zagospodarowania dla rejonu pomiędzy al. Hallera a deptakiem prowadzącym do molo na przedłużeniu al. Jana Pawła II. Po pierwszym wyłożeniu wprowadzono szereg zmian - niewielkich dla dewelopera oraz znacznie obniżających parametry zabudowy na gruntach miasta. Wkrótce opublikujemy szerszą analizę nowego projektu planu zagospodarowania.

Miejsca

Opinie (147) 4 zablokowane

 • No no, już ją pamiętam te plany (12)

  Aquapark i te sprawy, a wciąż tylko krzaki i syf. A Dulkiewicz zero realizacji dla Gdańska i tylko dba o swój PR

  • 95 62

  • Jak lokalni pieniacze blokują wszystko co możliwe, to czego Ty oczekujesz?

   • 15 20

  • Odczep się o Pani Dulkiewicz (2)

   Zero realizacji ? nie kłam i nie szczuj na ludzi.

   • 16 23

   • Ale zapłacili z góry, to limit trzeba wyrobić.

    • 11 8

   • A ty nie szczuj na niego.

    • 5 8

  • Ona nawet w PR się ośmiesza (5)

   Zobacz jaka amatorka w jej mediach społecznościowych, ile błędów i skuch wizerunkowych popełnia

   • 13 9

   • (2)

    zajmij się swoimi "profesjonalnymi" mocodawcami z sasinem i suskim na czele.

    • 6 13

    • Zajmij się profesjonalnie swoimi politycznymi fobiami. Dokuczają ci okrutnie, jak widać.

     • 5 4

    • Poszło zlecenie na komentarze na trojmiescie od wudegie?

     • 4 1

   • Tak to jest, gdy tacy ludzie są na siłę wpychyani na stołki

    i dotyczy to obu stron niestety. Ona nigdy nie została by prezydentem gdyby nie akcja z budyniem.... zresztą o czym my mówimy - jeśli nie tak dawno gadała coś o tym, że miasto nie będzie kupować prądu od energii, bo pisowska....

    • 6 4

   • Ona to himalaye trudności dla działu PR

    Muszą się zdrowo nagimnastykować z każdą wypowiedzią prezydentki i jeszcze lubi ona politykować a to już stąpanie po cienkiej linie

    • 0 3

  • Poza obietnicami nic niema nawet te co ona obiecywała zero zrealizowała!! (1)

   • 5 5

   • Bo cienka jest jak d*pa węża. Głupsza nawet od Kidawy, choć wydawało się to niemożliwe.

    • 5 3

 • Czyli beton. Wyprzedaż działek i nowe blokowiska. (5)

  • 118 39

  • Niech nie będzie niczego! (2)

   Tylko klepisko i wysypisko!

   • 21 12

   • (1)

    Ze skrajności w skrajność. Jak nie po mojemu, to tylko klepisko i wysypisko. Szkoda, że masz tak zawężone pole myślenia.

    • 15 8

    • Nie oczekuj logicznego myslenia od leminga on tego nie potrafi dlatego zawsze podaja skrajne przykłady

     • 7 3

  • tak

   w końcu sie doczekam brawo dla włodarzy gdańska

   • 11 5

  • Chwasty i betonowe płyty lepsze?

   • 0 0

 • Nic tam nie powstanie, bo cebulaki wszystko zablokują! (11)

  Wszystko co wyższe niż 10 metrów to szatan i najlepiej jakby miasto się w 90 procentach z parku składało.
  Tak się niestety nie da!

  • 48 105

  • To jest wioska. W kolo sa chronione budynki. (2)

   Ale ignorant po gimbazie pracujacy za biurkiem tego nie ogarnia

   • 17 17

   • Wioska w mieście? (1)

    Co to za twór?
    To coś jak baba w babie? Taka ruska zabawka?

    • 15 11

    • Wioska w mieście?

     Udajesz czy na prawdę nie rozumiesz?

     • 4 5

  • (2)

   A cebulaki, takie jak ty, pewnie chciałyby 200m. I wówczas twój szatan rozrósłby się do monstrualnych rozmiarów.
   Tak się, niestety, nie da!

   • 11 9

   • 200m Ehhh (1)

    Następny ze skrajności w skrajność...

    • 9 2

    • lol

     Ehhh, czego nie zrozumiałeś z mojej krótkiej wypowiedzi? Napisz. Chętnie wyjaśnię.

     • 1 5

  • Bo niby ci "wielkomiejscy gdańszczanie" to mentalnie wciąż kresowa wioska (1)

   • 4 8

   • Nie wiem, czy wioska, ale pewnie, w większości, prowincja.

    • 3 3

  • Opłacony "d*pek".

   • 5 1

  • Tak się niestety nie da! (1)

   A próbowałeś? Da się tylko tak jak ty uważasz? Budowanie wysoko, oprócz wiadomego zysku dla dewelopera, daje określone problemy dla mieszkańców. Te oczywiście dewelopera już nie dotyczą, ale zostają dla miasta i mieszkańców.

   • 8 6

   • Jakie problemy?

    Fajnie mieć mieszkanie z widokiem na zatokę i warto to wykorzystać.
    Czym wyższe, tym więcej ludzi skorzysta.

    • 1 1

 • Widać że więcej zieleni i strefy odpoczynku się pojawi

  Zmiany na lepsze patrząc na to co pierwotnie miało powstać.

  • 35 30

 • Jaki plan mogą mieć obecne władze miasta? (2)

  Efekty ich dwuletnich rządów są marne więc i przyszłość widzę w czarnych barwach.

  • 70 25

  • niech wybudują jakąś fabrykę samochodów!!! (1)

   na południu polski budują fabrykę Tesli, a tutaj?? cały czas tylko nowe mieszkania i jakieś biurowce.

   • 2 1

   • Jprdl...

    Sam se sbuduj

    • 2 1

 • (2)

  Tam gdzie supersam powinien stać jakiś drapach chmur. Tzn ładny wysoki apartamentowiec

  • 28 73

  • I to jest słuszna koncepcja.

   • 7 8

  • Tam powinien stac kilkupiętrowy parking patrząc na to co sie tu dzieje. W calym Brzeznie wszystkie ulice zawalone/zaszlabanowane podworka. Zadnych nowych zabudowan dopoki nie rozwiazecie problemu z autami!! W sezonie to juz w ogole skandal.

   • 0 0

 • poważnie Grzelak może stworzyć jakiś plan? (3)

  • 75 14

  • uważaj, to jest złe słowo!!! (1)

   • 9 3

   • złe słowo Polaka przeciwko Grzelakowi!

    • 15 3

  • Plan jest stworzony

   On ma tylko podpisać

   • 1 0

 • może warto przeprowadzić się tam? (2)

  Gdzie zamieszkać, w której dzielnicy ? jak wybudują największa spalarnie śmieci to całe południe i centrum Gdańska będzie zanieczyszczano.

  • 34 23

  • uwaga troll, w dodatku słabo pisze po polsku

   • 8 5

  • W Brzeźnie masz wszystkie wyziewy z Czarnobyla nad Martwą Wisłą

   Port Service, Siarkopol, popioły EC, nawozy fosforowe (grupa Azoty) i co tam jeszcze chcesz + port...

   • 5 2

 • (5)

  Jak ktoś chce kupić mieszkanie dla sobie Gdańsk i Sopot już stracone(no chyba że kogoś interesują dalekie Łostowice z dojazdami do głównego po pół godziny) Nie krytykuje i nie krytykowałem pomysłów rewitalizacji, ale przypominam, że dorabianie jakiemu kolwiek miejscu "prestizu" w postaci wymalowanej klatki czy nowego bruku czy chodnika- z automatu kończy się windowaniem cen i zmiany charakteru sprzedawanych mieszkań, to już nie do życia dla ludzi, rodzin itp., tylko pod wynajem krótkoterminowy... Dla przykładu warto zobaczyć co się stało w Letniewie, gdzie nastawiali 18 piętrowych stłoczonych kurników z 40 metrowymi klitkami bez kuchni po 400 tysi to z automatu bo to nie Letniewo a Letnie"v"o:) Pasuje to do charakteru zabudowy okolicznej robotniczej dzielni jak pięść do nosa..

  • 70 12

  • letnica to takie szadółki (1)

   dla troche bogatszych

   • 15 7

   • Oczywiście

    Portu stamtąd nie wyprowadzisz, a grunty i tak będa rosly w cenę bo "przy plaży"..
    Prawdziwie excluzywne to chyba tylko Orłowo Redłowo i Kamienna Góra są

    • 4 0

  • dodoam jeszcze, że tam mimo dobrego położenia nie dociera żadna komunikacja miejska.

   Do najbliższego przystanku trzeba dygać spory kawałek przez średnio przyjemną okolicę

   • 15 1

  • Koncepcja naszych geniuszy z magistratu:

   Gdańszczaine won na wioski pod miastem, a w mieście deweloperka pod Warszawkę

   • 9 3

  • Komfort i lokalizacja

   Letnica, jeśli już. I się tak nie emocjonuj-przykro mi, że Cię nie stać na zakup. Lepiej mieszkać w nowym apartamentowcu z portierem i garażem podziemnym, niż koło brzeznienskiej patoli i walczyć o miejsce postojowe. Letnica skomunikowana jest super, dużo lepiej niż Brzeźno, stąd ogromne zainteresowanie ludzi tą inwestycją. Możesz narzekać a kto chce żyć komfortowo, w centrum i go stać- i tak kupi mieszkanie. Życie.

   • 0 0

 • No i beton platz dla Warszawy gotowy (1)

  Z wiski rybackiej beton kloc. Tam w urzedzie chyba Julki po socjologii i pedagogice w planowaniu przestrzennym pracuja. Katastrofa.
  Zrownowazony rozwoj deweloperski. Budujta co chceta. Parkingu nie trzeba. Ludziom dpjscia do plazy tez nie. Wazne ze wawka kupi od Rob... Za 20k metr. No nie panie zastepco?

  • 95 22

  • Które dojście do plaży chcą zlikwidować?

   • 6 1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane